Evropa još ne prepala, ali ve mi dohajamo…

Pregled tisKAJna

Međimurske novine,
br. 917, 12.04.2013.

Premišlavanje Jožeka radnika

Evropa još ne prepala, ali ve mi dohajamo…

V nedelo bodemo zbirali, kak bi to rekel priločanec Ivek Haramija Hans, dvanajst apostolov za evropski parlament, kajbi rekli, ravnamo se v Evropo, a moj pajdaš Pišta je prijavil doktorata i to na temo: Kak i da se bode respala Evropa. I to nigdi drugdi nek v Briselo. Ne bodete veruvali, ali morem vam reči da so mo jo odobrili. Mortik on leti, kakši je več je, malo pred rud, ali se, brzčas, ovi v Uniji, nadjajo da bodo zazvedili gde pušča te balon šteri se zove Evropska unija, pak očejo to zakrpati dok je  još ne prekesno. Za ve so lukje v Grčkoj, Italiji, Mađarskoj, zutra bodemo mi došli, a unda se ravnajo i Srbi. Znamo kak je Juga zišla. Nadjam se da pajdaš Pišta ne bode prepišuval z Juge?

Piše: Jožek radnik

Lepo je biti kajkavec dok si v čakoskom Kulturnomo domo punom kak šipek i dok so na pozornici Žiga i jegovi pajdaši, podravec Vid Balog i zagorec Adam Končić, a v publiki Međimorci, bili oni Goričanci, Doljanci, Priločanci ili pak Čakovčanci. Lepo je biti kajkavec, očem reči, dober čovek i još se brigati za druge i to one šterima je tre pomoči. Lejpo so se zmislili priločki rotarijanci, med šterima je glavni i nejjakši Toni Horvatov, a šteri pak je dirigencko botico dal vu roke Žigi. A Žiga, kakov je več je, on je pozval svoje pajdaše, svoje mužikaše i bandiste tak da je žnjimi popevala cela dvorana. Fala vsima šteri so došli i pomogli, tak kaj je i deci, a i nam, Vuzem mam bil lepši. Ve mi je stopram bilo žal kaj ne znam popevati, pak sam sam zobe otpiral kaj ne bi kvaril jerbo Žiga, kakši je več fahman je, mogel bi me čuti i na mene z prstom pokazati- A, to mije nej trelo kaj bi vsi v mene gledali. Fajni sam je, ali takšo formo, brzčas, ne!

V nedelo bodemo zbirali, kak bi to rekel priločanec Ivek Haramija Hans, dvanajst apostolov za evropski parlament, kajbi rekli, ravnamo se v Evropo, a moj pajdaš Pišta je prijavil doktorata i to na temo: Kak i da se bode respala Evropa. I to nigdi drugdi nek v Briselo. Ne bodete veruvali, ali morem vam reči da so mo jo odobrili. Mortik on leti, kakši je več je, malo pred rud, ali se, brzčas, ovi v Uniji, nadjajo da bodo zazvedili gde pušča te balon šteri se zove Evropska unija, pak očejo to zakrpati dok je  još ne prekesno. Za ve so lukje v Grčkoj, Italiji, Mađarskoj, zutra bodemo mi došli, a unda se ravnajo i Srbi. Znamo kak je Juga zišla. Nadjam se da pajdaš Pišta ne bode prepišuval z Juge?

V čakoskomo jezero je znova  voda. Trelo je četrdeset let kaj se jezero pre Staromo grado znova napuni. I niti jeden čakoski političar se je ne z tem pofalil. I Božek pomaže kaj bi turisti znova počeli dohajati v Međimorje i Čakovec. Napunil je jezero z vodom kaj bodo i mlajši vidli kak je to negda, pred 40 – 50 let zgledalo. Malo je premrzlo kaj bi se bili i počeli voziti z čonima kak smo to negda delali.

Vse je bilo lepo i dobro dok smo si zajme jemali v bankaj i zvezali naše hirave kune za čuda jakši i otporneši švicarski franak. No, to lepo je ne dugo trajalo jerbo je franak počel divljati i v zrak skakati. A kak jedna nevola nigdar ne dohaja sama, črez leto dni so banke zdigle malo i kamate, tak da je čuda naši šteri bodo i brez gač ostali. V nevoli se poznajo junaki, tak so se vsi te prepoznali pak so naprajli „Udrugo franak”. Imajo oni praf, ali so vritnuli v kmico jerbo so banke ipak prejake, nej sam za franak i za one šteri so zajme zeli, nek i za soce šteri so presodili kak je bankaj pasalo. Najbrž je, tak so i soci rekli, pravica na jakšoj strani.

