Linič nam bode restiral vse obrtnike

Pregled tisKAJna

Međimurske novine

e-vundato: 11.02.2013.

 

Premišlavanje Jožeka radnika 

Linič nam bode restiral vse obrtnike 

Par let je bil mir, a ve je znova počel šverc stranjskih ljudi prek Lejpe naše. Ak slobodno priznam i ja sam bil siguren gda so vsi takši obrtniki predali svoje obrtnice, ali vrag nigdar ne spi, kuliko vidimo. Spametni so naši ljudi, tre zeti kaj se još more do 1. juljuša jerbo posle več ne bode toga biznisa. Kriza je velika i na ovomo našemo falačko zemle, tak da vsaki eur dobro dojde. Ne bi jiv bili prijeli da so peneze kaserali prek Liničovih kasi.

Piše: Jožek radnik

Znamo što je bil i kaj je bil Sulejman Veličanstveni, ali ak je nešči pozabil sam kaj ga vpotim. Sulejman je bil turski sultan vu šesnajstomo stoletjo minuloga jezeroletja, bil je  ratnik i osvajač šteri je svojega životnoga pota završil vu Sigeto jeden den predi našega Mikloša Zrinskoga, sam je on bil, na vse zadje, pobjednik makar je predi hmrl nek se to zazvedilo. Bil je jednako uspješan kak ratnik, a isto takši osvajač je bil i vu posteljama. Jako sam najgerek kak je punil svojega harema i je li bi Severina i Nives Celzijus mele mesta ili pak je on zbiral mlajše, očem reči, piletino? Mortik bi on, po Kurikulumo ministra Jovanoviča, bil i pedofil i vsa je sreča kaj ga unda još nej bilo Kurikuluma jerbo sam Alah zna kak bi bil Sulejman završil.

Vsi znamo da so Turki nigdar nej došli do Beča, a niti pak do Međimorja. Tu su naši Zrinski jako čuda pomogli, ali denes, posle skorom pecto let od kak so nas šteli pod svoje sprajti, osvojili so nas prek televizorov. Vsi znamo da se ve gledijo dve turske serije i to Sulejman Veličanstveni z Hurem, jegovom šeficom v haremo i Sila tak da ga ne malo hiži gde imajo stereo televizije, očem reči, dva televizore, na jednomo pratijo Sulejmana, a na drugomo Silo, kaj se ne bi nekaj pripetilo v Turskoj, a kaj naši Međimorci to ne bi znali. I nej sam mi Međimorci, nek cela Lejpa naša je ponorela za Turčinaj. I nedaj Božek kaj bi došli komo v goste dok je soponica na programo, ostavijo vas same, otprejo vam frižidera, špajza i pelnico, morete si zeti kaj očetete, kaj nucate, sam kaj ne bodete smetali. Kuliko je vojnikov Sulejman zgubil kaj bi bil pokoril negdašnjo Evropo, ali je ne uspel, a da je znal kak to vse more prek televizije naprajti bil bi dal televizijo zmisliti. A Turki so, vu ono vreme, bil na konjima ili pak vu haremo. Drugo jiv je, brzčas, nej intereseralo.

Meli smo priliko, v nedelo odvečer, videti na televiziji našega rokometaškoga trenera Slaveka Golužo. Pripovedal nam je, a i malo se falil (ima i zakaj) kak je za leto dni osvojil tri medalje i to na evropskomo i sveckomo prvenstvo, a i na Olimpijadi vu Londono. Mel je srečo ili pak peha, kaj so vse tri jednake i vse tri brončane. Kak bilo da bilo, medalja je medalja i do medalje tre dojti. Tak so Slavek i naši rokometaši i naprajli. No, prepovedal nam je  da on naše dečke prepravlja za Olimpijado v Brazilo 2016. leta i to prek dva svecka i dva evropska prvenstva. Nebrem razmeti zakaj unda mi hodamo na tua prvenstva ak sam medalja na Olimpijadi vredi. I zakaj se unda ve Španjolci pušejo z tom zlatnom  sveckom medaljom, ak Slavek veli da ona bogzna kaj niti ne vredi? Slavek, Slavek, ti sam nekaj poveš i živ ostaneš!

