Politika i pajdaše posvadi

Pregled tisKAJna

Međimurske novine,
e-vundato: 08.03.2013.

Premišlavanje Jožeka radnika

Politika i pajdaše posvadi

Vse se vam, i to več na leta, vu Nedeliščo vrti okoli Mladenov. Zmislimo se kak je to bilo pred štiri leti da je Mladen Horvatov natiral pajdaša i partiskoga prijatela Mladena Posavca vum z politike, a ve pak se našel novi Mladen šteri je i jemo trupnul vrata vlasti, očem reči, zapral mo jiv je pred nosom. Brzčas so tej Mladeni takši kaj nebrejo pozabiti ak jim se nešči zameri ili pak jiv ne posluhne i na žulj stane.

A mortik pak je tak navek bilo v politiki sam smo se mi nej bavili žnjom, nek ona z nami. No, ovo izborno leto je doneslo hajdig takši situaciji de se politika zmešala med stare pajdaše, drugove i esdepeovce. A negda se govorilo da sam žene morejo posvaditi ljude!

Piše: Jožek radnik

Branko Uvodić i Hrvaška televizija so priznali Međimorje naše malo. Brankec je došel v Prilok, vu Gregorašovo dvorano i napravil veliko fešto i vsima je pokazal da je Međimorje vu Lepoj našoj. Nek se zna. Nek znajo i oni šteri so do ve to nej znali ili pak so nej bogali. Verjem da so i sosedi Janezi gledali „Lejpom našom“, tak kaj se ne bodo pak zhurmali i išli v Brisel iskat nekše (vekeš ili menše) falačke zemlice med dvemi vodami. Brzčas bi Brankec moral znova naprajti još po jedno emisijo vu Središčo na Muri, Svetomo Martino i Štrigovi, tak kaj bi i oni nejbole zadrti Janezi, kak je napriliko Joško Joras, zazvedili gde je pravzaprav meja. Vsaka čast Brankeco kak se je preštimano držal v Priloko, jerbo se je i moja teca Franca v jega zagledala i več celi tjeden me spituvle kak bi do jega došla. Znate kak je to teško dok se stari trček vužge? To nej muoči sam tak pogasiti.

Kaj bodemo, itak, stvorili z tem našim mlekom? To ruon preveč ne gvinta nas stareše, nek se čuda bole, i čuda vejč, sekeramo zbogradi naše dece jerbo oni nejveč mleka spijejo. Nešterni od nas bi još dendenes pili mleko da se davle vu tak lepaj lončekaj kak so nam ga naše mamike davale. Pak kaj si vi gruntate da ga vu šmarnici, kralici goric, nej bilo onoga hudoga pelina šteri lakte suče i nofte frče, pak je još nišči nej prestal vino piti, a jako jiv je malo od toga poduralo. Znuom jenoga kaj je bil natankani od šmarnice, pak se je traktor na jega prehitil, tak da nebremo reči da ga je šmarnica v rako posprajla. No, kaj vam ne bi srce v peto zglajzalo od straha, morem vam reči da mleko naši međimorski kravi nema v sebi nikaj hudoga. Nikaj takšega kaj bi vam lasi doli išle ili kaj bi vam lakte frkalo, a to vam je nej zbogradi toga kaj ga prinas vu Međimorjo nejga več kravi, nek zato kaj so naše krave vegetarijanke i jejo sam zdravo hrano. Isto tak se ne morate bojati kaj bi negdi vu goricaj nabasali na šmarnico, štera bi vam lakte sukala ili pak glavo napuhavala, i to tak kaj bi si morali obroče mejati, jerbo je trsje šmarnice več pred deset let zgorelo na vuzmenki, a mesto jega raste pušipel. Kuliko vidimo, mi Međimorci smo skorom vu vsemo naprej pred Hrvatima (nejmeje jen korak) i zato se ne moramo čuditi kaj nas Janezi očejo zeti pod svoje.

Verjem da vam je poznata ona stara međimorska poslovica ili pak istina, kak vsaka rit dojde na šekret. Tak se je pripetilo i vu Nedeliščo. Najme kaj, nedelski so esdepeovci nej zdigli roke za Mladena Horvata kaj bi znova išel vu trko za načelnika nek so v boj poslali mlajšega Darkeca Danijo. Šef nedelske partije Mladen Novak je nej pozabil načelniko Mladeno kaj ga je ne posluhnul dok so zbirali direktora plina i tak je došel novi čovek v plin, a ve pak bode i nedelska opčina dobila novoga načelnika. Kotač sreče se vam i tu obrača, što je bil gori ve bo doli, a što doli…Vse se vam, i to več na leta, vu Nedeliščo vrti okoli Mladenov. Zmislimo se kak je to bilo pred štiri leti da je Mladen Horvatov natiral pajdaša i partiskoga prijatela Mladena Posavca vum z politike, a ve pak se našel novi Mladen šteri je i jemo trupnul vrata vlasti, očem reči, zapral mo jiv je pred nosom. Brzčas so tej Mladeni takši kaj nebrejo pozabiti ak jim se nešči zameri ili pak jiv ne posluhne i na žulj stane. A mortik pak je tak navek bilo v politiki sam smo se mi nej bavili žnjom, nek ona z nami. No, ovo izborno leto je doneslo hajdig takši situaciji de se politika zmešala med stare pajdaše, drugove i esdepeovce. A negda se govorilo da sam žene morejo posvaditi ljude!

