Pepelníčna sréda iliti pepelníca

KAJ & KAJ Kajzertum – Sličnost i razlikôvnost HR i SI kajkavščině

Pepelnična sréda

Pepelníčna sréda (kratko pepelníca) je premakljiv praznik v katoliškem koledarju. Praznuje se na sredo, 46 dni pred veliko nočjo. S pepelnico se začenja postni čas – pepelnična sreda je prvi postni dan. Cerkev je ta praznik uvedla po letu 1091.

Bistvena značilnost pepelnice je obred pepeljenja – posipanja s pepelom. Pri tem obredu duhovnik vernikom na čelo s pepelom nariše znamenje križa in zraven izreče besede:

Spreobrni se in veruj evangeliju!
ali tudi
Spominjaj se, da si prah in da v prah se povrneš!

Pepeljenje je bilo poznano že prej in v stari zavezi zasledimo, da so se ljudje oblekli v raševino in se potresli z pepelom. Križ pa je znamenje premagane smrti (Jezusova smrt na križu). Pepeljenje vernike spominja, da smo vsi ljudje zapisani smrti, spokornost pa je prvi korak na poti k vstajenju.

Pepelnica je uvod v postni čas, v katerem naj bi se verniki moramo odrekli grehu in se pripravili, da s Kristusom vstanejo k novemu življenju. Peplnična sreda je (tako kot veliki petek dan posta in zdržka mesa.

V letu 2013 je pepelnična sreda 13. februarja.

http://sl.wikipedia.org/wiki/Pepelni%C4%8Dna_sreda

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Infodrom: Pepelnična sreda, 0:20
(Infodrom je informativna oddaja za otroke)