Vsaka čast katruži i Matiji

Pregled tisKAJna

 

Međimurske novine,
e-vundato: 21.01.2013.
 
Premišlavanje Jožeka radnika 
 
Vsaka čast katruži i Matiji

 
Piše: Jožek radnik

Matija Posavec, doktor Miro Horvat i vsi drugi kaj se brigajo za Katružo so ovo leto, očem reči, zimo, organizerali jako lepoga koncertlina za šteri se iskala karta vejč. I mi Međimorci smo došli kaj malo pomoremo Katruži, a uživali smo celo večer. Kaj drugo reči nek jedno veliko fala vsima, a posebno Matiji, šteri se nejveč briga, a verjem da so jim nejbole zahvalni betežniki, šterima več na leta pomažejo.

Kaj ne bode zgledalo da se naši čakoski političari nikaj ne prepravljajo za majske izbore pobrigalo so se gracki esdepeovci i narodnjaki i potpisali so predizborno koalicijo. Kak so nam rekli, to je nastavak dobre suradnje teh dvejo stranki v grackoj vlasti. A što je rekel da je dobra? Kaj što, pak oni sami! Tak je nejbole, jerbo ak bi druge pitali (ili pak nedaj Božek Čakovčance) mortik bi čistam nekak drugač zišlo. Z tom koalicijom, štera je ve malo drugač posložena, so isplivali narodnjaki, a „seljaki“ so pali za jedno štengo niže. Najbrž bodo i dale v kompi penzioneri, šteri so več na let na vlasti, očem reči, otkak so v penzijo odišli. Nej znati je li bodo „seljaki“ zadovoljni z onim kaj jim se nudi, ak se zna da so vsa ova leta bili desna, očem reči, leva roka čakoskoga gradonačelnika. Politika je odnavek bila čuden ftič pak se ne tre ničemo čuditi.

Tua nova-stara koalicija otpira novu stranico za premišlavanje kaj se dotikavle predizborne križaljke i v Županiji. Glavni čakoski esdepeovec i državni pomoćni minister v Prometnom ministarstvu, Veselin Biševac, nam je pošepetnul da bode Ivek Perhočov, povjerenik i župan, išel još vu jedno trko za županovo foteljo. Ivek je još nej nikaj rekel tak da se ne zna je li bi to Biševac štel ili pak so se i o temo več nekaj spominali. Dok smo to zazvedili ve se moramo obrnuti k dožupano Matiji Posavco. Ve je, brzčas, on na potezo, mora i on otprti karte i reči kaj oče jerbo biračko telo mora početi premišlavati. A predi nek počne mora znati što vse oče biti na vlasti. Vreme leti, a ne bode čuda vode preteklo spod pod mostom na Trnavi i vsi župani, gradonačelniki i načelniki bodo nam se počeli nuditi. Tak je navek, do ve, bilo, pak niti letos ne bode drugač. Najbrž.

Kajkaj toga smo zazvedili od našega glavnoga međimorskoga vodovodača, gospona Jožeka (mojega imejaka) Zorčeca, šteri nam je govoril o temo kak smo naprajli vodovoda i dopelali zdravo vodo vu vsako međimorsko hižo, a črez par let vsi bodemo meli i kanalizacije, tak da bodo septičke grabe odišle v muzej ili kak bi to političari rekli, vu ropotarnico povjesti. Ono kaj je bilo nejglavneše vu vsemo tomo, kak je rekel Jožek, je bila ona jedna kuna po kubiko, štero mi Međimorci, več na leta, davlemo za razvoj. Što bi rekel da je jedna kuna tak veliki penez. A jeje, ali sam za onoga što zna gospodariti. Nekaj si gruntam kaj bi poslal ženo k Jožeko nek jo navči kak more tak čuda naprajti z tak malimi penezi.

Slavekove kase so predelale po krčmaj, tak da vsaka kuna štera bode došla vu krčmarov žep mora prejti črez Porezno upravo, a porezniki so počeli trenerati strogočo. Kak velijo, prvi mesec delijo sam žute kartone, a posle bodo davali i čeke. Najgerek sam kak, itak, te kase delajo pre našaj sosedaj v Dalmaciji? Tam so navek krčmari služili vejč nek porezniki. Črvek mi furt rovari v glavi i neda mi mira, tak da moram pitati je li bode i žnjimi Slavek došel na zeleno kito? Ili pak bode to sam vredilo za sjever, a jug bode delal po staromo, očem reči, jim bode se i dale gledalo črez prste?

