Kaj bode z bolnicom, kaj z doktoricaj, a kaj z betežnikaj???!

Pregled tisKAJna

Međimurske novine,
e-vundato: 04.02.2013.

Premišlavanje Jožeka radnika

Kaj bode z bolnicom, kaj z doktoricaj, a kaj z betežnikaj???!

       Kaj bode se, itak, pripetilo z našom bolnicom? Ak jo damo ministro on se bode z našaj doktoraj biljaril. Jempot jiv bode pošiljal vu Varaždin, a drugipot v Koprivnico. I nej sam doktore nek i doktorice. No, to je još nej vse jerbo to čaka i nas betežnike.
       Naša je bolnica nejmenša vu celoj Lepoj našoj i nejmeje je dužna od vsih, pak zakaj unda prva ide na bobenj? Vse druge bolnice so vekši dužniki, a one so sam tiho, kak drek v travi, i sam magadijo. Najte mi reči da mi Međimorci moramo biti navek vekši katoliki od Pape? I to i ve dok smo črleni?

Piše: Jožek radnik
Kak je vsima nama čovek nejglavneši moram vam nejpredi reči kak nam se zgubil moj pajdaš i sosed Tonča. Znuom kaj bodete pitali, pak vam zato mam velim da je jegova Julika doma i da ga čaka. Vsakomo onomo šteri joj more nekaj lepoga i dobroga reči ili pak pomoči, vrata so otprta od jutra do zutra. Pajdaš Tonča je odišel zdoma ono soboto pred godovnom svetoga Vincija (i to naprej pred Bundekima) vu gorice, trsje obrezavat i črez ženi požerak dušico zalevat, ali se do dneva denešjega nej vrnul. Ja kak jegov pajdaš sam nazval vse jegove pajdašice, ali je, bar za ve, niti jedna nej priznala da se pre joj skrivle, očem reči, da pre joj koristi zimskoga urlaba. Lejpo vas prosimo, Julika i ja, pomorite ak Božeka poznate, jerbo je čudapot odišel od hiže, ali je još nigdar nej tak dugo iskal pota za dimo. Što ga najde, rekla je Julika, bode mo zafalila na svoj način i ne bode vam žal. Prosim vas požurite se jerbo se Tonča kani kandiderati za župana!

Prepoveda se, i to na vse strane, kak je cirkva protiv zdrastvenoga odgoja vu školaj, a velečasniki se bunijo sam protiv četrtoga poglavlja, očem reči, protiv seksa vu školaj onak kak je to za ve napisano. To je sam napisano, a nigdi je nej sprobano, pak ve naša deca morajo biti probni zajci. Nišči je v cirkvi nej brez greha, ali ga zato hajdig političarov šteri so je. Napriliko, minister Jovanovič je takši, vse kaj on napravi je I liga i tu se nikaj nesme niti pitati, a nedaj Božek spremeniti. Jako sam najgerek kak bode zgledal tej seks vu školaj, ak politika pobedi cirkvo? Brzčas bodo morali, i to včasi, zidati vrtece polek školi jerbo kak so denes vsa deca naprej pred svojim japekima i mamikama, unda so naprej i pred navučitelaj, a mortik i pred navučitelicama, tak da oni ne bodo zadovolni sam z drkanjem (kak dečki, tak i puce) pak bodo odišli korak dale i produbili bodo gradivo. I nej sam to nek bodo sprobavali i ono igračo posle štere se deca dobavljajo. A unda bode tre i vrtece i još kajkaj toga. Najte me krivo razmeti negda to vse tak fletno dojde kaj se niti gumica ne ftegne nateknuti. Nebrem kaj nebi i malo dale naprej pogledal, a tam vidim kuliko bode tej kurikulum, očem reči, minister Jovanovič, koštal ministra Liniča. Nikaj zato, pak bode Slavek nekšega poreza oliti trošarino zdigel, ali nas zato bode čuda vejč na popiso 2021. leta.

Još bo tre tu nekaj pojasniti kaj bodemo vsi mi, a nej sam deca, znali od čega so betežni homoseksualci, kakša so jim rodbina pederi i po čemo so te geji takši frajeri kaj jiv policaji pazijo vseposot kam dojdejo. Nej sam v Splito nek i v Zagrebo. Još mora dojti na svetlo dneva , šteri so pedofili med nami, kak jiv moremo prespodobiti i kaj moramo žnjimi naprajti dok za jiv zazvedimo. Tu sam ve malo postal jerbo sam zazvedil da ga med nami moškima čuda več falingi, očem reči, čuda ga več kukolja nego med ženskami. Najme kaj, žene se morejo venodjati sam znami moškima ili pak jana z drugom i to tak dugo dok nešterni od nas ne dojde. A moški, dok se oni zahačijo jeden za drugoga i dok mo of odide v slepo vulico, očem reči, v kanalizacijo, nišči ga nebre vum zvleči, pak makar i Nives Celzijus došla. Brzčas su tu ne jednaki moški i ženski betegi? Ali, ak več mene pitate, ja bi te, i jedne i druge dal doktoraj i doktoricaj vu roke, pak nek oni žjiv napravijo ono kaj dragi Božek zapoveda. Pak so oni za to vu školo hodali. I to na leta. I još nekaj: najte mi, prosim vas lejpo, reči da je vam lepo videti dete štero ima dve mame ili pak, nedaj Božek, dva japeke. Kaj je preveč, preveč je, a unda je to niti z kruhom nej dobro.

