Jur dica se tribaju naučiti, da u svojem žepu imaju rupčac, koga ćedu hasnovati pri kašljanju

KAJ IŠČE GRADIŠĆE

 

Gradišćanske „Hrvatske novine“
01/12/2012

Životni stil
 
Ste znali?  
Kako gripu i prehladu zadržati za sebe?

Rješenje je u običnom prostom rupčacu. Kad kišemo ili kašljamo si moramo pokriti usta i nos. Na ta način ćemo prepričiti, da se infekt prenaša na druge. Jur dica se tribaju naučiti, da u svojem žepu imaju rupčac, koga ćedu hasnovati pri kašljanju.

Gdo poduzame sve mjere opreza more eventualno prehladu i gripu zadržati za sebe i tako prepričiti da se drugi kotrigi familije ili kolegi i kolegice na djelatnom mjestu dobavu. Kad kašljamo ili kišemo kroz kapljice prenašamo virus putem zraka. Onda se ljudi u našoj blizini moru inficirati virusom. Kapljice, ke su spale na kakovu površinu, moru inficirati ljude, ki su pobadnuli te površine. Rješenje je u običnom prostom rupčacu. Kad kišemo ili kašljamo si moramo pokriti usta i nos. Na ta način ćemo prepričiti, da se infekt prenaša na druge. Jur dica se tribaju naučiti, da u svojem žepu imaju rupčac, koga ćedu hasnovati pri kašljanju.
 
Kad je gdo u našem domaćinstvu prehladjen, moramo već čistiti, osebujno daljinski upravljač (Fernsteuerung), telefon i šnolje na vrati. Umjesto da u kupaoni visi jedan skupni utrnjak, svaki kotrig obitelji neka ima vlašći ručnik.
 
Ako pojačano jimo sadje i povrće, to neće prepričiti prijenos virusa, ali će nam ojačati imunski sistem, a gripa ili prehlada će nam morebit brže projti.

http://hrvatskenovine.at/clanak/01-12-2012/ste-znali-kako-gripu-i-prehladu-zadrzati-za-sebe

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

HKD Gradišće (Petrovo Selo) – Gradišćanski splet, 04:03
Szentpéterfa, Petrovo Selo, Mađarska.

http://www.youtube.com/watch?v=rqC1oSodIcw