HRVATSKI KAJKAVSKI KOLENDAR 2011. (1)

 

Turopolska forumGorica
Hrvatski kajkavski kolendar ili protuhrvatski kojekajkavski štolendar

http://www.forumgorica.com/kajkavski/hrvatski-kajkavski-kolendar-ili-protuhrvatski-kojekajkavski-stolendar/msg29058/#msg29058

HRVATSKI KAJKAVSKI KOLENDAR 2011.
GODIŠNJAK OGRANKA MATICE HRVATSKE U ČAKOVCU

Uredništvo
Tomo Blažeka, Jurica Cesar, Stjepan Hranjec, Ivan Petriš, Ivan Pranjić, Đuro Ružić, Vera Zemunić

Glavni urednik
 Ivan Pranjić

Pomoćnik glavnog urednika
Tomo Blažeka

Grafički urednik
Dragutin Dado Štebih

Naslovnica i zadnja stranica
Vanja Štebih

Tajnica uredništva
Donata Balent

Priprava
Grafika d.o.o. Osijek

Tisak
ZRINSKI d.d. Čakovec

Fotografija na naslovnici
Fotografski obrt Fotokolor Vidović, Čakovec

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 Dragi čitatelji!

Pred vama je devetnaesti broj Hrvatskoga kajkavskog kolendara u njegovom kontinuiranom izlaženju od 1993. godine, a drugi pod mojom uredničkom skrbi. Prošli broj kvantitativno je bio najveći do sada, a nadam se da ni kvalitativno nije zaostajao. U njemu smo već uveli neke grafičke promjene, a ovaj put idemo na minimalno povećanje formata koje bi bilo i znatnije da je to dopustio promidžbeni blok. Nadamo se da će dvadeseti, jubilarni broj, prebroditi i te teškoće.

Osim standardnih tema koje suradnici diljem Lijepe Naše, a i šire, obrađuju, posebnu pozornost u ovome broju posvetili smo čakovečkoj Zrinskoj gardi koja slavi desetu obljetnicu osnutka. Garda je, osim svojih mnogih protokolarnih obveza, u listopadu 2010. godine organizirala u Starome gradu znanstveni skup o Zrinskima i Frankopanima.

Prošle godine u Čakovcu i Zagrebu održan je još jedan znanstveni skup i to o prof. dr. sc. Zvonimiru Bartoliću, prigodom 80. obljetnice njegova rođenja. Radovi prezentirani u Zagrebu tiskani su u časopisu Kaj, a čakovečka izlaganja objavljujemo u ovome broju Kolendara. Sudjelovalo je 14 znanstvenika i publicista, a njihove studije značajan su prinos proučavanju opusa bivšega urednika ovoga glasila.

Kako bismo opravdali kajkavski atribut našega godišnjaka, u prošlome broju objavili smo 50 stranica kajkavskoga teksta. To je znatno više nego što objavljuju druga glasila u Hrvatskoj. Ovaj put povećali smo taj opseg na osamdesetak stranica, ne računajući tri studije koje se bave kajkavštinom i jednu kroniku koja je pisana većim dijelom kajkavskim. Posebno nas raduje što opet imamo mogućnost tiskati novu kajkavsku dramu, poglavlje kajkavskoga romana, ah i jedan etnografski zapis u cijelosti pisan izvornom kajkavštinom.

Željeli bismo da Hrvatski kajkavski kolendar postane medij svih triju hrvatskih narječja. Takvo glasilo još nismo imali, ali imali smo takvu jezičnu praksu i to baš u Međimurju, u vrijeme Zrinskih. Jezik kojim su govorili i pisali grofovi Zrinski bio je sinteza svih triju naših narječja i on je, da nije bilo tragične 1671. godine trebao postati hrvatskim standardom. To, dakako, danas nitko više ne želi i ne može ostvariti, ali ovo silno nacionalno bogatstvo zavrjeđuje makar jedan zajednički medij u kojemu bi se pokazalo u punom svjetlu svojih izražajnih mogućnosti. Čakovec je, i simbolički, kao hrvatski banski grad u 16. i 17. stoljeću, zavrijedio biti središtem takvoga kulturnog nastojanja, a Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu, sa svojom razgranatom nakladničkom djelatnošću, njegov nositelj. Uostalom, stotine stranica Kolendara u tisućama njegovih prodanih primjeraka svake godine, najbolja su mu preporuka i za ovakav ambiciozan cilj. Osim kajkavskih i štokavskih tekstova donosimo ovaj put i par čakavskih, točnije čakavskih s otoka Visa. Sljedeći, jubilarni, 20. broj u kontinuitetu, bit će sigurno još bogatiji tekstovima najstarijega našeg književnoga narječja.

