Hrvatski kajkavski kolendar 2012. (1)

Turopolska forumGorica
Hrvatski kajkavski kolendar ili protuhrvatski kojekajkavski štolendar

http://www.forumgorica.com/kajkavski/hrvatski-kajkavski-kolendar-ili-protuhrvatski-kojekajkavski-stolendar/msg48874/#msg48874

HRVATSKI KAJKAVSKI KOLENDAR 2012.
GODIŠNJAK OGRANKA MATICE HRVATSKE U ČAKOVCU

Uredništvo
Luka Babić, Josip Bajuk, Tomo Blažeka, Jurica Cesar, Stjepan Hranjec, Ivan Petriš, Ivan Pranjić, Đuro Ružić, Vera Zemunić

Glavni urednik
Ivan Pranjić

Pomoćnik glavnog urednika
Tomo Blažeka

Lektura i korektura
Nada Čatlaić, Zdravka Skok, Ivan Pranjić

Tajnica uredništva
Ana Marciuš

Priprava
Dizajn studio
Praxis vision, Čakovec

Tisak
ZRINSKI d.d. Čakovec

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

HRVATSKI
KAJKAVSKI
KOLENDAR
2012.

mh
maticahrvatska
Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu

ČAKOVEC, 2012.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dragi čitatelji!

Evo nas opet, po treći put zajedno, ali u nešto proširenom sastavu. Uredništvu su se priključili Josip Bajuk, profesor fizike, koji će se baviti temama iz prirodoslovlja i Luka Babić, gimnazijalac, kao predstavnik mladeži. S nama su i dvije profesorice hrvatskoga jezika, Nada Čatlaić i Zdravka Skok, koje su, osim vrijednim prilozima, pomogle u lekturi i korekturi.

Tema ovoga broja dvadeseta je obljetnica međunarodnoga priznanja Republike Hrvatske. Prigoda je riječju i slikom prisjetiti se toga važnoga povijesnog događaja i okolnosti u kojima je došlo do njega. Naša ondašnja krvava svakodnevica treba ostati duboko urezana u narodnoj memoriji, a glasilima poput ovoga zadaća je osnaživati ju. Međunarodna zajednica tada je činom priznanja Lijepe Naše kao neovisne države pokazala brutalnom agresoru što misli o njegovim nakanama. Prva je to učinila Sveta Stolica s najdražim nam papom, blaženim Ivanom Pavlom II. Nakon njega oglasili su se i drugi državni poglavari. Slavilo se u svim hrvatskim selima i gradovima, a oni najnapaćeniji ojačali su vjeru u mogućnost obrane i nepopustljivo ostali na svojim bedemima. Ovaj čin bio je početak inicijacije Hrvatske u red civiliziranih društava, a Pristupni ugovor s Europskom Unijom krajem 2011. završetak. Unatoč svim poteškoćama kroz koje smo prolazili i još uvijek kao zajednica prolazimo, raduje činjenica da nije sve bilo uzalud. Onima koji su izgubili živote na putu prema ovome cilju dugujemo vječnu zahvalnost. Bez njihove žrtve još bismo vjerojatno živjeli u robijašnici koja nam je skoro cijelo jedno stoljeće zveckala lancima.

I Hrvatski kajkavski kolendar slavi ove godine istu obljetnicu. Dvadeseta je ovo godina njegova kontinuiranoga izlaženja. Godišnjak je izrastao na tradiciji Međimurskoga kalendara čiji je prvi broj izašao 1885. godine iz tiskare Filipa Fischela u Čakovcu (vidi D. Feletar, HKK 1993.). Između dva svjetska rata izlazi pod nazivom Hrvatski Medjimurski kalendar, a nekoliko godina nakon Drugoga svjetskoga rata prestaje izlaziti. Godine 1969. grupa prijatelja predvođena Dragutinom Feletarom tiska godišnjak pod nazivom Međimurski kalendar. On će 1970. promijenitili naziv u Kajkavski kalendar, a onda, prema kajkavskom izvorniku u Kajkavski kolendar. Početkom 1972. godine počinje partijska hajka protiv nakladnika, Kulturno-prosvjetnog društva „Zrinski” koje je ukinuto, a Kolendar zabranjen. Dobar dio njegove naklade zaplijenje uništen zbog navodnih nacionalističkih sadržaja, a zapravo bila je riječ o pjesmi Željka Sabola koja počinje ovako:

