Fašnik (se) je ože(d)nil

Pregled tisKAJna

Varaždinske vesti, br. 3555, 19.02. 2013.

Barica Pahič

KAJ je naše pitanje i naš odgovor

Fašnik se je oženil  

Prešel je Fašnik i fašničko veselje, a se maske itak niesu opale. Mačkari, kak god se trudili, niesu zimu pretirali neg nam je za štrof opal novi snieg. Prešlo je i Valentinovo. Bilo je i ljubavnega darivanja; cvetja, čokoladni srčekov, sulejmanjskega prstenja i rinčic kak god bili f stiski s penezi.Ljubavi je naviek bilo i bude je; srečne i uzvračane, nesrečne, prkosne, žalosne i boleče. Ona je naviek nadehnjivala pesnike šteri su zaneseni z onemi štere radi imaju; pretačeju ljubavne suze, zdihavljeju i žalujeju.

Ovie put, malo s zakešnjenjem, siem ki jesu ili su bili zaljubljeni, siem ostavljenim, razočaranim i v ljubavi povrieđenim, nudim popefke na kajkavskem od varaždinski pesnikov, one najkrajše da autorov bude čim več. A naj jih čitaju zaljubljeniki f popefke i z njimi si tažiju ljubavne boli..

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Šeršun

O da sam šeršun,
frajlica ma gizdava
pičil bi te glibake f ta persa liepa,
biela, vroča i ciguojnska
pa f terdem trucu
brez žalca cerkel
kak pozabljeni pes na loncu.
O, da sam šeršun!

Vinko Slivar

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nigdar

Došlu je vrieme, došel je cajt
Sunčik muoj mi moral bu zajt
Nebo je žareču kak ti žerjafka
Za brege se prijelu kak ti pijafka
Za brige zelene stihu se spušča
Denes sem videl pervuga hrušča
Kmica se se kmična polefko navlači
Nuoč črna črniena k nam kurači
I megla se vleče tam ud Drave
Samu su v noči oči ti plave
Ti, sunčik moj si da sunce zajde
Saki si človek srečico najde
Prešlo bu vreme, prešli su cajti
Bodi me sunce naj nigdar mi zajti 

Antun Tomašek

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Soza

Soza  je bieli metul i kak perce
sleti na pisani cviet miloga lica;
v svileni čaški išče strto serce
štero je skrila pod kiklu kmica.
Ogrnuta teplom dušom tiho zgine
na biele grudi kak megla f cmroku;
zalud išče ljubav, ar beteg ne mine
doklam ne kušne malu nežnu roku.

Tugomir Orak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Denes je trinajsti

Denes je trinajsti, nesrečni dien veliju.
Oblietnica.
Kaj da ti velim pokle tulike žalosni liet?
Denes ti nudim same male,
čist male dragosti
na tacne dugih nadanja,
male škertega smieha
vu zdelice trplenja, 
male još tuople nežnosti
na tanieru strplenja…
Ti same zemi nož.
I prereži!

B.P.G.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nekaj se dogodilo med nami

Kaj se ve to dogodilo
med nami da ja več niesem
pred tuobu droptina
koju lefku zgaziš i zdrubiš?
Niesem več onie klimavi mak
kie se na najslabejšem vetru nakloanja.
Kaj se ve to dogodilo
da ti pred menom naklu glediš,
klimaš mi na moju najbedastejšu rieč?
Nekaj se dogodilo med nami
da mi  je sejeno ak mi kaj ili nikaj ne veliš.

Ružica Marušić Vasilić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Negdar mi se prigovarja da nema poezije. Najte zdaj reči da je ima preveč.

Zvir:
http://varazdinske-vijesti.hr/kaj-je-nase-pitanje-i-nas-odgovor/
i(l) str. 25 sim:

http://varazdinske-vijesti.hr/pdf/3555.pdf

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

GA Tresnjevka – Protuletje se otpira, 03:42