Na trnackomu forumu: ČAKAJ – Lipa naša ča(i)kavska

ČAKAJ – Lipa naša ča(i)kavska

Hrvatska je višejezična zemla. Vuz kajkavski i čakavski/ikavski je nepravedno zapostavlen.
Čakavski je kajkavskomu prirodni saveznik kontra ŠTAndardnoga jednoumla.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Listi v “kajkavske” Hrvatske, čast izuzetkem, “srameča dekla” su po pitajnu (ne)vundavajna člankov na kajkavščine.

Vu isto vreme na priliku rečki Novi list tjedno vundavle 7-11 člankov na čakavskomu (samo prilog četrtkom “Beseda” ima 5-8 člankov na čakavske ikavice), dok Šibenski tjednik  vundavle 4-6 člankov na dalmatinske ikavice

Na forumu ovoga portala Trnac, nuter teme “ČAKAJ – Lipa naša ča(i)kavska”, prenašaju se članki z čakavskoga / ikavskoga tiska
(vezilo:

http://trnac.net/forum/forum-za-%c4%8dakavce-group6/o-jeziku-forum17/%c4%8dakaj-lipa-na%c5%a1a-%c4%8daikavska-thread11.0/

 

Vevo je, na priliku, vezilo na 5 člankov prenešene na trnacki forum z rečkoga Novoga lista (z priloga “Beseda“) od 2013-02-07:

http://trnac.net/forum/forum-za-%c4%8dakavce-group6/o-jeziku-forum17/%c4%8dakaj-lipa-na%c5%a1a-%c4%8daikavska-thread11.3/

Kratek sadržaj člankov:


(1/5)
DA SE NE POZABI

Krabunos se ne postaje, krabunos se mora rodit

Badava su bile zabrane – ne ča se ni mogal običaj utrt, nego su naši ljudi ta običaj održali i va ljuškon svitu, o mesopustu 1967. leta va St. Lousu va Meriki va sentenci vele: »Sa ponosom običaja, iz našeg starog kraja, ov žitak od pradjedovi, donesli smo va svit novi«

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

(2/5)
OBAŠLI SMO

Zvonac nosiš dok moreš

Ovo je štorija od Brežanskeh zvončari – je ona stara 500, 400, al 300 let to sada već niki ne zna, ma jeno je sigurno – ne more saki bit zvončar od Bregi, nego samo onaj ki je tu doma…

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

(3/5)
FIJUMANSKI k a n t u n i ć

Svizac Phil vidi budućnost Hrvacke

Svizac Phil rekal je svoje: proliće nan dohaja ranije.
Prama tradicije, ako svizac vidi svoju sjenu, ča znači ako j’ drugog februara vedro, zima će durat do pol marča. Ako Phil ne vidi sjenu, onput će nan proliće prit ranije.
Mi Primorci nimamo Phila, ma zato imejemo naši zvončari ki kampanaju i tiraju zimu. Još malo i finit će mesopust.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

(4/5)
ZAPISANO VA SRCU

Kad su se ženili »zec je iskal svoju mater«

Danica i Marinko Badurina su pred pedeset let svili svoje njazlo va selu Miroši, a ovih dan su proslavili i »zlatni pir«
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

(5/5)
Z VAŠE STRANI

Balinjerada

Ki je za tisti šušur kriv, onisti ki više od 500 let ni živ – Leonardo da Vinci. Balinjeru je zmislel, da bi svetu neš ostalo, a to ni malo.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ad 2)
Liburnija.net TV – Brežanski zvončari, 02:34