Vsi znamo da kriza još navek traje kak prinas vu Međimorjo, tak i pre našaj sosedaj v Hrvaškoj, a naša poduzeča Šestan – Busch z Preloga i Bernarda z Puščin dobavlajo i dale Zlatne kune od Hrvaške gospodarske komore. Priločanec Lojzek Šestan, z conom zvani Švrčo, dela i dale nejbolše šleme i to nej sam prinas vu Lepoj našoj, nek jiv rezvaža po celomo sveto. Vu ova teška vremena dok nam kajkaj toga curi po glavi Švrčijovi šlemi nas pazijo kaj moremo preživeti. Fala dragomo Božeko kaj bar nekomo cvetejo rože vu ova siva vremena da skorom nišči od gospodarstvenikov nebre najti svetlo kaj bi zišel vum z tunela. Zlatna kuna je pak došla i vu ruke gospe Bernarde i to kaj je zmislila nejbolšega vanjkuša šteroga ga je nazvala „pospanko“. Pospanko je takši kaj paše vsakoj glavi, kak ženskoj, tak moškoj, kak lepoj, tak i onoj drugoj, kak spametnoj, tak i onoj bedastešoj. Kuliko vidimo neje ruon lefko bilo zmisliti takšega vanjkuša. Nekaj mi moj črvek frfra vu glavi, pak si gruntam je li je Bernarda nej poslala toga svojega vanjkuša i našim ministrima kaj tak dobro i preveč dugo spijo? Bernarda i Švrčo strčijo med gospodarstvenikaj i to nej sam v Međimorjo, nek i vu celoj Lepoj našoj, i tak vsima kažejo kak tre delati.

Pred par dni je bila glavna vest za vse dnevnike vu Lepoj našoj da labodoritaš Samir još navek pije i da je ne položil alkotesta pre policajima. A neje niti prestal piti jerbo mo je to ostalo od unda dok je pajdašil z našim Nikolom Pokrivačom. Ve nebre kaj ne bi pil, a brzčas, ga nišči nej fkrej od lagva i kupice mogel stirati da bi zazvedil za naša međimorska vina, štera so nejbolša na sveto i ovim bližešim planetama. A mortik mo je Pokrivač donesel par flaši onak za muštro.

Dok je na svetlo dneva zišel kurikulum za zdraviče vu pučkaj školaj nejbole so se bunili protiv jega biškupi i velečasniki, a nejglasneši je bil nadbiškup Bozanić. Vu tem cajto je precednik Zoki Milanovič naputil ministra Jovanoviča nek malo vudri po cirkvi kak bi jo stišal. Vsi znamo da je minuli mesec Papa spraznil svojo Sveto stolico i ve čakamo novoga. Dok se je to pripetilo Zoki je pozval na red Jovanoviča i zašpotal ga je: Rekel sam ti kaj vudriš po cirkvi malo, a nej tak jako kaj si i Papo pretiral! Tak vam to zide dok te mladi političari doslovno posluhnejo svojega šefa.

Vsi smo bili svedoki kak je minuli tjeden helikopter odpelal Papo z Rima posle osem let kak je sedel vu Svetoj stolici i vodil cirkvo. Spituvlejo me ljudi, pre čakoski gracki vuri, kak bode, itak, odišel čakoski gradnačelnik z svoje fotelje vu šteroj sedi več dvanajst let. Kuliko ja znuom, još se nikaj ne zna, a majuš je nej dauko.

Zvir:
http://www.mnovine.biz/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=18877:politika-i-pajdae-posvadi-&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 56 sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine912i?mode=embed&layout=grey   
i(l) str.56 sim:
http://www.mnovine.biz/images/pdf/912/mnovine912i.pdf   

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Pajdashi i Letovanič

Croatian Song III, 01:44
Another Croatian song by Pajdashi at New England Folk Festival, April 2007. “Letovanić” is a village about 20 miles south of Zagreb (the capital of Croatia) where “all the girls are like apples”. It was arranged by late Emil Cossetto based on a folk song.