Jopica i lesica (pohorvačene)

Vukovina, Špičkovina, Jakovina, Jopičkovina

EZOPUŠEVE BASNE POHORVAČENE
Basna 29.

 Jopica i lesica

Jednoč vu občinskem živin zboru poskakuvala je jopica z takvum vurnostjum i prikladnostjum da su nju živina z privolenjem celoga zbora za svojega kralja izebrala.

Lesica, koja je njoj zbog ovoga izvišenja bila nenavidna, opazila je vu jami meso, koje je bilo pod mrežum skrito. Ona odpelja jopicu na kraj jame i veli njoj da je znašla kinč kojega si primerom zakona mora kralj posvojiti. Nju je anda nagovarjala da bi ona ov kinč hitro za se vzela. Jopica stupi nepremišljeno vu jamu i vlovi se v mrežu i ni v pamet vzela. Poklam kam bi pako bila spazila da je vlovljena, spočituvala je lesici njeinu nevernost. “Ma gospa jopica”, odgovori njoj lesica, “pokehdob si ti tak neprevidljiva, kak moreš gospoduvanje zverhu vseh ostaleh živin potrebuvati?”

Navuk

Koi se sam ne zna ravnati, naj nigdar neželi gospon zverhu drugeh postati.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Baszna 29

Jopicza y leszicza.

Jednoch vu obchinzkem sivìn zboru pozkakuvala je jopicza z-takvum vurnoztjum y prikladnoztjum, da szû nyu sivina z-privolenyem czeloga zbora za szvojega kràla izebrala.

Leszicza, koja je nyoj zbog ovoga izvishenya bila nenavidna, opazila je vu jami meszo, koje je bilo pod mresum zkrito. Ona odpelya jopiczu na kraj jame, y velí nyoj, da je znashla kinch, kojega szî primerom zàkona mora kraly poszvojiti: nyu je anda nagovarjala, da bi ona ov kinch hitro za szê vzela. Jopicza ztupi nepremishlyeno vu jamu, y vlovi sze v-mresu, yi ni v-pamet vzela. Poklam kam bi pako bila zpazila, da je vlovlyena, spochituvala je lesziczi nyeinu nevérnozt. “Mâ gozpa jopicza”, odgovori nyoj lesicza, “pokehdob szî ti tak neprevidlyiva, kak moresh gozpoduvanye zverhu vszeh oztaleh sivin potrebuvati.?”

Navuk

Koi sze szam ne zna ravnati, naj nigdar neseli gozpon zverhu drugeh poztati.

———————————————————————————

jopicamajmunica; občinskizajednički; vurnošča –  vrsnoća; prikladnostjum od prikladnost – sklad; živinazvijeri, privolenjesuglasnost; izvišenjeuzvišenje; nenavidna zavidna; otpeljaodvede, od otpeljatiodvesti; znašla od znajti – pronaći; kinčukras; spočituvati spočitavati, predbacivati; gospa –  gospođa; pokehdob – budući da, pošto; neprevidljivanerazumna; gospoduvanje   –   gospodarenje,   vlast;   zverhu   –   iznad; potrebuvatitražiti, zahtijevati

Zvir:
IGNAC KRISTIANOVIČ
EZOPUŠEVE BASNE POHORVAČENE
————-
PRETISEK VUNDAJNA Z 1843.
I
EZOPUŠEVE BASNI Z “DANICE ZAGREBEČKE”
(1842.-1850.)

Pripravil:
JOŽA   SKOK

http://www.forumgorica.com/kajkavski/ezopuseve-basne-pohorvatcene-po-ignacu-kristianovic/msg46249/#msg46249

 

Jopica i lesica   Josipa Lisac
My Moon-dance

Josipa Lisac- Moondance, 06:46
http://www.youtube.com/watch?v=txJIc7nySko  

dvd spickovina, 02:42