Zakaj vsi sam Slaveka kunejo?

Pregled tisKAJna

Međimurske novine,
e-vundato: 14.01.2013.

Premišlavanje Jožeka radnika

Zakaj vsi sam Slaveka kunejo?

Piše: Jožek radnik

Nej znati je li je minister Slavek sam za to kriv, očem reči, za te poreze i te nove porezne kase ili pak je tu mel prste i precednik Zoki, ali kak se čuje nejveč kletvi, i to vu ove svetke, ide na jegov račun. Ljudi, očem reči, verniki vu božično vreme ne delajo preveč grehi nek se pazijo, ali ovo leto se klelo Slaveka tak kaj se vse iskrilo, tu i tam je zgledalo kak pravi vatromet. Em so ga kleli krčmari zbogradi kasi jerbo jim čiste peneze vum z žepov vleče, em so ga kleli bokci šterima je vudril pdv-a na kruh i mleko, a vsi drugi so kleli i jega i krčmare, jerbo je zmenšal pdv-a v krčmaj, a nikaj je ne faleše. Te vsi grehi na Slavekov račun bodo došli vum na velikoj spovedi za Vuzem. A Slavek je brzčas to znal, pak se vugnul kaj ne bode čul i odišel na doček v Dubaji. Brzčas je on dobil božičnico da je mogel iti za razliko od navučitelov šterima je falilo za šoping.

Međimorje naše malo je pak došlo na prve stranice novin, na vse glavne vesti na radio i televiziji, ali po ničemo spametnomo. Za minule svetke so se dva obesili jerbo so ne mogli najti zajedničkoga jezika z pucom, očem reči, ženom. Of drugi, v Gornjoj Dobravi, je ne obesil sam sebe nek i dvoletno dete. Nej znati kakša ga je to huda pamet obletela kaj je to z detetom napravil. Več je dostik veliko nevolo napravil kaj je na sebe roko zdigel i štrika si zaštreknul okoli svojega šijaka, a ne kaj je to i z detetom išel delat. A dete je nej nikaj krivo: neje krivo kaj je melo takše roditele šteri se svadijo, a niti pak je bilo krivo kaj je bilo živo. Ali kaj se more, od toga kaj se pripetilo se nebre pobeči. Isto tak so se, na krajo minuloga leta, dva brati spominali (i to ovi čokoladni) z sekirkami vu rokaj i to tak dugo kaj je jeden odišel po riti k meši. Brzčas so spominka počeli pre kupicaj, a čim ga več pijače unda ga pameti vse meje i meje.

Neje čuda cajta minulo od da smo bili glavni v Lepoj našoj zbog radi poplave v Puščinaj. Kuliko vidimo, ovi z Hrvaške zazvedijo za nas sam unda dok imamo nekše nevole. Za nekaj dobroga i lepoga nas nišči ne pofali, a mi sami se neznamo faliti. To so nas ne navčili naši starci.

Isto tak smo punili novine i vse ostalo kaj ide k tomo kcoj da je državni SDP-e respustil svojo županisko organizacijo v Međimorjo i to sam zato kaj so naši međimorski esdepeovci mislil da bi Dean Hunjadi bil bolši kandidat za župana od Iveka Perhoča. Z tem so se v centrali v Zagrebo nej mogli složiti, pak so po zakono jakšega, respustili međimorsko organizacijo i postajli Iveka za povjerenika. Najgerek sam, što bode, itak, ve moral znova Iveka zebrati za kandidata za župana na izboraj v majušu? Je li se naši esdepeovci morajo premisliti ili bode to napravila partijska vrhuška v Zagrebo ili kak to nešterni pajdaši velijo: demokracki centralizam, oliti centralni komitet, i kaj bode z  esdepeovcima šteri so svojega glasa dali Deano? Je li bodo i oni mogli na popravni ili bodo zišli kak Damir Kain v Istri?

Pomalem se zahuktavle predizborna kampanja, makar se još nikaj ne zna. Još je nišči ne vum dal svojega kandidata ili pak kandidatico za novoga župana, a verjem da ga vsi več imajo prepravljenoga. Makar se je ne, vu ovim teškim vremenima, lefko sesti vu županov stolec, očem reči, foteljo, ali navek ima onih šterima to paše, makar ga penez nega, a i čuda od lani fali. Nejpredi so počeli esdeepovci z Deanom, a kak je to nej prešlo i vsi ostali so zategnuli ručne brenze. A po gradima i opčinaj vsi čakajo ove v Županiji. Posebno se to odnosi na Grad Čakovec gde, bar za ve, vedri i oblači SDP-e, a vsi drugi čakajo je li bode Gracki odbor blagoslovil željo Brankija Šalamona za još jeden mandat ili pak bode cugle gracke vlasti ponudili mlajšemo partijco Gordano Vrbanco ili pak skojevco Štefeko Kovačovomo. Vsi znajo vse, čuda se kombinera, ali se čeka dok zapuhne veter iz Zagreba kaj nej pak došlo do raspuščanja i Grackoga odbora. A mortik povjerenik ima i to vu svojaj, ne preveč jakaj, rokaj?