Urednik

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

(ZA)KAZALO HKK 2010.

Dragi čitatelji…………………………………5
Kolendarij…………………………………….7

I. TEMA BROJA: ZRINSKA GARDA
Bojan Kocijan: Deset godina Zrinske garde Čakovec  ………..15

II.  ZNANSTVENI SKUP 0 PROF. DR. SC. ZVONIMIRU BARTOLIĆU
Božica Jelušić: Moj profesor, moj prijatelj, moj zavičajnik……..29
Ivan Zvonar: Bartolićev odnos prema etnografskom i
melografskom radu Vinka Žgaiica………………….37
Hrvoje Petrić: O povijesnoj komponenti u Bartolićevom
stvaralaštvu……………………………….51
Josip Šimunko: Dr. Zvonimir Bartolić i hrvatski narodni pokret
međimurskih Hrvata   ………………………….57
Stjepan Hranjec: Bartolić i provincija   ………………….72
Tomo Blažeka: Zvonimir Bartolić i Matica hrvatska   ………..81
Franjo Martinez: Prirodoslovlje kao značajna sastavnica djela,
dr. Zvonimira Bartolića………………………..93
Vera Zemunici: Tko li sad kosi Zvonkovu livadu?  …………..98

III.  STUDIJE
Dragutin Feletar: Cehovska pravila s potpisom Marije Terezije … 101
Hrvoje Petrić: Kunovečka buna 1903. – „predigra” osnivanju
Hrvatske pučke seljačke stranke……………….. . 104
Zdravka Skok: Međimurska frazeologija  ……………….109
Ivana Martinović: Od praslavenskog do kajkavskog………..121
Franjo Martinez: Globalno zatopljenje…………………127

Marina Katinić: Misaoni pokusi (Gedankenexperimente) –
„pustolovina u glavi” i bioetika…………………..132
Josip Janhović: Paradoks i ironija kajkavskih poslovica u
srednjem i donjem Međimurju………………….. 140
Ivana Kučar: Neki Matoševi lirski motivi………………. 145
Tomislav Matić: Crkve i kapele na bjelovarskom području……152

IV.  RASPRAVE
Verica Jačmenica-Jazbec: Katolički liječnik i Steinerov nauk    …. 161
Željko Pospiš: Zagonetni neandertalci…………………169
Juraj Matunci: Miholjice………………………….173
Petrana Sabolek: Nova kvaliteta primarne zdravstvene zaštite
na promicanju dojenja u Hrvatskoj i Međimurju………..178
Franjo Šantalab: Vulkanske bombe – pomoć lovcima
i domaćicama………………………………183
Damir Marcinjaš: Novac određuje razvoj  ……………….186
Gorčana Marta Matunci: Simbolika jabuke   ……………. . 188

V.  PORTRETI
Stjepan Hranjec: Martin Lukavečki: Dragi su mi mali Ijuči  ……197
Damir Marcinjaš: Antun Novak, zapovjednik zasebne policijske postrojbe čakovečke Policijske postaje u Vukovaru 1991. godine………………………………202
Nikola Jagačić: Zapis o poznatom Siščaninu……………..207
Vlačimir Jambrošić: Susret s Munom Orehov…………….208
Ivica Jembrih Cobovički: Milan Frčko – slikar i pjesnik………212

VI.  POVJESTNICE
Marko Rašić: Epitaf njemačkog sveučilišta u Wiirzburgu
(Universitas herbipolensis) Nikoli Zrinskom Čakovečkom …. 215
s.. Klaudija Đuran: Isusova fotografija na Torinskom platnu…..218

