Gda kokot z koca zapopieva, lijepi dani dohajaju

Pregled tisKAJna

Zagorski list
e-vundano 15.03.2013.

Iz bakine pučke bilježnice

Gda kokot z koca zapopieva, lijepi dani dolaze

Gda kokot z koca zapopieva, najmenje tri danof bu lijipe vrijieme

Piše: Zoran Gregurek

Gda kokot z koca zapopieva, najmenje tri danof bu lijipe vrijieme. Jer, kokot, šteri ga je promatral dobre zna, zapopieva gda za koca vun zide, gda ga gazdarica pusti i vjutre vu 5 vur – govorila je naša baka Ivka, pučka prognozerka o pijetlovima i njihovom predskazivanju vremena.

Bakine riječe opovrgavaju ustaljeno mišljenje da su kokoši glupa stvorenja.

– Gda kokoši osijiete opasnost, kokot mama glavu digne, stepe z ruožu i poleti vu zaklon. Nije važne jel to veliki tič ili grde vrijime, one mam krenu na sigurne. Je, more se pratiti i gda bu veliki avijuon prešel, kokoši se lafke zbuniju i skriju se vu kuruznicu, vu štagelj ili kotec – rekla je baka. Opasnosti se mogu otkloniti i postupcima ukućana.

– Je, gda nešči do duoma otaja, na put; na posel vu dalke meste, vu vojsku, zanat ili na neke druge važne mesti, te se jutre ili dan ne sme vu hiži niš čistiti. Gazdarica nesme ni z meklu meknuti če još vidi putnika da otaja. Gda ga njezine oke ne vide, onda more krenuti i niš mu se onda lošega ne dogodile – savjetovala je starica napominjući da ‘Šte na smetje duojde pri tuđe hiži, te se više nebu ženil. Ake je još dečke, grde mu se piše …’

Zvir:
http://www.zagorje.com/kolumne/pregled/iz-bakine-pucke-biljeznice-gda-kokok-z-koca-zapopieva-lijepi-dani-dolaze-2

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

(Turo)polka

Lepi Cajti – Polka, 02:43

http://www.youtube.com/watch?v=HpzZdYcT0GY