Kad izgovorim tvoje ime: Hrvatska
preda mnom je lice onog koji se podrijetla svoga odrekao
pa ostaje sam na putu, zatravljen pred ponorima
ne sjeća se svojih mrtvih, onih što su sve iskusili…

Nakon toga Kolendar više nije izlazio, a članovi Uredničkog vijeća iz 28 hrvatskih mjesta više nisu mogli surađivati.

Dvadeset i jednu godinu nakon toga, obnovljeni Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu ponovno pokreće godišnjak i od te 1993. godine do danas, puna dva desetljeća izlazi u kontinuitetu, pod nazivom Hrvatski kajkavski kolendar. Prvi obnoviteljski broj uređuje dr. Stjepan Hranjec, sljedećih šesnaest dr. Zvonimir Bartolić, a posljednja tri moja malenkost.

Uredništvo Kolendara nastoji sačuvati duh tradicije koju ovo glasilo njeguje, ali u dosluhu sa suvremenošću biti okrenuto i budućnosti. U tom smislu snažno podržavamo mlade autore i dajemo im puno prostora. Posebno nam je stalo do mladih kajkavskih pisaca koje potičemo i književnim nagradnim natječajem Međimurski motivi preko Ogranka Matice hrvatske u Čakovcu. U rubrikama Studije i Recenzije objavljujemo tekstove mladih znanstvenika (fragmenti doktorskih radova) koji se publiciraju prvi put.

Kolendar je, dakako, glasilo svih generacija pa i stariji u njemu imaju što reći. Tu su naše već tradicionalne rubrike: Sjećanja, Povjestnice, Kronike itd. Kolendar okuplja i sve slojeve hrvatskoga društva. Preko stotinu naših suradnika dolazi iz različitih staleža; od poljoprivrednika preko poduzetnika do sveučilišnih profesora. Unatoč recesiji Hrvatski kajkavski kolendar ima svoju vjernu publiku i nema poteškoća s prodajom.
Nadamo se da će i sljedećih dvadeset godina ovoga godišnjaka biti sretnih dvadeset godina i da više nikada neće biti diskontinuiteta izazvanih represijom.

                                                            Urednik

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

KAZALO HKK 2012.

Uvodnik……………………………………..5
Kolendarij…………………………….. ……..7

I. TEMA BROJA: 20. OBLJETNICA REPUBLIKE HRVATSKE
Ladislav Radek: Hrvatskim vitezima . . ………………….14
Stjepan Hranjec: Hrvatska kao država, međunarodno priznata …. 15
Ante Nazor: Proces osamostaljenja te okupacije i oslobađanja
         Republike Hrvatske u Domovinskom ratu………….. 20
Davor Domazet Lošo: Međunarodno priznanje Hrvatske    ……..26
Željko Sabol: Kad izgovorim tvoje ime………… ……….. 29

II.  STUDIJE
Jurica Cesar: Razvoj arhivske službe i zaštite arhivskog gradiva
         na prostoru Međimurja (1957.-2010.)……………..33
Kristian Novak: Vuk i Gaj . . ………………………..46
Zdravka Skok: Frazeologija mjesnoga govora Serdahelja    …….57
Ivana Martinović: Standardni jezik vs. dijalekt   . . . ………… 73
Đuro Blažeka, Ivana Kučar: Semantička polja kojima pripadaju
         germanizmi u kajkavskim govorima   ………………87

III.  PORTRETI
Hrvoje Petrić: Prof. dr. se. Dragutin Feletar – u povodu 70.
         obljetnice života………………………….. . 99
Stjepan Hranjec: Horvatski hmira…………………… 105
Nikola Sebastijan Jambrošić: Florijan Andrašec – 50. obljetnica
         smrti………………………………….112
Tatjana Pintarić: Florijan Andrašec – junak našeg doba?    …… 120

(581)

