Vuzmena poruka varaždinskoga biškupa monsinjora Jožeka (Josipa) Mrzlj(a)ka

Vuzmena poruka varaždinskoga biškupa monsinjora Jožeka (Josipa) Mrzlj(a)ka

Sobota, 30. ožujka 2013.

Brati i sestre!

Reč Boža je i zahtevna. Ona nas ne vabi z telesni vužitki i jeftinemi obečajni.
Ona išče nošejne svagdajnoga križa. Ona išče nasleduvajne Vučitela, Jezuša Kristuša. Ona nas čez smrt pela v žitek (živlejne). Vuzem je veselo praznovajne živlejna. Praznovajne ovozemalskoga vremenitoga žitka, al i još više večnoga živlejna skup z  vuskrslem Gosponom. Pojdimo, brati i sestre, skup tem putom jer bumo na te način počastiti Kristuša v proslave ovoletnoga Vuzma.

Naj Vam je sem srečen i blagoslovlen Vuzem.

mons. Jožek (Josip) Mrzljak
varaždinski biškup

Obširneše:
http://www.mnovine.biz/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=19220:uskrsna-poruka-varadinskog-biskupa-monsinjora-josipa-mrzljaka&catid=290:vijesti&Itemid=506

Citat:
Citat:

Varaždinska TV, 24.12.2011., 20:00 vur
“Moj (kajkavski) put” o biskupu Mrzljaku
TV spominek z poznatemi kajkavci „Moj put“ ov put predstavla biskupa Mrzlj(a)ka.
Priredil vlč. Maksimilijan Milan Herceg

Varaždinske vesti
BROJ 3494    20. XII. 2011.

BOŽIČNI INTERVJU Mons. Josip Mrzljak, varaždinski biškup, priseča se mladosti i bakinoga brata bl. A. Stepinca

Bili smo siromašneši i raduvali se sakomu daru

Bogek (Božić) se predi doživlaval za-izres kak verski blagdan, a sad prevladava ono svetovno. Slavi se obile darov i hrane na stoli, a premalo se čuje poruka vere. Jako je važno slušati i čuti Bogeka (Božiča). Ne samo slaviti neg i čuti ke nam poručuje, veli biškup Josip Mrzljak

Jena smo od retke biskupij i po Obitelskom centru kak posebnomu mestu okuplajna obiteli

Ministreral sem svemu pravujcu bl. Alojziju Stepincu, teri je vutecal na-mene kak i na mnoge druge

Nastavek:
http://www.forumgorica.com/kajkavski/p-oltar-portal-nas-svagdasni-pobozni-i-vragolasti-bogoslavija/msg40695/#msg40695