Žene so priznale: ne nam je vsejedno kakši je

Pregled tisKAJna

Međimurske novine,
e-vundato: 18.02.2013.

Premišlavanje Jožeka radnika

Žene so priznale: ne nam je vsejedno kakši je

Ipak se nejveč pripovedalo o novomo Zdrastvenomo odgojo i to o štrtomo poglavljo štero je zdiglo nejveč praha. Kuliko sam mel za čuti, a i videti, vse so žene priznale kak one, več na leta, lažejo dok pripovedajo kak je veličina nej važna. Da jim je nej vsejeno z kakšim šaraklinom moški frfra oliti drba vu jački priznale so: Totovčice, Kobre z Kutine, Međimorske krave z Novoga Sela, Črne srake z Sračinca, Cekerašice z Nedelišča, Čaplje z Poturna i čakoske samice. Šteli mi to priznati ili nej, ali to je hajdig ženi štere znajo kaj je kaj, kaj je komad, a kaj pak falačec, tak da to minister Jovanovič more dopisati v Kurikulum.

Piše: Jožek radnik

Minuli vikend, od petka, pak do nedele, a negdi i do Fašnika, so po Čakovco i Međimorjo hercuvali maškori. Kak i vsako leto. Hapili so se v petek v Čakovco pod šatorom na glavnomo trgo. Bilo je čuda lepih maski, lepo so hupsali, meli so i prave priredbe, ali je bilo jako malo ljudi. Tak je zgledalo kak da so ljudi za to nej znali. Jura Stublič je pak nej došel. Nejveč ga bilo sultanov i sultaniji. Da je Sulejman bil v petek prinas v Čakovco mogel si je, brez vse brige, napuniti harema tak kaj ne bi moral celo leto lojsati po sveto i iskati komade šteri mo pašejo k lico, a i šire.

Dok so maškori hupsali i noreli pod šatorom Ljubo Jurčić je v Kulturnomo centro mel predavanje o temo v kakšoj je nevoli Lejpa naša i kaj moramo napraviti kaj se z te nevole zvlečemo. I ruon smo ga pozvali za Fašnik, tak da smo si mogli zbirati: ili Ljubo ili maškori? Kak da nas bodo maškori zvlekli. Nekak je Fašnik ovo leto prefletno došel!

Kak i vsako leto i letos so maškori prevzeli ključe Grada i zeli cugle vlasti. To se gradonačelniko jako dopalo, bil je brez brige, nikaj je nej moral delati, a skorom nikaj ga je ne koštalo. No, maškori so priznali da je politika nej za jiv, pak so ključe vrnuli i predi nek so se dospomenuli. Huncvutarije i maškori so jedno,a vlast je čistam nekaj drugoj. Kak god nam to negda zgledi slično, makar i političari negda delajo huncvutarije, ali vsaki ima svoje mužikaše i svojo mužiko po šteroj tanca.

Morem vam reči da je vu vsakoj grupi bilo vejč ženi nek moški, pak sam si gruntal zakaj je to tak? Brzčas so žene čuda bole željne. One se nadjajo da bodo, makar med maškoraj, našle ono kaj doma nemajo. No, kuliko sam mel za čuti, nejso več niti maškori kaj so negda bili.

Ipak se nejveč pripovedalo o novomo Zdrastvenomo odgojo i to o štrtomo poglavljo štero je zdiglo nejveč praha. Kuliko sam mel za čuti, a i videti, vse so žene priznale kak one, več na leta, lažejo dok pripovedajo kak je veličina nej važna. Da jim je nej vsejeno z kakšim šaraklinom moški frfra oliti drba vu jački priznale so: Totovčice, Kobre z Kutine, Međimorske krave z Novoga Sela, Črne srake z Sračinca, Cekerašice z Nedelišča, Čaplje z Poturna i čakoske samice. Šteli mi to priznati ili nej, ali to je hajdig ženi štere znajo kaj je kaj, kaj je komad, a kaj pak falačec, tak da to minister Jovanovič more dopisati v Kurikulum.