Matija Berljak: Msgr. dr. Dominik Premuš   ……………..123
IN MEMORIAM – Marija Ružić   ……….. …………………132

IV.  POVJESTNICE
Hrvoje Petrić: Najstarija povijest školstva u Koprivnici   ……..137
Marija Milas: Doprinos Pavlina kulturnom napretku Hrvatske    . . 142
Lojzo Butorac: Još o žrtvama u Međimurju 1945. godine  …….145
Franjo Talan: Osvrt na 20. obljetnicu osnivanja Komisije
         sabora RH za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava
         Drugog svjetskog rata te 10. godišnjicu odluke Sabora
         o njenom ukidanju 2002. godine………………..150

V.  FOLKLORISTIČKE TEME
Marija Vuk: Spričavanje (stari svadbeni običaj)…………..175
Gorčana Marta Matunci: Fašenjak naš bilogorski………… 181
Josip Janković: Hrvatske kajkavske poslovice iz Međimurja koje
         govore o trećoj životnoj dobi………………….. 189
Milka Jagić: Od preje do roubače……………………194
Vladimir Miholek: Podravec – od mentaliteta do identiteta   …..197
Danijela Šantalab: Čuvati i štititi narodno blago   ………….202

VI.  KRONIKE
Fra Stanko Belobrajdić: Sveti otac, papa Benedikt XVI………207
Vladimir Mesarić: Sveti otac, papa Benedikt XVI. u Hrvatskoj    . . 213
Đuro Horvat: Živjeti pošteno!………………………221
Vladimir Kapun: I župe imaju svoje jubileje……………. 228
Tomo Blažeka: Svetkovanje u Prelogu   ………………..234
Bojan Kocijan: Štrigova – kardinal Tomko u posjetu Međimurju . . 240
Barbara Turk: Svetište hrvatskih mučenika……………. 242
Anto Lončarić: Zasavica u bosanskoj Posavini    …………..245
Josip Črep: Razvoj tehničke kulture Međimurja 1948.-2011…..252

(582)

VII.  OBLJETNICE
Franjo Marciuš: Obljetnice hrvatskih književnika, znanstvenika,
         domoljuba, udruga i važnih događaja s područja sjeverozapadne
         Hrvatske   ……………………………….263
Govori na svečanosti obilježavanja 75. obljetnice osnutka Matice
         hrvatske u Čakovcu (Stjepan Hranjec, Stjepan Damjanović,
         Bojan Kocijan, Dragutin Feletar, Zoran Vidović)
…….271-283
Tomo Blažeka: Hrvatski narodni preporoditelj Međimurja
         Luka Purić (uz 130. obljetnicu rođenja) . . …………. 283
Mladen Genc: Devedeseta obljetnica rođenja Ivana Rabuzina    . . . 285
Vera Zemunić: Ivanu Rabuzinu    ………………………288
Mladen Genc: Dvadeseta je obljetnica smrti slikara Slavka
         Stolnika iz Donje Voće………. ……………..290
900 ljeta spomena župne crkve u Visokom………….294
Matin Mihaldinec: 133 godine rada Čitaonice u Virju    ………297

VIII.  GOSPODARSTVO
Nera Horvat: Turistički kompleks Cimper – finalist izbora
         Europske destinacije izvrsnosti (EDEN) za 2011………305
Franjo Martinez: Kako nadići doba plastike?……………….311
Ratimir Orlovac: Mala sunčana elektrana Vincetić – Čakovec   … 316
Stavko Lajtman: Poslovanje obiteljske zadruge Cirkvenčić od
         1880. do 1890. godine   …………………………………..322
Josip Puklavec: Motika   ………………………….328
Dunja Horvatin: Kruška tepka   ……………………..334

IX.  SJEĆANJA
Tomo Blažeka: Druženje u Čakovcu (spomen na HKK 2011.)  …. 337
Vladimir Pletenac: Kad sam bio mali…………………. . . 339
Juraj Matunci: Dok sem bil dečec   ……………………347
Stanko Križnih: Kuljko-tuljko……………………..352

(583)

