Ak je baba na proslave Vincekovoga, tuča bu curela

Pregled tisKAJna

 

Zagorski list
e-vundano 19.01.2009.

Iz bakine pučke bilježnice

Ak je baba na proslave Vincekovoga, tuča bu curela

Piše: Zoran Gregurek
Naš Vincek šteri puniš naše kupice- okriepi nas.
Ti šteri mutiš naše glave- okriepi nas.
Ti šteri razigravaš naše trudne oči – okriepi nas.
Ti šteri razvezuješ naše jezike- okriepi nas.
Ti šteri pesme tiraš na naša vusta- okriepi nas.
Ti koji bedastoče pripovijiedaš čez nas- okriepi nas.

– Tak se negdar i denes vrši običaj gdja se na Vincekove duojde vu gorice (trsje) i popieva velikomu vinskomu svecu Vinceku. A saki gazda i družina z subo muoraju imeti kobase štere oviesiju na trse i mladoga vina da se tuo zalieje – govorila je hraščinska baka Ivka o narodnim običajima za sv. Vinka. A sv. Vinko predskazuje kakav će sljedeće jeseni biti urod grožđa.

– Če Vinceka sunče pece, v lagve vine teče. Iste tak se rekle: ake na Vincekove z krova teče, onda na jesen i vu lagve teče, kak i da je vinogradara dobre da se vrabec vu mlake na Vincekove okuplje jer bu druge lete pune vina. Zate su se naši veselili če je Vincek donesel ne same sredinu zime jer je sredozimec, nek i topleše vrijeme i da strohe curiju. Nije dobre ka bu na Vincekove hudazima, jer tuo naveščuju grde i slabe rodne lete – rekla je baka Ivka. Savjetovala je i kakvo se društvo mora okupiti na Vincekovo u vinogradu i kod klijeti.

– Ake su i babe na proslave Vincekovoga, druge bu lete tuča gruozdje oprala. Iste tak dece ne smeju biti na Vincekovovu jer ni tuo ne donaša dobre – pripovijedala bi baka.

Zvir:
http://www.zagorje.com/kolumne/pregled/iz-bakine-pucke-biljeznice-ak-je-baba-na-proslave-vincekovoga-tuca-bu-curela

Pokupski biseri

(tekst: Božidar Škrinjarič,
aranžman za glazbu: Ivan Potočnik)

 

Arcan dišeči

Od svela do smrkla gorica sem bil
Arcana dišečeg da bi vuzgojil
Škarjami ga rezal, z metačum škropil
Zaperke mu trgal da bi on rodil     (2x)

Vincek, vincek, kaj je to vu tebi
Bez tebe me Barek nebi zvala k sebi
Vincek, vincek, kaj je to vu tebi
Bez tebe me Barek zavolela nebi

Da se je prekipel, v vince pretvoril
Pol sem škafa strusil, malko se napil
Z kleti sem otišel putem sim i tam
Barici pod poplun do jutra sem ostal     (2x)

Vincek, vincek, kaj je to vu tebi
Bez tebe me Barek nebi zvala k sebi
Vincek, vincek, kaj je to vu tebi
Bez tebe me Barek zavolela nebi

Od smrkla do svela z Baricum sem bil
Grlil sem ju, lubil, malko si popil
Da je došlo svelo doma treba it
Glavu nemrem zdiči, pijan sem/ i kvit/  (2x)
(/ kak rit/)

Vincek, vincek, lepo si me vredil
Skupa bi mi Barek al nebum ti zameril
Vincek, vincek, kaj je to vu tebi
Bez tebe me Barek nebi zvala k sebi

 

(Pokupski biseri/ Arcan dišeči)
http://www.vgfestival.com/mp3player2.swf

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Posredni zvir:

http://www.forumgorica.com/sport/9-malonogometna-liga-vukomericke-goric-2012-mnlvg-9/msg45390/#msg45390

Arcan dišeči,Pokupski biseri,Božič na Gorice,2008 12 29, 03:41

(Pokupski biseri na reprize VGFa igraju “Arcana dišečega”)