(Ž)VALENTINOVE


(Ž)VALE
NTINOVE

Pregled tisKAJna

Zagorski list
e-vundano 13.02.2013.

Iz bakine pučke bilježnice


Valentinove

Piše: Zoran Gregurek

Bitne je da je dar od srca, a (ne?) da tulike i tulike hiljada kun ili dinarof košta. Ljubaf je, sinek dragi, najbitneša kak na Valentinove, tak i saki drugi dan, vu postelje, pri poslu, sigde

Gda vidiš veliki zbrku vu grmadi i gda se tičeki od veselja v zrak mečeju, znaš da je Valentinove. Jer se na Valentinove tiči ženiju. Prve, kak i pri nam, ljudem, tič za ženidbu z svoju družinu duojde k tičice i njene familije. Onda se veseliju i tancaju vu njezinomu grmlju se dok nije vrijime iti k tičjem matičaru, smijala bi se svakog Valentinova naša hraščinska baka Ivka.

Ona je, naime, puno držala do praznika zaljubljenih jer je na taj dan imala rođendan. Što je nekad Valentinovo značilo našim djedovima i bakama?

„ Gda je puca za Valentinove dobila svilenu rupčec, šal, cukor ili ruože, mam je bile se jasne. Te šte ju je daruval, imel je z nju ozbiljne namere i mislil ju je peljati pred oltar. Negdar nije bile da bi se daruvali pucice i dečeci nek same vekši šteri su več bili za zamuž. Negda nije biel kak ve da puca ima rajši onoga više šteri je je dal vekši dar. Bitne je da je dar od srca, a da tulike i tulike hiljada kun ili dinarof košta. Ljubaf je, sinek dragi, najbitneša kak na Valentinove, tak i saki drugi dan, vu postelje, pri poslu, sigde „, bila je uvijek za savjet spremna starica.

A kamo djevojku izvesti na Valentinovo, pitali smo baku.

„ Je, kam je paše. Ne muora tuo biti restoran ili otel, kaka se vezda misli da se muora tam baš iti. Če je lijiepe vrijieme, otpeljaš deklu vu špancijer, krej poteka, vu šumu, po putu, vu kazališče. Nije bitne kam ideš i kulike se tam plača da vlejezneš, nek s kijiem ideš. Jel ti te ili ta prirasel k srcu ili ga same peljaš z suobu kaka medveda da ga drugijiem pokažeš i da moreš reči : Je, znate, i mi sme na Valentinove bili vu skupomu otelu. Od takve ljubavi slabe koristi „, govorila je baka.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kajkavske gore list (z Radovana pri Varažu):

Valentina Fijačko – ‘Mala Floramye’ – Daleko m’e biser mora (I. Tijardović) – Pula 2011., 05:10

http://www.youtube.com/watch?v=3dybDkJYoVs