Željko Funda: Ljudeki – prvi pravi kajkavski roman v hrvatske kniževnosti

Ljudeki – prvi pravi kajkavski roman v hrvatske kniževnosti


Željko Funda

Ljudeki : kajkavski roman
Varaždin,  vlast. nakl., 2004 . – 535 str. ; 25 cm, tvrdi uvez
(str. 508-533: Kajkavsko-štokavski rečovnik)
naklada: 200 primjeraka, MPC: 200,00 kn
Tisak i uvez: Nakladnička kuća “Tonimir”, Varaždinske Toplice

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Komentar Ive Horvata,  Vjesnik 05. 03.2005.

»Horvati su svoj jezik razpeli i vmoriti ga hočeju«

Ono što nije uspjelo Gjalskom – a Krleža mu je zamjerio što jedan od svojih poznatih romana nije napisao na kajkavskom – uspjelo je Željku Fundi, profesoru varaždinske gimnazije. On je pokraj 2004. objavio kajkavski roman »Ljudeki«. Riječ je o prvom pravom kajkavskom romanu u hrvatskoj književnosti

Godinama obuzet afirmacijom kajkavštine kao knji­ževnog jezika, i sam rođeni kajkavac, profesor varaždin­ske gimnazije Željko Funda ustrajno, kao nitko od prega­laca na istom poslu, pokuša­va i uspijeva tu svoju ljubav ožvotvoriti književnim djeli­ma, pa je po tome poznat i kao lirik i kao prozaik, a po­sebno kao prevodilac na kaj­kavski Shakespeareovih so­neta, a potkraj 2004. objavio je i prvi kajkavski roman »Ljudeki«, u vlastitoj nakladi na 530 stranica. Kako kaže, trinaest je godina radio na tom romanu.

Riječ je o prvom pravom kajkavskom romanu u hrvat­skoj književnosti, kako ističu neki kritičari, ali književne rubrike naših središnjih listo­va i elektroničkih medija još se nisu udostojili to priznati, čak ni riječi spomenuti. Nisu se udostojili zabilježiti pred­stavljanje toga kajkavskoga djela 17. veljače u Zagrebu (u knjižnici Medveščak). A to je bila prigoda da se posluša književno-povijesna valoriza­cija Fundina romana prof. Zvonka Kovača i čuje izvrsna interpretacija pojedinih izva­daka poznatoga varaždinsko­ga glumca Tomislava Lipljina.


Zahtjevna i neobična knjiga

Lipljin je pokazao sve bo­gatstvo Fundina kajkavskog leksika i zvonkost deset kaj­kavskih vokala. Tko to nije čuo, a sam nije kajkavac, teš­ko će moći shvatiti i oćutjeti što se sve krije u tom djelu, koje vrijednošću prelazi kaj­kavske okvire i obogaćuje ukupnu hrvatsku književno­st.

To je za čitatelje zahtjevna knjiga. Neobična je sadržajem: ima 53 poglavlja i 53 li­ka, od kojih je 31 stvaran (od Ignaca Kristijanovića, Bombellesa, Jagića, Ožegovića, Raškajeve do Zvonka Milikovića). Žanrovski je različita: od brojnih epistola i deklara­cija do lirskih priča i biblij­skih tužaljki, od fragmenata predočenih metodom knji­ževnog realizma do onih naturalističkih.
Svako poglavlje novi diskurs. Kronika jednog stoljeća žvota u Hrvatskoj do svršet­ka Prvoga svjetskoga rata. Nije poput Krležnih »Zasta­va«, ali je u više segmenata na tragu toga nepremašenoga proznoga djela hrvatske književnosti. Kajkavski jezik, njegova sudbina od kobne odluke iliraca da ga se odreknu do naših dana, te­meljna je preokupacija broj­nih Fundinih likova.
Poticajan je Fundin motiv Krležina ocjena da su ilirci svoj jezik bacili kroz prozor. Fundin lik Korležna (Krleža) to ovako veli: »Horvati su svoj jezik razpeli i vmoriti ga hočeju… Jezik je Bog, Horvati neverni! Jedino jezik mate­rinski lestor nam dan, jedino jedincato on doseže do konca i pričetka sveta… Horvati, po­vernite se v svoju reč, tam gde jeste!«


Svjedoči o silnom bogatstvu kajkavskog jezika

Prigovaraju Fundi zbog to­ga što se u romanu koristi starim kajkavskim jezikom od Belostenca do jezika Krle­žnih »Balada«. Jest, taj jezik, izvučen iz starine, može otežati čitanje, pogotovo štokavcima. A tu je i mnoštvo novo­stvorenih Fundinih riječi (u rječniku on ih navodi više od tristo).

Ali upravo takvim leksi­kom Funda svjedoči o silnom bogatstvu kajkavskog jezika, koji je u stanju izraziti svako ljudsko čuvstvo i opisati sva­ku žvotnu situaciju: u grofov­skom dvoru i u sirotinjskoj potleušici, u veselju i u tuzi, u samoći i u društvu, u miru i u ratu.

U Lipljinovoj interpretaciji to se potvrdilo kao dojmljiv dožvljaj. Stoga se možemo nadati da će se naći kazališni ili televizijski redatelj koji će Fundin kajkavski roman »Ljudeki« prikazati u nizu prizora. Bilo bi to otkriće za mnoštvo gledatelja i radost za kajkavce.

Ono što nije uspjelo Gjal­skom – a Krleža mu je zamje­rio što jedan od svojih pozna­tih romana nije napisao na kajkavskom – uspjelo je Želj­ku Fundi. Tako će Fundino ime i po tome ući u povijest hrvatske kajkavske književ­nosti.
Ivo Horvat, novinar i publicist iz Zagreba.
(Negdašni) zvir:
http://www.vjesnik.hr/Pdf/2005%5C03%5C05%5C12A12.PDF

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

U Gradskoj knjižnici Samobor predstavljene dvije knjige Željka Funde
Ljudeki i Mala kajkavska gramatika

http://www.samoborskiglasnik.net/kult.asp?datum=20050310&tempg=2005
Nastavek sledi.