Imamo nejbolšo vodo, a pijemo nejbolša vina

Pregled tisKAJna

Međimurske novine
e-vundano 02.04.2013.

Jožek Radnik

Imamo nejbolšo vodo, a pijemo nejbolša vina

Minuli tjeden smo preslavili Svecki den vodi. Na toga svetka, očem reči, osvetka, nas je zmislil naš glavni vodovodač, gospon Zorčec jerbo se on briga za našo međimorsko vodo štero pijemo. Lejpo  je rekel vsima šteri so dojšli, tak so mi bar rekli: Denes mi v Međimorjo imamo dosti vode, ali se moramo brigati o njoj kak se brigamo o ženi jerbo znamo ak se bole i vejč brigamo o ženama one so nam bolše. Na krajo je rekel i još jedno istino: Voda je dober sluga, ali slab, očem reči, bole nikši gazda. A tu je gospon Zorčec nej nikaj spominjal žene.

Piše: Jožek radnik

Znate kuliko so muke meli naši političari kaj so natentali naše sosede Janeze kaj potpišejo našega pristupnoga Sporazuma za Evropo, tak da ve moremo mirne duše čakati prvoga juljuša da se bodemo, z bandistima, dosmickali v Unijo. Kaj se bode spremenilo za nas obične smrtnike? Meja več ne bode prema Deželi nek se seli doli prema Bosni i na istok prema Srbiji, a to znači da nas več ne bodo Janezi spituvali kam idemo, kak dugo kanimo tam biti, a dok smo išli dimo navek so šteli znati kaj smo kupili. Dok sam još bil dečec i v pučko školo hodal, naši stareši so se kajkaj toga spominali, a kaj smo mi šmrklavci ili fačuki (kak so nas japica zvali) nej razmeli, ali sam v pamet zel dve stvari. Jedna od teh resnica je bila: dužen je kak Grčka, a druga: zajebani jalnuši, kak Janezi. Jedna i druga resnica je došla lani na svetlo dneva. Ve stopram vidim kak so bili naši stareši spametni i da so vse znali (ili skorom vse) makar ga ne bilo interneta, a niti pak radija i televizije pre vsakoj hiži. A nejso niti vu velike škole hodali.

Naše međimorsko mleko je zdravo bilo i zdravo bode ostalo i to zbogradi toga kaj so naše krave nej jele smeso z Agrokorove fabrike. Najme kaj, kak se pripoveda i pre čakoski gracki vuri, da je Agrokor kupil, pre našaj sosedaj vu Srbiji,  staro i plesnivo kuruzo i to za nikše peneze (mortik so mo i oni platili sam kaj jim jo je otpelal), i od te kuruze so zmešali smeso za krave. Ak je tak, a brzčas je tak jerbo ovi pre čakoski vuri vse nejbole znajo, a vsi znamo da gde ga jega dima tu negdi mora biti i ogej, unda nam nesme biti nikaj čudno kaj se po štacunaj prodavalo otrovano mleko. Vsi znamo kaj krave morajo jesti ak očemo meti dobro i zdravo mleko.

Minuli tjeden smo preslavili Svecki den vodi. Na toga svetka, očem reči, osvetka, nas je zmislil naš glavni vodovodač, gospon Zorčec jerbo se on briga za našo međimorsko vodo štero pijemo. Lejpo  je rekel vsima šteri so dojšli, tak so mi bar rekli: Denes mi v Međimorjo imamo dosti vode, ali se moramo brigati o njoj kak se brigamo o ženi jerbo znamo ak se bole i vejč brigamo o ženama one so nam bolše. Na krajo je rekel i još jedno istino: Voda je dober sluga, ali slab, očem reči, bole nikši gazda. A tu je gospon Zorčec nej nikaj spominjal žene.

Na vse zadje se je gospon Zorčec, z conom zvani Zoki, zafalil vsima šteri so došli i rekel je još jedno resnico: Mi v Međimorjo pijemo nejbolše vino na sveto, a imamo i nejbolšo vodo, tak da pijemo samo nejbolše, ali nas je lejpo vpotil kaj jif ne bi pili skupa. On je ozbiljan čovek i več dostik let hoda po ovomo sveto, pak bi bilo čistam vredo kaj bi ga posluhnuli.