Nekaj se navelikom šepetuji da je gotova SDP-ova anketa vu šteroj se zazvedilo što bode naš župan štiri leti naprej, a isto tak što bode, itak, čakoski gracki načelnik. To vam govorim onak kak se esdepeovci spominajo. Najme kaj, oni se falijo da koga god oni kandiderajo tej bode zebrani. Kaj se župana dotikavle to več znamo da to bode i dale Ivek. Kuliko gud smo jamrali na jega, ali ve nemamo izbora. Šteli so nam naši međimorski esedepeovci podlečiti Deana Hunjadija, ali je partijska vrhuška i jiva pravica (štera navek pobedi) zategnula partijsko brenzo i kotač sreče skrenula prema Iveko. Oni v Zagrebo nejbole znajo kuliko si je on to zaslužil. Štel sam vam pravzaprav reči da skorom nišči ne zna kak je zišla anketa jerbo ak je tak kaj so jo unda delali. Mogli so mene pitati, pak bi jim lejpo rekel da je još nej zmišljena anketa posle štere bi vsi bili zadovolni, a dok so oni vekši i debleši srajfi nej zadovoljni unda se to nesme dovleči na svetlo dneva. Tak smo čakali to anketo, kak zmržjeni bogci sonce, a ve nišči nikaj ne zna. To vam je jako slično mojoj sosedi Žaklini, to vam je ona plavuša za štero se moški vu krčmaj i žene na mljekari i čehari spominajo, za jo se, isto tak, nikaj nej znalo dok se je ne zazvedilo. Unda smo vsi kak jeden rekli: mislil sam si ja da je ona takša. Tak bodemo rekli i mi mam čim bode nekomo anketa pala vum žepa na grackomo ili pak županiskomo šekreto.

Minuli tjeden smo vsi navijali za naše kauboje, očem reči, rokometaše. Dok so pobjeđivali falili smo igrače, a dok so kola, protiv Danske, genula doli zbrega, unda smo kleli trenera Slaveka. Vsakomo svoje. Još se ve zmislimo kak smo na Olimpijadi v Londono pobedili Dance i to z Baličom, ali smo, isto tak z Baličom, zgubili od Francozov. I dok to znamo unda je ne teško biti spameten i osvojiti zlato. Najme kaj, pak je Slavek trebal pelati sobom Baliča sam zato kajbi igral protiv Dancov. Ostalo so vse naprajli mlajši. Niti ga je pravzaprav nej moral pelati, mogel ga je sam pozvati doli z tribini jerbo je bil na vsaki naši tekmi. I da si čovek to premisli ne mora meti preveč soli v glavi. Sam tak malo kak ja imam.

Kaj bode se, itak, pripetilo z našom bolnicom? Ak jo damo ministro on se bode z našaj doktoraj biljaril. Jempot jiv bode pošiljal vu Varaždin, a drugipot v Koprivnico. I nej sam doktore nek i doktorice. No, to je još nej vse jerbo to čaka i nas betežnike. Najgerk sam gde pak bodo završile naše dobre i fajne sestrice? Kaj smo si mi to, na vse zadje, zaslužili? Pak smo si skorom celo bolnico sami zazidali, a ve si jo bodemo i potepli. Kak teško do nečega dojdemo, a tak fletno jo fkrej damo! Nej, pak se to nesme pripetiti. Pak je nej valjda župan Ivek takši kajbi nam to blago zahuzal? Naša je bolnica nejmenša vu celoj Lepoj našoj i nejmeje je dužna od vsih, pak zakaj unda prva ide na bobenj? Vse druge bolnice so vekši dužniki, a one so sam tiho, kak drek v travi, i sam magadijo. Najte mi reči da mi Međimorci moramo biti navek vekši katoliki od Pape? I to i ve dok smo črleni?

Zvir:
http://www.mnovine.biz/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=18511:kaj-bode-z-bolnicom-kaj-z-doktoricaj-a-kaj-z-betenikaj&catid=301:joek-radnik&Itemid=575

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Đura z Međimurja pri doktorice: 09:50 – 18:07

Đura z Međimurja 1 (1 dio.avi), 18:07