Hadeze se pojačavle

Pregled tisKAJna

Međimurske novine
e-vundano 25.03.2013.

Jožek radnik

Hadeze se pojačavle

Kuliko vidimo, mi v Lepoj našoj imamo težake prve klase, šteri nejvečpot sam javčejo dok jiv se dotekne, imamo one druge, šteri delajo i javčejo i ove tretje šteri sam delajo (i to za drobne peneze), šteri nesmejo jafkati, a gda i jafčejo nišči jiv ne posluša.

Piše: Jožek radnik

Na špediji bode 250 ljudi ostalo brez posla od prvoga juljuša, očem reči, čim Evropa dojde k nam na kvartelj mam bode špeditere stirala na burzo, a niti ne znajo je li so oni dali glasa za ulazak Lejpe naše vu Evropo ili pak so bili protiv? Ak so bili za, unda so si sami skuhali močjaka šteroga bodo ve morali pojesti, a ako pak so bili protiv, unda smo jim vsi mi drugi skuhali močjaka šteroga ve nikak ne bodo mogli zbeči. Najte me krivo razmeti, jako mi je grdo i jako mi je žal kaj ve te naši ljudi morajo na burzo i kaj si nebrejo pomoči, ali ne morajo biti zbešeni kaj bi tam bili sami, jerbo jiv tam čaka osem i pol jezeri naših međimorskih težakov, šteri so tam več dugo, hajdig dugo ili pak predugo. A oni so došli stiha i to predi Evrope. Jiv je natirala i posla jim zela, privatizacija, kriza ili recesija ili pak novi kapitalizam, šteroga so nam z Evrope podvalili kak kukavičino jejci. Dok so nam ga donesli bil je lejpo zamotani, i z mašlekom, a dok smo ga rezmotali i otprli unda se počela širiti nekša čudna duha, ali več je bilo prekesno i nejsmo ga mogli vrnuti. Još dok smo bili mali vučili so nas da se moramo dobro vučiti, da se moramo zaškolati i bilo kakšega zanata speči i to tak kaj bodemo mogli od jega živeti. Vse smo to naprajli, zaškolali smo se, znamo delati, a nemamo gde, a jesti tre. Negdi je tu nekša falinga vu tomo kapitalizmo. Neje vse kriza kriva, nekaj so krivi i ljudi. Kak velijo, nebrejo niti bogatuni vse meti, pak se rešavlejo težakov. A na burzi je nej, ruom, lefko živeti, a ve bode još teži dok dojde još ovih 250 špediterov. Znate kak je to, burza dobavla vsaki den isto sledovanje i ako je vejč lačnih vsaki meje dobi. Z tem tre računati.

Kak sam več predi rekel, ve se zdiguvle veliki prah gda se te 250 špediteri ravna na burzo, a nišči je niti nej preveč spituval kak je ovih osem i pol jezeri težakov došlo tua? Isto tak je bila velika halabuka i galama gda je vlada zmenšala plače državnaj službenikaj za 3 procente. I to je bil vladin veliki, a k nej i smrtni greh, a dok so ostali težaki več zdavnja ostali brez božičnice, regreslina, cipelarine i 30 – 40 procentov plače unda je nišči niti nej glasa zdigel. To je nekak normalno da se težakaj jemle vse dok birokracijo ne tekneš.  Kuliko vidimo, mi v Lepoj našoj imamo težake prve klase, šteri nejvečpot sam javčejo dok jiv se dotekne, imamo one druge, šteri delajo i javčejo i ove tretje šteri sam delajo (i to za drobne peneze), šteri nesmejo jafkati, a gda i jafčejo nišči jiv ne posluša.

Od novoga leta minister Linič je vu vse krčmi narival svoje porezne kase. No, kaj ne bi vi mislili kak jiv je on i dopelal, nej on je sam naredil, a krčmari so jiv dovlekli i to sam zato kaj so morali. Vse je to bilo lejpo i dobro, ali za fašnik so inšpektori i porezniki genuli to kontrolerat i počeli so zapirati krčme sam zato kaj so v kasi našli par kuni viška. Ruon bi štel videti kak bi te isti porezniki delali vu temaj istaj krčmaj, z temaj istaj pijancaj, a kaj bi jim kase štimale na lipico. Pak je tu, ljudi moji, nej muoči naštimati i furt brojiti kunice i lipice i to sam zato kaj bodo inšpektori, očem reči, porezniki zadovolni. Znate kak je to, mi šteri pijemo ostavimo nekšega tringelta, a kelnerica si to mam ne dene v žep nek čaka kraj šihte, a inšpektori to ne priznajo. Rečite mi, prosim vas lejpo, kak bi to zgledalo da bi si kelnerica rezmejala peneze vu kasi i tringelta bi si vum jemala, a vi ženi čakate na šanko  i to sam zato kaj bodo porezniki zadovolni?