Svetomartinski načelnik Francek Makovec je na zadjemo lanjskomo zestanko Opčinskoga vječa, pred vsima i na glas, rekel kak se ne kani i po šestipot kandiderati za načelnika, ali kuliko sam mel za čuti, več se počelo svetkuvati, pak ga je nej nišči ozbiljno shvatil. Francek se, najbrž, ravna i po šestipot na izbore, a kaj se unda ovi v Čakovco čudijo kaj bi Šalamon štel biti četrtipot gradonačelnik. A i gospa Dragica je petipot vu Saboro. Znate kak vekijo športaši: pak rekordi so za to kaj se rušijo!

V minulo sredo je naša Međimorska županija preslavila spomendan pripojenja Međimorja svoji zemli Hrvaškoj kam i spada. V sredo 9. januara smo se zmislili na isti den 1919. leta da je na Fratarskomo trgo bila Velika skupština na šteroj je bilo cirka okoli deset jezer Međimorcov. Na toj Skupštini so naše mamice i japice potvrdili da se slažejo z onim kaj se je pripetilo na Badnjak 1918. leta da je vojska došla z Hrvaške i pretirala Mađari prek Mure. Vse je to bilo rešeno onak kak je Ivek Novakov splaneral i mi Međimorci smo znova, a i zanavek, postali Hrvati. Moram vam reči da se pre gracki vuri spominajo, i to na velikom, da je denešja županiska vlast, štera je letos organizerala toga Spomendneva (a i lanjsko leto je ne bilo čuda bole) na čelu z županovim pobočnikom Davidom, to mela prek i 1919. leta, Međimorje bi još navek bilo pod Mađarima.

Nej znati je li je minister Slavek sam za to kriv, očem reči, za te poreze i te nove porezne kase ili pak je tu mel prste i precednik Zoki, ali kak se čuje nejveč kletvi, i to vu ove svetke, ide na jegov račun. Ljudi, očem reči, verniki vu božično vreme ne delajo preveč grehi nek se pazijo, ali ovo leto se klelo Slaveka tak kaj se vse iskrilo, tu i tam je zgledalo kak pravi vatromet. Em so ga kleli krčmari zbogradi kasi jerbo jim čiste peneze vum z žepov vleče, em so ga kleli bokci šterima je vudril pdv-a na kruh i mleko, a vsi drugi so kleli i jega i krčmare, jerbo je zmenšal pdv-a v krčmaj, a nikaj je ne faleše. Te vsi grehi na Slavekov račun bodo došli vum na velikoj spovedi za Vuzem. A Slavek je brzčas to znal, pak se vugnul kaj ne bode čul i odišel na doček v Dubaji. Brzčas je on dobil božičnico da je mogel iti za razliko od navučitelov šterima je falilo za šoping.

Još jempot se pokazalo da paper vse zdrži. Najte me krivo razmeti, nesam tu mislil na šekret paper, nek na on novinski. Naši stareši bi rekli da je to isto, jerbo se je negda i novinski paper nucal v šekreto. Sam par dni je minulo od ovoga leta i več sam prečital da je lani kriza ( nej sam naša nek i svecka) došla do poda i da ovo leto moremo čakati i bolše dneve. Vsega dva dni sam bil vesel i zadovolen, a unda sam v istaj novinaj prečital da je istina kak nas je kriza (nas i našega standarda) stisnula do poda, ali ovo leto se ne bodemo nikam gori genuli sam moremo završiti v pelnici. I unda čitaj novine!!!?

http://www.mnovine.biz/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=18327:zakaj-vsi-sam-slaveka-kunejo&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 56 sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine904i?mode=embed&layout=grey
i(l) str. 56 sim:
http://www.mnovine.biz/images/pdf/904/mnovine904i.pdf

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Gordana Ivanjek & Duško Modrinić – Penezi,penezi (Popevke zanavek) Krapina 2012. , 03:01