Još navek koja za trko imamo

Pregled tisKAJna

Međimurske novine,
e-vundato: 15.03.2013.

Premišlavanje Jožeka radnika

Još navek koja za trko imamo

Još dendenes nebrem najti reči z šterima bi zafalil našemo nejbolšemo skijašo, Iveko Kosteličo, za veselje štero nam je shodil dok je pobedil vu slalomo i to nigdi drugdi nego v Kranjskoj gori. A vsi znamo da je Kranska gora još navek vu Deželi. Neje nam baš tak jako važno kaj je Ivek bil prvi, nek da je to bilo tam gde je bilo i kaj so Janezi morali mirno stati i poslušati Hrvaško Lejpo našo.. Tak kaj se ne bodo furt hačili za naše hatare i kaj bodo znali da mi još navek imamo konja za trko i to nejbolšega i na jivomo snego. Ivek, svaka ti čast. Niti jegov japa, z conom zvani Gips, je nej mogel skriti soze.

Piše: Jožek radnik

Da čovek ne poverje. Bil sam minuli petek pre gospono Vladeko Mesaričo, dugoletošnjemo direktoro Vajde. Vsi znamo da je on dober i bogoboječi čovek, a isto tak nam je vsima poznato da smo još navek v Korizmi. Gospon Mesarič je i precednik Međimorske demokrščanske stranke i verjem da nam to vsima govori kak je on jeden od onih Međimorcov šteri verjej kak Božek postoji. Zato sam se i ja začudil kaj so pre Vajdi v Korizmi i to v petek klali pajceke. No, ali to je još nej bilo vse. Vladek me je pozval na gablec i dok smo črez oblok gledali mesare, šteri so širom jemali pajceke, za gablec smo dobili krpice zeljom ili pak z sirom. Muoči si je bilo zbirati. Ipak je nekši red pre Vajdi: posel je jedno, a gablec čistam nekaj drugo!

Još dendenes nebrem najti reči z šterima bi zafalil našemo nejbolšemo skijašo, Iveko Kosteličo, za veselje štero nam je shodil dok je pobedil vu slalomo i to nigdi drugdi nego v Kranjskoj gori. A vsi znamo da je Kranska gora još navek vu Deželi. Neje nam baš tak jako važno kaj je Ivek bil prvi, nek da je to bilo tam gde je bilo i kaj so Janezi morali mirno stati i poslušati Hrvaško Lejpo našo.. Tak kaj se ne bodo furt hačili za naše hatare i kaj bodo znali da mi još navek imamo konja za trko i to nejbolšega i na jivomo snego. Ivek, svaka ti čast. Niti jegov japa, z conom zvani Gips, je nej mogel skriti soze.

Naši statističari so zazvedili i dali na svetlo dneva kak se životni vek nas Hrvatov povečavle i vsako leto je vse dukši i dukši, a žene se žalijo zakaj je tak nej i z drugim udovima. Vsega je par let minulo otkak se radni vek posmeknul, onak prek noči, z 60 na 65 let, a več se spominajo kak je to nej dosti i da ga tre produžiti. I to vse zbogradi toga kaj ga vu penzionerski kasi nejga dostik penez za vse penzionere, očem reči, penzije. A pitam vas gda se bodo, itak, naši mladi hapili delati? Z škole jiv pošiljamo na burzo i tam tuhnijo i to tak dugo kaj pozabijo za kaj so v školo hodali i kaj so se tam navčili. Nej znati da bodo unda oni napunili penzionersko kaso ak se bodo hapili z četrdeset let delati? Brzčas bodo morali delati i do 90? Neje važno je li bode od jiv kakši hasen na poslo, nejvažneše je kaj jiv bodo z posla na grobje pelali i kaj ne bodo penzijo hasnuvali, tak kaj bode dostik penez za sabornike šteri idejo raneše v penzijo i čuda vekše penzije imajo. Bilo nejpošteneše da bi jim penzije plačali z državne kase jerbo so jiv i na državnaj jaslaj zaslužili. Ne verjem, ruon, da je tej posel sabornikov tak jako teški, jerbo da bi bil ne bi se vsi tua rivali, pak bi unda oni mogli delati i do sedemdeset let. Brzčas sam tu malo pretiral, pak jim je plača čuida vekša od penzije, a to ide z istoga rekleca sam z drugoga žepa.