Nejbole so mi se milile Međimorske krave z Novoga sela. One nudijo pravo domače mleko i to ono nejzdraveše, a mi šteri smo bili vidli smo da se ono nudi vu pravoj ambalaži. I pitam vas što bi od nas prestal mleko piti da bi tak bilo vsaki den. Falile so se kak se lejpo množijo med sobom, i brez zdrastvenoga odgoja, kaj je za pofaliti, ali so se žalile jerbo one, još navek, senjajo pravoga bika, a nejvečpot dojde veterinar, a čudapot i veterinarka, pak je to nej unda tak kak Božek zapoveda. Brzčas bode minister Jovanovič i to rešil?

Kak i vsako leto maškore je primal Sultan Pepsi z Miklavca, a pomagal mo je čakoski Jura Stublič. Zazvedili smo kak je pre našaj sosedaj, vu Bosni, blagostanje i kak se tam vsi narodi, posle rata i vsih svaji , lejpo slažejo. Hrvati vrtijo odojke, Srbi janjce, a Bosanci mešalice. Škoda sam kaj te fašnički dnevi tak kratko trajejo, pak tua bosanska idila ne traje preveč dugo. Posle Fašnika vse ostaja na svoji mesti sam se težaki mejajo. Neje mi poznato kakši je red, sam znaom gda Hrvati navek završijo na mešalici.

Makar vsaka stranjka skrivle te svoje planove za lokalne izbore, ipak sam uspel zazvediti kak so naši međimorski esdepeovci, šteri so nej bili zadovoljni z rezultatima ankete, išli na sam sveti Fašnik na vuglede z Milanovičom. Kak se to nej smelo zazvediti, dospomenuli so se da se bodo našli „Pod starim hrastima“ v Sesvetama. Kak so se dospomenuli tak so se i našli. Vsaki od naših političarov je iznesel svoje, očem reči, uvjeraval je Milanoviča kak bi ruon on pobedil na izboraj v Čakovco, županiji, Nedeliščo…, i kak ima asa v rukavo z šterim bode potukel i dotukel hadezeovce. Dok so se vse lejpo dospomenuli, a i obed je bil čistam pri krajo, unda je Zoki zel doli masko, pak so vidli da so se spominali z Karamarkijom. Kaj se vse more pripetiti vu te fašinske dneve.? Što bi rekel sa se i političari maskerajo? A naši so svoje maske doma ostajli.

Kuliko sam mel za čuti, pre čakoski gracki vuri, Papa Benedikt XVI je dobil Kurikulim Zdrastvenoga odgoja za Pučke škole vu Lepoj našoj od ministra Željkeca Jovanoviča i drugi den je odstupil, očem reči, spraznil Svetoga stolca. Bila je to kapljica štera je prelijala kupico strplenja i tolerantnosti Svetoga Oca.

Branko Šalamon, čakoski varoški načelnik i Mladen Horvat, nedelski načelnik, so nej dobili zeleno svetlo od glavnoga državnoga esdepeovca Zokija Milanoviča, očem reči, zgubili so jegovo podrško. Zbogradi toga jiv esdepeovci ne bodo hitali vu ogenj za nove mandate na izboraj vu majušo. Esdepeovci vu Zagrebo so tak rekli i to tak bode, a nikaj so o temo nej pitali biračko telo. Mortik bi jiv ono, kakše je več je, pak podržalo? Mortik? No, istina je jedna da so dečki bili preveč dugo na vlasti, a kaj je preveč je niti z kruhom nej dobro – na vse zadje je rekel Zoki.

Zvir:
http://www.mnovine.biz/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=18653:ene-so-priznale-ne-nam-je-vsejedno-kaki-je-&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 56 sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine909i?mode=embed&layout=grey
i(l) str.56 sim:
http://www.mnovine.biz/images/pdf/909/mnovine909i.pdf

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

GA Tresnjevka – Protuletje se otpira, 03:42