Vladimir Kapun: Međimurski pilovi…………………. . 236
Igor Ivašković: Povijest sela Prijeboj kod Plitvičkih jezera……243
Dragutin Šafar: Gospodarska kriza tridesetih godina dvadesetoga stoljeća………………………………… . 247
Josip Črep: Njemačke postrojbe u Međimurju u vrijeme Drugoga
svjetskog rata……………………………..253
Franjo Martinez: Mijo Ptiček – žrtva OZN-e……………..257
Lojzo Buturac: Plan preuzimanja („oslobođenja”) Varaždina
1945. godine………………………,……..263
Vladimir Mesarić: Zaboravljeno i prešućeno proljeće 1990…….268

VII. KRONIKE
Martin Lukavečki: Struga – žal za dodirom modrozelene rijeke …
273 Tomo Blažeka: Sedamdeset pet ljeta Matice hrvatske u Čakovcu . 280
Daniel Šantalab: Spomen-ploče Ognieslavu Utiešenoviću   …….294
F. Marciuš/T. Blažeka: Spomen-ploče i spomen-obilježja Matice
hrvatske iz Čakovca………………………….299
Marija Milas: Križevački statuti…………………….311
Daniela Šantalab: Početci meteorološke službe u Varaždinskoj
županiji………………………………….314
Vladimir Miholek: Vojska Srca Isusova u Đurđevcu………..317
Vlatko Jelenčić: Hodočašća Majci Božjoj Voćinskoj i puk Voćina . . 324
Tomo Blažeka: Knjige Ogranka Matice hrvatske u Čakovcu…..328
Slaven Ujlaki: Spomen-zid limenih instrumenata  ………….332
Franjo Talan: U Župi sveta Barbara proslavili 150. obljetnicu
školstva………………………………….335
Dragutin Novina: Četrdeset peta obljetnica Festivala kajkavske
popevke Krapina ……………………………340
Mladen Genc: Grof Karlo Dragutin Drašković   ……………343
Ivan Sinovčić: Časni Siščani svećeničkog poziva  ………….347
Pavao Jurinec: Postavljen i blagoslovljen kip Sveti Franjo i ptice . . 349

Franjo Marciuš: Obljetnice hrvatskih književnika, znanstvenika, domoljuba, udruga i posebno vrijednih događaja s područja sjeverozapadne Hrvatske………………………351
Tomo Blažeka: Hrvatski kajkavski kolendar za 2010……….362

VIII.  GOSPODARSTVO
Dragutin Matotek: Iz povijesti graditeljstva……………..367
Alen Kišić: 20 TEAM-ovih godina……………………378
Damir Marcinjaš: Ulaganjem do cilja…………………. 383
Slavko Lajtman: Ledvenice – preteče hladnjača………….. 384
Josip Puklavec: Rasadnik Vukanovec………………… 389

IX.  SJEĆANJA
Vladimir Pletenac: Moja uloga u povijesti državne narodne
mješovite osnovne škole u Čakovcu………………..399
Dunja Horvatin: ,,H” kak lojtra iliti početci pismenosti………404
Franjo Martinez: Putovima Hrvatskog zagorja   …………..406
Vera Zemunić: Svibanjske večernjice………………….416
Milka Jagić: Od zrnca semena do preje   ………………..419
Vladimir Matejaš: In memoriam: Josip Raškaj  ……………423
Martin Mihaldinec: In memoriam: Ugašeno je zdrmežđeno živlejne Duke Tomerlina Picoka………… ……………429
Martin Mihaldinec: Žarko Dolinar – najveći sportaš svijeta……430
Franjo Talan: In memoriam: Fra Franjo Talan, svećenik-kapucin . 433
Dobrila Cvitanović: Pogača od sloni ribi po višku i po komišku . . . 438
Ivan Muhovec: Željeznička kompozicija………………..440

X.  HRVATI IZVAN LIJEPE NAŠE
Ivan Lovaković: Sličica o Hrvatima u Americi . . . ………… 451
Dajana Ivkić: Slikar usorskog djetinjstva   ………………454

