Hrvatski kajkavski kolendar 2013. (3) – Zebrane misli Đure Bela

Đuro Bel
Čakovec

ZEBRANE MISLI
(LK: 29 od vukupno 109 misli, iliti stranica i pol od vukupno 5 i pol stranic)

Seks je ne kak vino, neje bolši dok je stareši.

Nejpredi je ljubezen luknja vu srco, posle je ta luknja nekaj niže.

Kuliko delamo, med Međimorcaj ga več oslekov nek med Dalmošaj.

Neje lefko denes moški biti, niti žene nas več ne nucajo. I deca se brez nas delajo.

Lopov je on šteri nutri meče, kak i ona štera drži.

Sosed Pišta je tak dugo prepovedal štiklece o policijskom načelniku dok je ne marica došla po jega.

Bokci čuda vejčpot senjajo peneze neg’ kulaki.

Lenčine nejvečpot same sebi idejo na živce sam to nečejo priznati.

Nigdar smo ne zadovolni z onim kaj imamo, navek nam lačne oči iščejo nekaj vejč.
Imam te rad oblečeno, ali čuda rajši slečenu.

(336)

A što bi jiv znal, što bi jim vpetil! Ženam je prekratko, a mo-škim pregloboko.

Furt me gvinta: – kaj bi bilo da je Eva nej zela stvar v svoje
roke?

Kušlec je da gori i pitaš je li je doli fraj.

Čuda je žen palo zabadav, a dostik je i onih štere so se openezile.

Kak radi imamo hujše ljude od nas, a jako teško trpimo bolše.

Naši težaki so jako slabo plačeni, a i to jako retko. Na srečo, jerbo i mali penez kvari čoveka. Tak bar velijo oni šteri preveč imajo.

Dok sam još bil dečec, dragi Božek mi je obečal da me bode pazil od hudih žen. Nebrem nikak zazvediti zakaj je bil stiha dok sam se ženil?

Nebrem veruvati! Još je nišči nej odišel z visokoga položaja tak kaj bi mo bila mamica.

Ne bodete veruvali, i žene so negda stiha. Dragi Božek, zakaj je to tak retko?

Prešli so z reči na dela čim so spazili šveckoga stola.

Samo so od hmanjih majmuna postali ljudi. Po kazni.

Pak zakaj se vsi rivlejo na vlast? Je još kaj ostalo za fkrasti?

Nej vse veruvati kaj čuješ, več je Eva v rajo počela lagati.

V zadje vreme, ženo mi v saki čas viđavlejo po krčmaj. Ne znajo da mene išče.

Nikaj zato kaj je nej fajna, bar je sam moja i Božekova.

Božek pari ljude. A nikak nebrem zazvediti komo je itak prepustil žene?

Teško moreš sam meti ono kaj je vsem lejpo. Več sam se privčil pak ne bajam ženi.

Vse smo pozabili. Več so i soze sfalile pre zidima plača.

Sit nikaj lačnomo ne verje; on nikomo ne verje. Zna kak mo je bilo dok je bil lačen.

(337)