Voda je dober sluga, kak je rekel gospon Jožek (moj imejak] Zorčecov, glavni međimorski vodovodač, a hudi, slab, bole rečeno, nikši gazda. Ove dneve poslušamo na vse strane kak je višak vode vseposot, a posebno vu pelnicaj gde je vodi nikak nej mesto. Voda v pelnici, to je isto kak da vam voda dojde v šolce ili pak v čižme i unda se čudimo kaj je čoveko zima ili pak ga zebe.. Još so naši stareši rekli da ga ne lukje, očem reči, luknjice štero voda nebre najti i črez štero se nebre prevleči. Ovo minulo zimo je bilo preveč snega, a dok je dežđ počel cureti i snega je restapljal. I tak se zemla počela puniti z vodom vse dok je ne i v pelnice došla. To vam je čistam isto kak da si čovek preveč spije, a dok vu teli ima preveč alkohola unda mo i
v glavo vudri. S zemlom vam je isto, dok je v zemli preveč vode unda vum vdira, a vsi znamo da so pelnice prve na udaro. Ova zima nam nikak nejde na roko: duga je prek preveč, mrzla i z čuda snega, čuda smo plina, drv ili vuglena potrošili, a ve nam je još i voda došla v pelnice. Još jempot se pokazalo da jedna nevola nigdar ne dohaja sama. Najte me krivo razmeti, ali ve nam je i Evropa pred vrati. Nikak mi to na dobro ne vleče.

To je još ne vse. V Grabrovniko, Železni Gori i Svetomo Urbano gde rastejo nejbolša vina na ovomo našemo falačko zemle med dvemi vodami, počela se sklizati zemla i to z brega vgrabo. I vleče vse za sobom kaj joj se najde na poto. I tu je preveč vode nevolo naprajlo. Još je nigdar ne zemla bila skliska dok je bila suha. Ak več čovek more zbirati unda prizna da je još dobro dok zemla odnese gorice, sadovjake, šume,, ali nišči ne zna je li se bode zastajla pre škedjo, štali, komori, parmi,parmičo ili pak v zadnji hiži? Jako sam najgerek kaj bode z toga zišlo, je li bodemo mi ljudi ftegnuli to vse zastajti predi nek nešči nastrada. Nej znati kaj smo se, itak, mi Međimorci zamerili dragomo Božeko kaj nas se te nevole ne vugiblejo. Nebrem veruvati kaj bi nam Božek zel to za tak veliki greh kaj smo svoje glase dali esdepeovcaj? Verjem da je župan dobro napravili kaj je proglasil elementarno nepogodo. Nebrejo ruon vse nevole dojti na te naš falaček zemle!!!???

Vladek Ivkovićov se je zmislil nekaj spametnoga kak bi pomogel nejstarešim Međimorcima kaj svoja penzionerska leta čim lepše i leži preževijo. I to v domima za stareše, kaj nam rekel vu staračkim domima jerbo je to jaklo grdo čuti. Najme kaj, za ve so domi f aleši sam v Čakovco gde država pomaže z svojimi, očem reči, našimi penezi, a Vladek se je dobro zmislil da bi država morala pomagati vse i prema vsima biti jednako poštena i vsima jednako plačati, živeli oni v Čakovco, Štrigovi, Sobotici, Slakovci, Selnici ili pak vu Hodošano… Ak si je nešči nekaj zaslužil unda je to čovek, a ne starački dom. Isto onak kak se to dela z decom vu vrtecaj. Dete je dete, pak je tak i cena ista za vsako dete, išlo ono vu gracki, opčinski ili pak privatni vrtec. Ak je med deco došla pravica, unda tre dojti i med starce, očem reči, stareše, kak bi deca rekla: pravica mora biti i za japice i za mamice.

Zvir:
str. 56 sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine917i?mode=embed&layout=grey       
i(l) str.56 sim:
http://www.mnovine.biz/images/pdf/917/mnovine917i.pdf     

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SRCE MEĐIMURSKO-(LIVE) Mirko Švenda ŽIGA, 03:50