Verjem da ste čuli kaj so nam naši županijski večniki naprajli? Zahuzali so bolnico! Naši japeki i mamike, a i mi stareši smo, na leta, davali z svojih žepov peneze kaj je naša bolnica denes takša kakša je i ve so oni dali glase i odišla je k novomo gazdi. Rekli bodete da je bila čuda dužna. Imate praf, a rečite mi štera bolnica vu Lepoj našoj je ne dužna? Bila ona državna ili pak županiska. Kuliko je meni poznato, vsi penezi za zdraviče idejo vu državno kaso i tuliko se plača kuliko je minister za peneze iskal, a bolnice dobavljajo peneze na kapaljko od ministra Ostojiča. A što je kriv kaj smo mi Međimorci, a i naši prvi sosedi vu Hrvaškoj vse bole i bole betežni? Od koga ili čega je vsaki drugi v streso? Od politike! Gda bi meli kaj delati, gda bi dobavlali plačo vsaki mesec, gda bi meli kaj jesti i od čega živeti ne bi bili v streso, a stres je nejdražeši beteg i brzčas zato so nam je i zdrastvo v minuso. Lefko je onima dati bolnice ministro šteri so jiv od ministra i dobili, a mi smo si sami bolnico zidali i ve smo pak odišli po riti k meši. Več vidim da bodem i ja moral iti k doktoro od toga stresa kaj nam herba jemlejo.

Ipak se zazvedilo što je kriv za poplavo vu Puščinaj. To so Austrijanci, jerbo so nam pustili čuda vejč vode nek so rekli, nek smo mi mogli prijeti. No, kuliko sam mel za čuti, ovi z Osterajha so nam poslali cedulo na šteroj je vse pisalo i to po Dravi vu dvaliternoj flaši, ali jo je našel nekši ribič v Trnovco, šteri je nej znal čitati, pak je pismo nazaj zarival vu flašo i vse skupa hitil nazaj vu vodo. Kak sam i lani rekel, nišči ne bode kriv, nišči je nej nikaj zahuzal, nišči ne bode nikaj dužen, a Puščinčari so odišli po riti k meši.

Par let je bil mir, a ve je znova počel šverc stranjskih ljudi prek Lejpe naše. Ak slobodno priznam i ja sam bil siguren gda so vsi takši obrtniki predali svoje obrtnice, ali vrag nigdar ne spi, kuliko vidimo. Spametni so naši ljudi, tre zeti kaj se još more do 1. juljuša jerbo posle več ne bode toga biznisa. Kriza je velika i na ovomo našemo falačko zemle, tak da vsaki eur dobro dojde. Ne bi jiv bili prijeli da so peneze kaserali prek Liničovih kasi.

Gotova je esdepeova anketa za novo gracko vlast, ali nišči ne zna koga bi čakovčanci šteli za novoga gradonačelnika. Vsi, šteri so došli do ankete, skrivlejo jo kak zmija noge. Kaj pak so jo unda delali ak nišči nesme znati kaj so zazvedili. Brzčas nekomo ne paše. Kak se pripoveda, pre gracki vuri, a znate gda oni vse znajo, esdepeovci se spominajo o tri kandidate, a to so Gordan, Štef i Branko. Nešterni bo odišel po riti k meši jerbo nebrejo vsi tri biti na prva dva mesta. A mortik anketa pe na predelavanje v Zagreb…?!

Haenesovci bi šteli kaj bi nam jiv međimorski šef, Matek Posavec, bil župan. A to bi šteli i hadezeovci. To bi štel i Matek, tak se bar pripovedalo. A ve se Matek nekaj punta, kak mladenka štero velečasni, z mladencom i kumima, čaka pred oltarom,a ona se ne da vum z spovedalnice. No, vse se bode zazvedilo črez par dni, Fašnik bode minul i maske bodo pale.

Zvir:
http://www.mnovine.biz/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=18572:lini-nam-bode-restiral-vse-obrtnike&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 56 sim:

http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine908i?mode=embed&layout=grey  

i(l) str.56 sim:

http://www.mnovine.biz/images/pdf/908/mnovine908i.pdf   
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DOBRE LJUDE HOČEM BLIZU
DA POZABIM NA TU KRIZU…..

AKUD Žensko Kazalište G.Jesenje – Ni me briga – TV Spot, 03:39