Nejleži je vse zahuzati / Cvetna nedela

Pregled tisKAJna

ZVONA, Mesečni list čakovečke žup, OŽUJEK 2013.

NEKAJ ZA ČAS KRATITI

Nejleži je vse zahuzati

I denes ga dostik takših sinekov šteri vse zahuzajo i to nej sam svojega resa, nek vse odvlečejo od hiže kaj vredi i unda to potratijo z pajdašima i pajdašicama i dok ostanejo brez gači unda se vrnejo dimo nazaj na grbačo svojih roditelov. A roditeli nemajo dosti niti za sebe, jerbo nam denešji političari vse meje i meje ostavlajo tak da nemajo zčim niti kupčeke čekov platiti, a dimo jim se dotepla nova nevola.

Pred nami je Cvetna nedela, nedela Isusove muke, a unda je tu i Veliki tjeden, pak se toplo nadjam da bodemo se vsi zišli kaj poravnamo račune z Božekom i kaj bodemo mogli vuzmeno korpico nesti na posvečeje čistoga srca. Vse ima svoj red, tak da nam bodo posle meše jejci, šunka, hren… išli bole ftek.


V
erjem da ste več, kak se to veli, jezeropot čuli ono pričo kak je japa mel dvoje dece i to dva sine, jednoga starešega, a drugoga mlajšega. Stareši je bil, kak se to i šika, dober, čuda je delal, vse je posluhnul i neje nikaj preveč od jape iskal i štečil. A mlajši je jeno vreme to vse magadil, a unda se je zbincnul, zel je od jape svojega resa i to vse zahuzal z pijancima, kockarima, bludnicama i to tak kaj je ostal brez vsega. Došel je na to kaj je ljucke svije pasel i žnjimi je bil i na košti. I unda mo se nekaj rezbistrilo vu glavi, vužgale so mo se albanske svečice, kaj bi rekli, došlo mo je z riti v glavo, pokril se  po glavi i vrnul se svojemo japi menši od makovoga zrna. Japa, kak vsaki pravi japa, ga je dočekal kak se šika dok mo se vrne zgubleni sin, oblekel ga je novo svetešjo opravo i zaklal je bikerčeka. I to onoga vekšega. Vse je bilo vredo dok se je stareši sin nej vrnul z polja. Brzčas se je to pripetilo v jenoj međimorskoj familiji jerbo je vu starešemo sino predelal naš domaći međimorski jal. Kak god je bil bogoboječi, mesto kaj bi se bil razveselil svojemo brato on je pozval  japo na red. A japa, kak se to več šika, je vse to porihtal i pogladil i to tak kaj je starešemo sino obečal celo herbijo. No, neje mogel mlajšega, šteri je vse svoje zahuzal, ostajti na vulici, jerbo je krv nej voda.  Vsi znamo da je tej japa naš dragi Božek, šteri se briga za vsakoga od nas, vsi smo mi jegova deca i došli smo na svet po jegovoj, očem reči, Božekovoj volji.

Tak je bilo negda, ali i denes ga dostik takših sinekov šteri vse zahuzajo i to nej sam svojega resa, nek vse odvlečejo od hiže kaj vredi i unda to potratijo z pajdašima i pajdašicama i dok ostanejo brez gači unda se vrnejo dimo nazaj na grbačo svojih roditelov. A roditeli nemajo dosti niti za sebe, jerbo nam denešji političari vse meje i meje ostavlajo tak da nemajo zćim niti kupčeke čekov platiti, a dimo jim se dotepla nova nevola. Ali več smo rekli da je krv nej voda i nebre japa, kaj nebodemo za mamo govorili, kaj bi svojemo sineko, kak gud hudi bil, trupnul vrata pred nosom i vum ga zapral. Nej so vsi kak naš dragi Božek šteri navek ima dosti vsega za vse nas i kaj nam oprosti vse naše huncvutarije štere delamo sam moramo dojti do spovedalnice. Vsaki od nas čuda leži pozabi kaj je vse hudoga napravil i vse ono kaj mi napravimo mimo Božekovoga navuka čuda leži oprostimo sebi nek drugima. Što zna kak bi zišla bludnica da bi jo mi na red pobirali i da bi joj mi sudili?  Kuliko bi kameja doletelo da nas Božekovo oko ne bi furt gledalo? Verjem, da so vsi oni šteri so bili prepravleni kaštigovati bludnico kameje ostajli na kupo i stali so se vred prema spovedalnici kaj poravnajo svoje račune z dragim Božekom. Pred nami je Cvetna nedela, nedela Isusove muke, a unda je tu i Veliki tjeden, pak se toplo nadjam da bodemo se vsi zišli kaj poravnamo račune z Božekom i kaj bodemo mogli vuzmeno korpico nesti na posvečeje čistoga srca. Vse ima svoj red, tak da nam bodo posle meše jejci, šunka, hren… išli bole ftek. Srečnoga vam i blagoslovlenoga Vuzma želim.

Vaš Tonček

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zvir:
ZVONA, Mesečni list čakovečke žup,
Leto XVI, br. 3, ožujek 2013. l.
Nakladnik: ŽUPA SV. NIKOLE BISKUPA, ČAKOVEC,

http://www.ofm.hr/zupa_cakovec/  , http://www.ofm.hr/zupa_cakovec_jug/

Naklada 750 primerkov

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kajkavski v cirkvam
Velečâsni Ivan Hrâstovičov, župnik v Loboru v Hrvackomu zâgorju, sě z svemi meštani spomina(l) kajkavski i, ke jě posebno vâžno, na mešami propovéda(l) na kajkavskomu jeziku.

http://www.zagorje.com/articles/2340/show.aspx

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

KAJKAVSKA VEČERNICA I MEŠA
a) pdf oblik (zvirni oblik, z ilustrâcijam):

http://www.esnips.com/r/hmfl/doc/e5f32fb6-9f50-4fc3-8c7b-4629d332d4a2/KAJKAVSKA_VECERNICA_I_MESA

b) editérajuči oblik (ně baš lépo posložen, bez ilustrâcij)

http://www.forumgorica.com/kajkavski/p-oltar-portal-nas-svagdasni-pobozni-i-vragolasti-bogoslavija/msg4294/#msg4294

c) Video:
Kajkavska večernica z mešum: KAJ v Zeline 2008. i 2009.


http://www.forumgorica.com/kajkavski/p-oltar-portal-nas-svagdasni-pobozni-i-vragolasti-bogoslavija/msg21820/#msg21820

Na priliku z leta 2008. (1/5):

Kajkavska večernica KAJ v Zelini 2008. 01, 15:00
http://www.youtube.com/watch?v=rImSspAN8xk

Cvetlinski zvon

Praf lepa je cvetlinska fara,
praf lepi je “Cvetlinski zvon”.
Praf lepa je cvetlinska fara,
praf lepi je “Cvetlinski zvon”.

Nastavek:
http://www.forumgorica.com/kajkavski/bednjo-nujlijepsi-kemaucek-svieto/msg44291/#msg44291

Vuz Cvetnu nedelu (Cvetnicu)
Dubravka Zubovic /Rozica sem bila/Medjimurje, 03:45