Daniel Šantalab: Sjećanje na minule dane……………… 354
Damir Pilko: Tko se sieča…………………………358
         Prihaja Vuzem…………………………., . 359
Klara Dobranić: Čehara   ………. . . . …………………360
Željko Pospiš: Želja za istinom……………………..361
Dražen Hočuršćak: Spomenik Stjepanu Križancu………….365

X.  KULTUROLOŠKE TEME
Dunja Horvatin: U carstvu majstora Tome……………..369
         Oplakivanje……………………………. . 371
Franjo Šantalab: Želimer – tajanstveno brdo iznad Bednjanske
         kotline…………………………………373
LukaBabić: Posjet zapadnom Srijemu………………..375
Dragutin Šafar: O kavi našoj svagdašnjoj   ……………… 377
Martin Lukavečki: Presečno – carstvo vapnara…………. .381
Ivan Petriš: NK MTČ Čakovec, amaterski doprvak bivše države . . 386
Željko Šinko: Dvadeset godina od izlaska prve poštanske marke
         RH iz Zrinskog…………… ….. ……………………………. . . ………..389

XI.  BELETRISTIKA
Žarko Skok: Tone Žumberački………………………399
Ida Ivek: Podsmijeh muza………………………. . 403
         Dragi putniče…………………………….404
         Kiša koja muti staklo……………………….. 405
Vera Zemunić: Božični dar……….. ……………….407
Anica Barković: Nevjesta slomljenog krila…………….. 408
Danica Škudar: Zaboravljen………………………. 411
Matija Hlebar: Pramen smeđe kose…………………..413
         Jedva te prepoznajem……………………….414
         Proljeće……………………………… . . . 414

(584)

         Djetinjstvo…………………………… 414
          (Put)…………………… . …………… 414
Ana Horvat: ***……………………………… 415
         Moriar . ……………………………….. 415
         P.S………………………………….. .416
         Cognicionem……. ……………………….417
          (C’est la vie   . . . ……………………………417
         ,,B” strana……………. …………….. . . . . 418
         Lady Liar………………………………. 419
         Ptica………………………………… .419
         25. sat…………………………………420
Kristina Štebih: Obična Kuća  . …………………… . . 420
         Prosjek? . . …………………………….. …….421
         Violončelo……………………………………422
         Među odabranima………………………….423
         Rasipanje……………………………….424
         O tvojim ustima……………………………… 424
         Na sjever  ……….:……………………..425
         Priča o smrti……… . …………………… 426
         Goli golubovi…………………………….. 427
Marina Katinič: Članak urbane trakavice……………… 428
         Echo resurrectionis . . . ……………………… 429
         Goranovo proljeće u NSK-u…………………….430
         Jednom ćemo…………………………….. 432
         Modravska bilješka………………………….433
         Novela od smrti   . …………………………. 434
         Poslovni svijet jezera…………………….. . . . 435
         Redoviti obrok čežnjače na naglo………………..436
         Ruke………………………………….437

(585)

Ljubica Kolarić-Dumić: Hoće li se ikada prestati bojati………438
Vlatko Vukelić: Stalno…………………….. . ……440
Mirko Šoltić: Jesen u meni……………………….. 440
Jerka Faj: Ne znam……………………………..441
Ivica Jembrih Cobovički: U vinogradu…………………. 442

XII. BELETRISTIKA KAJKAVIANA
Đuro Bel: Tretja sneha………………………….. 445
Miroslav Gakić: Kurosawa, Kurosawa, tupa si ti glava   ……..459
         Pročelnici vode narod………………………. 460
Branka Jagić: Zlobirant……………….. . . ………462
Magdalena Vlah-Hranjec: U jednome selu živi Antun Tun   …….465
Božidar Glavina: Nagradna igra…………………….468
Đuro Bel: Zebrane misli………………………….472
Željka Skledar: Fsukanec…………………………476
         Posvitek………………………………..477
         Nefas, facinus est…………………………..479
Branka Jagić: Pituojnska………………………… 480
         Živiš senek . . …………………………….481
         Veruvajnje……………….. ……………..482
Magdalena Vlah-Hranjec: Kupica za soze    ………………483
         Potli dežđa – sonce…………………………484
Maja Cvek: Trpeti je, čkomeč……………………… 485
         Tri Zagorca………………………………486
         Jesenska……………………………….. 487
Kristina Štebih: Kak da idem živa…………………. . 488
         Tpremnina……….. . ……………………488
         Prijatel …………………………………. . 489
         Stiska…………………………………490
         Žalobni den ………………………………491