Posle tri leti pak so „Vrti Ivanovca“ došli na prve stranice novin,  o jima se pripoveda na radio, televiziji, a i znova so se našli i na zestanko čakoskoga Grackoga vječa. Vsi znamo da je to trelo biti jedno moderno „selo“ v Ivanovco z cirka sto hiži, a vu tem „seli“ bi meli i vse drugo kaj bi nucali tak kaj ne bi morali nikam iti. Kak na morjo dok dojdemo na urlab. Nejpredi je poduzeče „Žnidarič konzalting“ kupilo polja, sinokoše i vrte, a unda je dobilo dozvolo za delati. Posle leto dni so platili i komunalnoga doprinosa i vse je bilo vredo sam je kriza došla v žepe ljudi šteri nemajo hiže, pak se pre slabo prodavalo. Unda je Grad Čakovec pomogel, pak je vrnul komunalnoga doprinosa, a ve pak, na vse zadje, bode Grad menjal zemlju u Vanovco za zemljo v Čakovco i to na Semiščo. Nej znati kaj bode Grad z tom zemlom  u Vanovco ak nišči ne zna je li se bode tam kaj zidalo ili nej? Ali ako se i bode nišči ne zna da se bode to hapilo? Nej znati zakaj se z tem trelo tak žuriti, pak dok se nekaj gene z hižami unda bo se genulo i vse drugo. Najbrž bi bilo čuda bole da se to ostajlo novomo gradonačelniko nek se on z tem muoči, a ne kaj se ve, tak na brzino, kaj bi rekli prek noči, išlo vu to mejanje falačkov zemle. Zgledi kak da je Grad nekaj dužen privatnomo investitoro ili da ga je nešči v Grado nagovoril kaj se ide puščat vu „Vanoske vrte“.

Ne bodete veruvali, ali vu zadje vreme vse je več ženi na djeti, očem reči, jako malo ili pak nikaj ne jejo sam kaj bi skalerale. Morem vam reči da so med jimi je i nešterne štere bi malo morale skalerati, ali sam malo, i to zbog zdraviča, ali ove druge čistam vredo zgledijo, čovek si jif rado pogledne, a i ima kaj vu roke prijeti. Nej znati što je, itak, to djeto podvalil našim ženama, a znamo da vsi moški imajo radi okroglo, a pesi glođejo kosti. Rečite mi, prosim vas lejpo, kaj  je nej lejpo videti ženo z okroglim ličekom i to črlenim, zdravo, veselo, štera se prime za vsaki posel? A kaj nek napravimo z onima štere ne vupajo hodati po vulicaj dok veter puše i kaj jim baleda okoli jif paheče. Nek one nas pitajo kak očemo kaj bodo zgledale, a nej kaj se sam med sobom spominajo.

Lani se je Drava rezlijala i poplajla je Puščine. Na vse zadje se je zazvedilo da takše vode dohajajo, vu naše kraje, jempot vu sto, ak nej i vu jezero let. I pali smo na ispito. Nej smo bili prepravleni i voda je odnesla pred sobom i za sobom vse ono kaj joj se našlo na poto. Of tjeden je nacurelo hajdig snega, pak smo zazvedili da sneg šteri je nacurel pred kraj marcijuša, i to hajdik, curi vsakih sto let. I čistam mi nekak dojde normalno da so naši cestari nej ftegnuli vse to počisiti tak fletno kak je sneg nacurel. Znate kak je to, zima je več pre krajo, zimske službe so nam več zmočene, sol smo več potrošili, ali na vse zadje je vse došlo na svoje. Sam je trelo malo počakati.

Znate ono starinsko istino: Božek nam je poslal snega i Božek bode se za jega pobrigal. Tak se i pripoveda da ga do kraja tjedna več ne bode. To so, gore na nebi, ostali nekši reslini pak je trelo najže sprazniti za nekaj drugo. No, neje sam to. Verjem da se zmislite kak je sneg opal posle zimskih školskih ferjov, počel je cureti na prvi den škole, pak so deca gombala Božeko kak je zakesnil z snegom i zato jim je ve poslal snega za prtuletno ferje. Ne bi se niti on štel zameriti deci jerbo deca so naše nejvekše bogactvo.

Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=19239:imamo-nejbolo-vodo-a-pijemo-nejbola-vina-&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 64 sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine915i?mode=embed&layout=grey
i(l) str.64 sim:
http://www.mnovine.biz/images/pdf/915/mnovine915i.pdf

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

KUD ”Graničar” Križ – Hoćemo po malo piti, k tomu dobre volje biti (Međimurje), 09:56