Nejveč spominjani minister vu Zokijovoj Vladi je, najbrž, minister Željko Jovanović. Ne bi vam znal reči kuliko on pravzaprav vredi jerbo se vam ja preveč ne razmem v politiko, ali si nekaj gruntam da je on nejslabeša karika vu Vladi jerbo mo je Zoki zabranil spominati se z novinaraj. A kuliko vam ja pratim jega, vse kaj je do ve napravil je to kaj je zmenil dvanaest ili pak četrnaest nejbolših ravnateljov sredjih školi v Lepoj našoj, a kak so mi fiškali rekli (i to ovi slabeši) te vsi ravnateli bodo se, predi ili pak posle, vrnuli vu svoje fotelje i još bodo dobili lepe peneze. Ak se dobro zmislim, to je ne prvič kaj se med navučitelima tak pripetilo i kaj so ministri odišli po riti k meši.

Matija Posavec, doktor Miro Horvat i vsi drugi kaj se brigajo za Katružo so ovo leto, očem reči, zimo, organizerali jako lepoga koncertlina za šteri se iskala karta vejč. I mi Međimorci smo došli kaj malo pomoremo Katruži, a uživali smo celo večer. Kaj drugo reči nek jedno veliko fala vsima, a posebno Matiji, šteri se nejveč briga, a verjem da so jim nejbole zahvalni betežniki, šterima več na leta pomažejo. Vidim da me očete nekaj pitati pak vam bodem to rekel: Ne, Jura Stublić je ne popeval, a niti je nej bil pozvani. Kak so mi rekli ovi z Katruže, toga filma on ne bode gledal. Ne bode on sramotil organizatore!

V sredo, na Spomendan o priključenjo nas Međimorcov svoji zemlji Hrvaškoj, služena je vu čakoskoj cirkvi Svetoga Mikloša, meša za vse one šteri so pomogli, od negda do denes, kaj smo ostali tu kam spadamo, a služil joj je čakoski gvardjan i župnik, pater Stanko. Kuliko znamo, meša je bila služena i predi velikoga Narodnoga zbora 1919. leta, pak je tak bilo i ovo leto. Jedina razlika je bila v temo kaj je unda bilo deset jezer ljudi vejč. Na letošjoj meši se molilo Božeka za Međimorje i za Hrvaško, a na krajo je gvardjan pozval vse nek vu molitve uključe i svoje želje i potrebe. Vu tem cajto vsi gradonačelniki i načelniki, šteri so bili pre meši, so zdigli oči prema nebi i nekaj so molili. No, bilo je to stiha, tak da sem nej uspel zazvediti kaj so, itak, iskali od dragoga Božeka!

Plin je nej podražil! Tak so nam kukurikači govorili dok so pred leto dni došli na vlast. Cena bo ostala ista sam več ne bodete plačali kubike nek kilovate. I vse je bilo vredo po leti dok smo trošili malo vejč kak nikaj plina, a ve čim je zima došla čeki so vse vekši i vekši. Minuli mesec je zima bila skorom nikša, a dobil sam tak velikoga čeka kaj mi je skorom roko zasuknul. Ve vidite z kakšim se hacvutarijama bavijo? Gda bodo nekaj spametno napravili kaj bodemo i mi nekšega hasna od toga meli, a nej sam oni? Tuliko smo drevja i kameja nahitali na hadezeovce i natirali smo jiv z vlasti, a ve bo zišlo da so oni bili zlatni, očem reči, mi smo čuda leži dihali. A i naš standard se čuda bole držal!

Zvir:
http://www.mnovine.biz/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=18405:vsaka-ast-katrui-i-matiji&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 48 sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine905i?mode=embed&layout=grey
i(l) str.48 sim:
http://www.mnovine.biz/images/pdf/905/mnovine905i.pdf 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Cinkuši – Međimurje (Lepe su lepe katruže), 03:22

http://www.youtube.com/watch?v=gphGnfGZIkI