(586)

         Jampot…………………………………491
         Jandraš Prišepni…………………………..492
         Predbožićna……………………………..493
         Nesem……………………………………493
         Čuda kriča za nikaj . . ……………………….495
Horvat Ana: ***………………………………….496
         Međimurski blues………………………… .497
         Sagdašnja………………………………….. 498
         Vek na poto………………………………498
         Moja pravica   ….. ………………………..499
         Tempora…………………………………………..499
         Času čas……………………………….. 500
         Crux…………………………………..500
         Zdignute glave……………………………501
         Homo deus……………………………….501
         Okrhnjena pesma………………………….502
         Nemir………………………………….502
         Boleča noč……………………… . ……..503
         Prijatel čas………………….. ………….503
Ivica Procaj: Međimurski potepuh………………….. 504
Marija Hunjadi: Misel me vleče…………………….514
         V naši stori hiži…………………………..515
         Mojčica   . . . ……………………………..516
Ivica Jembrih Cobovički: Na kalvarije…………………. 517
Katarina Jovan: Križni puoti………………………518
         Negda i denes…………..:………………. 519
Ana Mikelec Gotal: Moja domovina Horvatska   . . ………….520
         Bez krova nad glavom . . . …………………….. 521
Spomenka Marciuš: Trsek………………………., . 523
DamirPilko: Zrinjevec……………………………524
         I ime bi ti zeli…………………………….524

(587)

Rajka Trokter: Z očmi ti šepečem…………………..525
         Mimo istine ………………………………. 526
         Odakle ti pravo…………………………… 527
         Pesme po suzaj dišijo . . . ……………………..527
Ljubica Ilijaš: Mama…………………………… 528
Vladimir Miholek: Kaj je hrast…………………. . . . 529
         Peščena vura……………………………. 530
Vinko Rojko: Zakaj  …….. ………………………………….531
         Meni se još ne staja……….. ………………. 531
Anastazija Anka Balent: V malom Međimurjo………….. . 533
         Mislim na tebe…………………………….. 533
Jakov Skok: Jalša……………………………… 534
Ana Stanković: Sveca za soseda……….. …………. 535
Nagrađeni radovi učenika na natječaju Ogranka Matice
         hrvatske u Čakovcu MEĐIMURSKI MOTIVI (Lidija Balog,
         Dominik Padarić, Viktorija Fundak, Laura Horvat, Irena
         Vuk)
   . …………………………….. .536-543

XIII.  RECENZIJE
Nada Catlaić: Rječnik pomurskih Hrvata………………. 547
Andrijana Kos-Lajtman, Nina Plantak: Svijetla i (su)mračna lica
         suvremene vampirške fantastike………………..550
Vlado Mihaljević – Kantor: Romanopisac Marjan Krajcer Vitez –
Nikola Zrinski -Tatarska strijela. …………………558
Martin Okun: Nenad Pivar i novija međimurska književnost    …. 561
Franjo Talan: Knjiga Općina Cestica – naselja i stanovništvo
         poveznica prošlosti i sadašnjosti
………………… 569
S. Klaudija Buran: Hrvatski martirologij XX. stoljeća……… 573

XIV.  PROMIDŽBENE PORUKE   …………………..591

(587)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

HRVATSKI KAJKAVSKI KOLENDAR 2012.
Godišnjak Ogranka Matice hrvatske u Čakovcu

Nakladnik
Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu
Park Rudolfa Kropeka 2
Tel./fax. 040/314-080
e-mail: matica-hrvatska@ck.t-com.hr

Za nakladnika
Stjepan Hranjec

Tiskano u studenome 2011.

Naklada
2000 primjeraka

Tisak
ZRINSKI d.d. Čakovec

ISSN 1332-2141

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nastavilo  bu se prvum zgod(n)um v posebnomu listu