Kaj je preveč je niti z kruhom ne dobro…

ZVONA, Mesečni list čakovečke žup, SEČEN / VELAČA 2013.

NEKAJ ZA ČAS KRATITI

Kaj je preveč je niti z kruhom ne
dobro…

Do ve so deca o sekso čula v školi malo vejč kak nikaj, pak smo vsi preživeli, a ve minister oče, prek noči, kaj bodo deca znala kak so došla na svet i to z devet ili deset let da se još v pesko igrajo z lopaticaj, tačkaj i autekaj. I ovak i onak ga preveč seksa po novinaj i na Interneto, a ve ga minister rivle i v škole i to več v tretji razred. Kaj je preveč je niti z kruhom nej dobro.
  

    Več je hajdig cajta minulo od da je mali Isusek došel znova k nam, a mi smo, vsi skupa, preslavili Božića. Tak je to trebalo biti, a i bilo je, jedino nam se minister za škole, đake, študente, navučitele i profesore, Željko Jovanovič, žalil kak jim je kardinal i nadbiškup Jožek Bozanićov fkral Božića. Najte me krivo razmeti, ali kakšega Božića ima on i jegovi pajdaši šteri verjejo da Božek ne postoji ili pak oni šteri ne znajo kaj bi i komo veruvali, pak nam velijo da so agnostiki. Verjem da se zmislite, makar je to još lani bilo, da je na polnočki vu zagrebečkoj katedrali kardinal Bozanić šinfal ministra Jovanovića kak mo je nej dober, i da ima falinge, zdrastveni odgoj, šteroga rivle v pučke škole i da je deci v tretjemo razredo prefletno govoriti o sekso. Do ve so deca o sekso čula v školi malo vejč kak nikaj, pak smo vsi preživeli, a ve minister oče, prek noči, kaj bodo deca znala kak so došla na svet i to z devet ili deset let da se još v pesko igrajo z lopaticaj, tačkaj i autekaj. I ovak i onak ga preveč seksa po novinaj i na Interneto, a ve ga minister rivle i v škole i to več v tretji razred. Kaj je preveč je niti z kruhom nej dobro.

    Zdavnja so več minuli cajti da so naši fratri i patri  hodali svetit hiže tak kaj so išli vu hižo gde je nešči čakal pre potni lesi. Ve so drugi cajti, pak se tre zapisati pre župniko ako očemo kaj nam bode hiža posvečena. No, denes se ne sveti sam hiža (kak se negda govorilo) nek i vsi šteri vu njoj živijo, bili oni doma ili pak nej. Negda vam je bilo tak, mamica so zalukavali da bode velečasni došel, pak so japico zaprli v špajz jerbo znate te moške kaj bi se oni dali posvetiti, kak da je to nekaj hudoga i kaj jim nej nešterna las z glave pala da bi se to v krčmi zazvedilo, jerbo so se tam partijci z toga smejali. A ve pak se zna pripetiti da velečasni prefletno dojde, pak se moški ne ftegnejo vugnuti, očem reči, skriti i unda so vsakefele zmešancije dok se ministranti pojavijo na vrati. Falil mi se sosed Pišta kak je bil doma da je bilo posvečaje i kak je prosil župnika kaj mo posveti i novo garažo štero je lani zazidal. I još mi se pofalil kak je nej šparal i dal je župniko 50 kuni. Pital sam ga, je li mo je i nova Benđola bila na grunto? Priznal mi je da je bila v garaži i da je i ona posvečena. Za hižo. familijo, garažo i benđolo je reskeral 50 kuniča. Što zna kak bi pajdaš Pišta zišel da stanuvle pre Svetomo Đurđo na Brego.

     Verjem da vam je poznato kak se vu našoj starešoj čakoskoj cirkvi čuvlejo moči svetoga Vincija. Isto tak vsi znamo da se vsako leto za Vincijovo godovno shajajo pre meši vinari i vinogradari predi nek počnejo z poslom v goricaj i molijo svetoga Vincija kaj jim pomore, črez celo leto, kaj bode v goricaj vse vredo i kaj bodo znova lagvi puni. Ovo leto je bilo isto tak, pak je čakoskomo gvardjano  Stankijo na pamet palo da bi peršecije za Vincijovo mogle početi z mešom vu čakoski cirkvi, kaj bode zadovolen sveti Vinci, a i jegov gazda, naš dragi Božek. Tak smo negda došli vu čakosko cirkvo predi nek smo genuli pešice na Bistrico. Z mešom smo hapili hodočašće, z mešom smo ga završili. Najbrž bodo čakoski turistički težaki malo prežrmljali toga gvardjanovoga predloga pak da bi več kleto mogel Vincijov pohod genuti z čakoske cirkve.

     Tu pred nami, na poceko, je fašinjska nedela i Fašnik, a mam posle nam dohaja Pepelnica i Korizma. Dosta je bilo hurmastoči, kak nam običnim ljudima, tak i političaraj, došlo je vreme molitve i pokore, pak bi vas, vse skupa, prosil kaj bi se toga i  držali.                  

Vaš Tonček

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zvir:
ZVONA, Mesečni list čakovečke žup,
Leto XVI, br.1/2, sečen/velača 2013. l.
Nakladnik: ŽUPA SV. NIKOLE BISKUPA, ČAKOVEC,
http://www.ofm.hr/zupa_cakovec/ , http://www.ofm.hr/zupa_cakovec_jug/
Naklada 750 primerkov

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kajkavski v cirkvam
Velečâsni Ivan Hrâstovičov, župnik v Loboru v Hrvackomu zâgorju, sě z svemi meštani spomina(l) kajkavski i, ke jě posebno vâžno, na mešami propovéda(l) na kajkavskomu jeziku.
http://www.zagorje.com/articles/2340/show.aspx

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

KAJKAVSKA VEČERNICA I MEŠA

a) pdf oblik (zvirni oblik, z ilustrâcijam):

http://www.esnips.com/r/hmfl/doc/e5f32fb6-9f50-4fc3-8c7b-4629d332d4a2/KAJKAVSKA_VECERNICA_I_MESA

b) editérajuči oblik (ně baš lépo posložen, bez ilustrâcij)

http://www.forumgorica.com/kajkavski/p-oltar-portal-nas-svagdasni-pobozni-i-vragolasti-bogoslavija/msg4294/#msg4294

c) Video:
Kajkavska večernica z mešum: KAJ v Zeline 2008. i 2009.

http://www.forumgorica.com/kajkavski/p-oltar-portal-nas-svagdasni-pobozni-i-vragolasti-bogoslavija/msg21820/#msg21820

Na priliku z leta 2008. (1/5):

Citat:

Kajkavska večernica KAJ v Zelini 2008. 01

http://www.youtube.com/watch?v=rImSspAN8xk

 Citat:

Cvetlinski zvon

Praf lepa je cvetlinska fara,
praf lepi je “Cvetlinski zvon”.
Praf lepa je cvetlinska fara,
praf lepi je “Cvetlinski zvon”.

Nastavek:
http://www.forumgorica.com/kajkavski/bednjo-nujlijepsi-kemaucek-svieto/msg44291/#msg44291

 Zvona starine – Vse počinje v Zagorju, 03:06

Zvona starine igraju na koncertu v Europskomu domu v Zagrebu 24. studenoga 2008.