Davor Dolenčić: Hrvatsko kulturno društvo Pomurje – Lendava . . 458
Katarina Joskić: Gospino svetište u Žabljaku…………….461
S. Pavić / S. Klaić / I. Bošnjak: Mala škola u Varešu……….464
Karmen Bejić: Putniče! Zastani……………………..471

XI. BELETRISTIKA
Kristina Štebih: Pismo z Galicije……………………..475
Đuro Bel: Tretja sneha…………………………..486
Miroslav Gakić: Recesija u Varaždinu…………………497
Miroslav Gakić: Nećete u Dekanovec………………….499
Branka Jagić: Mica……………………………..501
Magdalena Vlah-Hranjec: Prezentacija…………………506
Barbara Turk: Međimurska skuhovaja   ………………..508
Mislav Benić: Euri……………………………..510
Vera Zemunić: Djetlićev Božić………………………511
Anto Ćorlukić: Runolist   ………………………….513
Emilija Kovač: Pjesme  …………………………..518
Ladislav Radek: Idu ljudi…………………………521
Ivica Jembrih Cobovički: Pjesme…………………….523
Magdalena Vlah-Hranjec: Pjesme…………………….524
Josip Janković: Pjesme  …………………………..526
Branka Jagić: Pjesme……………………………528
Željka Skledar: Pjesme…………………………..531
Nada Jačmenica: Haiku…………………………..533
Anastazija Anka Balent: Pri doktoro………………….535
Ljubica Ilijaš: Štrekari…………………………..536
Siniša Filip Novak: Pjesme………………………..537
Spomenka Marciuš: Škrip-škrap…………………….538
Radovan Novina: Ti i Zagorje  ………………………540
Petrana Sabolek: Pjesme………………………….540

Damir Pilko: Tak je počelo………………………..542
Vinko Rojko: Pjesme   ……………………………543
Davorka Križaj-Kapljić: Pjesme……………………..546
Đurđica Kramar: Vremena  ………………………..548
Ana Žišković: Mačkovcu………………………….549
Radojka Oreški: Steza…………………………..550
Pave Zaninović: Rani fruti  ………………………..551
Andrijana Kos-Lajtman: Pjesme……………………..552
Davorka Vidović-Lipljin: Pjesme   …………………….555
Sead Alić: Pjesme……………………………..558
Ljubica Kolarić-Dumić: Da ja sada nisam ja……………..561
Đuro Ružić: Pjesme  …………………………….562
Mirjana Pospiš: Dah proljeća………………………563
Franjo Bratić: Pjesme……………………………564
Vlatko Vukelić: Evo, ovdje   ………………………..566
Ivica Budulica Štrikan: Pjesme………………………567
Matija Hlebar: Pjesme…………………………. . 570
Julka Erceg: Ljubav na kraju puta……………………571
Mirko Šoltić: Iz jednoga u drugo ……………………. 572
Anto Kovačević: Pjesme………………………….. 573
Nagrađeni radovi na Književnom natječaju „Međimurski motivi” . . 575

XII.  RECENZIJE
Stjepan Hranjec: Dva kapitalna djela o čakovečkim franjevcima . . 585
Ivan Pranjić: Zvijezde nad Jalesom Đure Ružica …………..591
Nada Čatlaić: Knjiga Josipa Šimunka o Ivanu Glavini, pučkom
kajkavskom pjesniku iz Preloga………………….595
Ivan Pranjić: Smisao apsurda Davorke Vidović-Lipljin   ………602

XIII.  PROMIDŽBENE PORUKE ………………..615

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

HRVATSKI KAJKAVSKI KOLENDAR 2011.
Godišnjak Ogranka Matice hrvatske u Čakovcu

Nakladnik
Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu
Park Rudolfa Kropeka 2
Tel./fax. 040/314-080
e-mail: matica-hrvatska@ck.t-com.hr

Za nakladnika
Stjepan Hranjec

Lektor
 Ivan Pranjić

Korektori
Stjepan Hranjec
Donata Balent
Franjo Marciuš

Tiskano u studenome 2010.

Naklada
2200 primjeraka

Tisak
ZRINSKI d.d. Čakovec

ISSN 1332-2141

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nastavek na sledečomu listu