Dragec Dubravčič: “Onda (kak i ve) još malo o politike…”

 

Dragec Dubravčič:
Onda (kak i ve) još malo o politike…

(nem.: brav = dober; kuražen, teri se vufa)

Jako zgodne zebrane političke misli, dodatno aktuelne pred dojduča lokalna (i bistra) zebirajna (izbore)
(ŠTAndardno pisana (di)verzija more se čitati v pret-prethodnomu listu).

– Denes smo svedoki tragične spoznaje, da se Hrvatskum bolše krmajnilo z Pešte, Beča, Beograda, neg sad ze Zagreba.

– Političari i dreki su isto. Peneš vu-jne, a oni još više zasmrde.

– Močni političari, samo su nemočni ludi.

– Političar je kak vuk. Stranku spremejni, al pohotnu, grabežlivu narav, nigdar.

– Naša ministarstva ne pelaju ministri, neg ministranti.

– Zebirajna (izbori) su kak đungla. Stare jop(i)ce nadomeštavaju novi/e.

– Hrvatski Sabor, spavačov zbor.

– Navek postoji “priobčejne za javnost” i ono zaizres, prava istina.

– Neodgovornost i neumnost, glupost naše političarov, nema mej.

– Političar tuliko pripoveda da hitro pozabi ke je štel povedati.

– Avuto imaš, pa nemaš. Ženu imaš, pa nemaš. Pajdaša, prijatela imaš, pa nemaš. Političara imaš i imaš.

– Neki novi primitivci postali političari, a neki stari političari postali primitivci.

– Naši političari navek najdu nove igre z teremi zabavlaju narod.

– Kalimo hrvatsku demokraciju čez političku pluvaonicu.

– Ke to naši političari jeju, da su tak spametni.