Naši međimorski obrtniki se ravnaju v Zagreb kaj se tam na miro pospominaju z ministrom Slavekom Liničom i kaj se probaju žnjim dospomenuti kaj nek napravi od naših dužnikov. Vsi znamo gda so vremena teška, vsi znamo da se teško dohaja do posla, isto tak vsi znamo da se još teži dohaja do penez dok se posel zbavi. I tak vam je tej loncek vsaki den vse dukši i dukši, penez ga vu obrtničkaj kasaj vse meje i meje, a Linič i porezniki svoje iščejo. Zato je najbrž nejbole kaj naši dečki i puce skočijo do beloga Zagreb grada i kaj se tam o vsemo pomalem dospomenejo. Ve je več došlo i do toga kaj nebreš niti obrta zaprti ak si nekaj dužen, a nebreš biti v penzijo, tak da se more pripetiti kaj ti Slavek, na vse zadje, zeme vse ono kaj si črez tridesti let na stran metal. Zato se tre pospominati, a Zagreb je nejbolše mesto za spominke. Brzčas je med dužnikaj i nešterni autobusač, pak bode on vse naše otpelal vu svojemo stroško.

Neje se nikaj pripetilo vu Svetomo Đurđo na brego kaj se šporcke dvorane dotikavle.Feniks z Slavonskoga Broda, šteri bi jo moral do kraja dotirati, vsaki den govori zutra, pak zutra, a to zutra nikak da dojde, a naši đaki več nebrejo čakati. Peneze je potrošil, a neje napravil kaj je obečel i kaj vu ugovoro, šteroga je podpisal, piše. Več dok so ga zebrali, naši skupa z ministrom, se je šepetujilo kak je hajdig zahuzal v Orehovici gde je zidal školo. No, neje zahuzal kaj se posla dotikavle, nej je nej naše obrtnike platil šteri so za jega delali. Ali to se pripovedalo, ali se je nej prešlo z reči na dela. Kak je to, največpot, prinas je. Kak je župan Ivek rekel: Tu je vse bilo po zakon, a nikaj ne štima! A kvarni so i naši meštri šteri so posla ne dobili, a kvarna so i deca štera zide gledijo, a nebrejo po dvorani drkati, labodo nagajati i prekopicavati se. A naši domaći meštri so čuda kesneše hapili zidati beličko dvorano, a tam so deca več od junjuša nutri.

Veljko Ostojič, ve več negdašji, minister turizma je dobro šeftal s zemljom v Istri i zaslužil je lejpi kupček penez, očem reči, milijončekov. Ali gledi vraga, nejso to jegovi penezi nek od jegove žene i on o temaj penezaj nikaj ne zna jerbo je vu tem cajto on delal ministarskoga posla. Ili kak bi to soseda Franca rekla: ne zna desnica kaj dela levica! Tua jegova priča prešla je pre ljudima, ali je precednik Zoki to nej popušil i zato je Ostojič več bivši minister. Tak vam je bilo, pred par let, vu Svetomo Đurđo na brego gde je opčinski načelnik nej znal kak so i zakaj opčinski penezi završili na jegovomo računo. Nejpredi so ga zmenili, a unda je sodec vse zazvedil i trelo je peneze nazaj deti tam otkod so dojšli. Najgerek sam je li bode tak morala naprajti i ministrova žena?

Hadezeovci so se pojačali. Zeli so si k sebi demokrščane i liberale tak kaj ne bodo išli sami na izbore, očem reči, kaj bodo jakši na izboraj jerbo nebrejo sami iti i pobediti ak je na levoj strani celi kupček stranki. Kuliko so nam obečali, iščejo i nove igrače kak bi pojačali ekipo. Tak i tre jerbo navek so jakši pobeđivali!

Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=19130:hadeze-se-pojaavle&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 56 sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine914i?mode=embed&layout=grey
i(l) str.56 sim:
http://www.mnovine.biz/images/pdf/914/mnovine91443i.pdf

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

T.S. Svita – Joj mene joj, 02:43