Na Valentinove vrtete kliček od jabuke

Pregled tisKAJna

Zagorski list
e-vundano 11.02.2010.

Iz bakine pučke bilježnice

Na Valentinove vrtite kliček od jabuke

– Je, puca štera je štijiela znati koji bu je dečke dopal vu ruke, zela bi jabuku. Držala bi ju za kliček i vrtijiela i zgovarala imena dečkov šteri je se dopadaju. Na kojemu bi se imenu ftrgel kliček, te bi bil on pravi.

Piše: Zoran Gregurek

„Rada te imam“, govorit će se u Zagorju na dan zaljubljenih kojega su slavili i stari Zagorci.

– Na Valentinove se tiči ženiju pak niš nije čudne da se te dan i ljudi ljubiju više nek druge dane čez lete. Nema te puce i dečka šteri na Valentinove ne čakaju da dobiju neke vu črljenome papereku ili vu škatuljice, ili bar da te one ili ona šteroga vuoliš kušne – govorila je naša hraščinska baka Ivka kojoj su se poklapali Valentinovo i rođendan.

A kakva su bila vjerovanja vezana za Valentinovu, pitali bi staricu.

– Je, puca štera je štijiela znati koji bu je dečke dopal vu ruke, zela bi jabuku. Držala bi ju za kliček i vrtijiela i zgovarala imena dečkov šteri je se dopadaju. Na kojemu bi se imenu ftrgel kliček, te bi bil on pravi. Gda bu tuo nešči čul, mrti se bu nasmejal i rekel da je ova stara baba luda. Je, tuo ti je živa istina. Šte oče nek veruje, a šte neče, kaj mu ja morem. Ima ionijieh šterem Valentinove srdi i ide im na živce te dan, tim same morem reči nek si premisliju i da postano dobrvuoljci i počneju drugač misliti jer sami sebe grizeju i furt su kisiejeli kak vugorki – govorila je baka.

Ptice na Valentinovo imaju novo simbolično značenje.

– Če je prvi tič vrabec šterega puca vidi na Valentinove, jaosiga nje, sirote, jerbo bu ju dopal siromak. Če je na obluk duojde tič z črljenim perjem, ženil bu ju čovjek šteri je furt na putu: muoreplovec, foringaš ili trguovec. Dobre je videti velikoga tiča, jastreba ili orla, jer te onda čaka muž šteri ima penez kaka pljeve. Ake puca ne vidi nikakavuga tiča na Valentinove, to iste tak nije dobre jer bi mogla ostati za seme (smijeh). Je, mogla bi ostati stara puca ili pak pe vu časne sestre – tumačila je zdušno baka starinska vjerovanja za dan zaljubljenih.

Zvir:
http://www.zagorje.com/kolumne/pregled/iz-bakine-pucke-biljeznice-na-valentinove-vrtite-klicek-od-jabuke

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Jagoda malena, jagoda črlena,
pozdravi mi v Koprivnici dragoga

Dunja Knebl – Čula jesam (Podravina), 03:02