(Sveto)nazor dedeka Kajbumščaka

Vladimir Nazor

Dedek Kajbumščak

Kak to da moč si svu
On zgubi lehko tak?
Kaj nas ni imel tu
Naš Dedek Kajbumščak.
I kaj se zrušit dal
Od Strele vu črni mrak?
Kaj ni za pušku znal
Naš Dedek Kajbumščak.
I zakaj on je bil
Tak hud i tužen svat?
Kaj ni tog vinca pil
Naš Dedek Kajbumščak.

Već više od sto godina poznato je Nalazište krapinskog pračovjeka; potvrđeno znanstveno, oslikano riječima, opisano bojama. Od Nalazišta vode brojne staze i putevi na obližnje brežuljke i vidikovce. Jedan od najpoznatijih je planinarski Put Dedeka Kajbumščaka koji vodi do kapele Sveta tri kralja na brdu Tkalci. Naziv je dobio prema pripovijetki Vladimira Nazora Dedek Kajbumščak objavljenoj u Zagrebu 1939. godine, koja je nastala nakon pjesnikova izleta u Krapinu i okolicu.
Šetnja šumom u kojoj je davno obitavao krapinski pračovjek probudila je bujnu umjetničku imagi naciju i ubrzo je pjesnik nanizao mnoštvo slika iz života našeg pradavnog pretka, našega Dedeka. “Kaj” i “bum” spojila su dva svijeta, dva vremena kao most iz među dvojice dobrih prijatelja. Nije čudo što je Nazor Dedeka “krstio” Kajbumščak.
Dedek Kajbumščak sveprisutan je u Krapini u nazivima lokaliteta, raznih družina, u šalama i pjesmama.

http://www.tzg-krapina.hr/files/file/knjizica_krapina.pdf

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kajbumščak  —–>  Kaj bum š čakavskem

A ja bi još dodal ča:
Kaj” “bum” “š-ča“-kavskem (ikavskem) spojila su dva sveta – kajkavski i čakavski.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na Nazorovomu Braču:
Croatia rediviva: Ča, Kaj, Što – baštinski dani
http://hr.wikipedia.org/wiki/Croatia_rediviva:_%C4%8Ca,_Kaj,_%C5%A0to_-_ba%C5%A1tinski_dani

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na Plemenito-Občinske (Turopolske) ForumGorice
(http://sites.google.com/site/turopole/Home/plemenita-opcina-turopoljska
http://turopolje.hr/):

POČAKAJ (POČAKAJ) – Lipa naša čakavska
http://www.forumgorica.com/kajkavski/pocakaj-(po-ca-kaj)-lipa-nasa-cakavska/315/

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na Trnackomu forumu:

ČAKAJ – Lipa naša ča(i)kavska
http://trnac.net/forum/forum-za-%C4%8Dakavce-group6/o-jeziku-forum17/%C4%8Dakaj-lipa-na%C5%A1a-%C4%8Daikavska-thread11.4/#postid-61