Šesnajst letni biznismen je prodaval drogo, očem reči, travo pre čakoskaj srednjaj školaj. Tak mladi, kaj bi rekli, još šmrkljavi i došel je na pravo mesto, jerbo ga med decom nejveč mušteriji. Policaji so prijeli devet obrtnikov šteri so se bavili z drogom, osem so jiv pustili, a devetoga, i to nejmlajšega, kak smo rekli šmrkljavca, so zastajli jerbo žnjim morajo zbaviti dostik kajkakši spominki. Što bi rekel, tak mladi, a več tak zaškolani za trgovino oliti šverc z nedopuščenim sadovjom. Kam pak je tej dečec vu školo hodal? Što ga je to vse vučil i što ga je tak fletno te vse huncvutarije navčil. Najbrž to mora biti v pitanjo nekša večernja škola!

Opčina Gorčan pomaže svoje mještane šteri kanijo i očejo legalizerati svoje koce, drvarnice, škedje, štale… i to tak kaj ne morajo nikaj platiti, a dok so hiže v pitanjo unda jim se šenka pol komunalnoga doprinosa. Ove dneve so ili pak bodo, počeli zidati šporcko dvorano i to mam polek škole jerbo to bode dvorana za školarce i za športaše. I to je još nej vse. Načelnik Moharič je zrihtal dvorano za penziče, a pomaže ogjogasce i vse druge udruge. Ve so se, najempot, vu opčinski kasi zmogli penezi za vse ili pak je načelnik dobil na loto. Z druge strane se načelnik navelikom fali kak ne kani iti na nove izbore i da bode zanavek spraznil svojo foteljo. Najte me krivo razmeti, ali nebrem veruvati da načelnik Moharič hrani gorčanske ribe kaj bode nešči drugi išel vu ribičijo. Nekaj je tu nej poredo? Neje on od fčera kaj bi nekaj delala sam tak, zabadav. A nejsmo, bormeš,niti mi od fčera! Kotoripčani so se fčakali kaj jiva pučka škola ve nosi ime po jivomo čoveko Jožeko (mojemo imejako) Horvato.Verjem da vam je poznato da jim je to bila želja još od minuloga jezeroletja. Dugo so čakali, bili so strplivni, a nekaj si gruntam da si je i Joža to zaslužil. Čuda je toga lepoga i dobroga napisal, a z svojom brodicom „Besom“ je putuval po celomo sveto, ali se navek štimal z svojom Kotoribom. A, kuliko vidimo, i Kotoripčani žnjim.

Jadranka Jaca Kosor je hičena vum z hadezeja. Bila je precednica stranke i precednica Vlade, a nejpredi je ostale brez Vlade, a ve i brez stranke. Ve jo več ne nucajo i čistam jim je lepo i dobro brez nje. Jaco so hitili vum z stranke jerbo je nikaj nej delala, a jako so dobro pazili kaj so posla vugibali pred njom, a ona se falila kak je vseposod, furt i navek govorila istino i samo istino. Dugo joj je trelo kaj zazvedi kak istina več dugo ne stanuvle prinas i da istina, još navek, nikoga ne interesera.

Naš sabornik, Dragec Lesarov, šteroga več ne priznamo nek priznamo, nas je lejpo podučil kak je MMF (Međunarodni monetarni fond) Robin Hud naših dnevovo šteri beteguje od PTSP-a jerbo jemle bogcima, a davle bogatunima. A kaj se more da ga bokcov čuda vejč i ak sakomo sam malo zeme nabere se veliki kup. Jako je teško ovima zeti kaj čuda imajo, a i što bo to reznašal na vse strane. To je jeno, a drugo je to kaj ovi šteri imajo nedajo, žilavi so kak vrag. Pak navek je bilo čuda leži iti po vetro. Vsejeno, fala Drageco kaj ve znamo kaj nas čaka i z kim posla imamo!

Zvir:
http://www.mnovine.biz/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=19016:jo-navek-koja-za-trko-imamo-&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 56 sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine913i?mode=embed&layout=grey     
i(l) str.56 sim:
http://www.mnovine.biz/images/pdf/913/mnovine913i.pdf   

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sneg je beli pokril naše rože – TEREZA KESOVIJA, 03:50