O poreklu (etimologije) reči “soldat” (od naziva za sol)

Sol (salt), salary (plača), soldat, soldier (vojak), Söldner (plačenik)

Reč soldat (vojak,  vojnik) vuporabila se prvi put v 16. stoletju nakon ke je prethodno kak soldato v značejnu “ratnik, sledbenik” rablena v talijanskomu govornomu području. Nejno poreklo je v latinskomu glagolu soldare, sol dare, „dati sol“  “zeti v svu plaču” (nem.: „in Sold nehmen”).

Zvir:
(nemačka (k)wikipedia)
http://de.wikipedia.org/wiki/Soldat

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Obično se veruje da su rimski vojniki (engl. soldiers, nem. “Soldat(en)”) v određenu dobu bili plačeni (z) soljum (engl. salt). (Veliju da su vojniki teri su dobro delali svoj posel bili “vredni sve soli.”). Reč ‘salary‘ (plača) dohaja od latinske reči salārium, moguče vezano za peneze davane vojnikem kak bi mogli kupiti sol. Rimska republika i carstvo regulerali su cenu soli, povekšavajuč ju da bi skupili peneze za vojne (rate), il ju zmenšavajuči kak bi bili sigurni da si najsiromašneši grajani lako moru privuštiti te važen tal prehrane.

Zvir
(angliška (k)wikipedia)
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_salt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vezani pojem („popevam”)
(na angleškomu)
Salary (plača)
http://en.wikipedia.org/wiki/Salary

Citat:

Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja
*ebala Mare soldata, stavila krunu od zlata, 01:10

*ebala Mare soldata, soldata,
stavila krunu od zlata.
Soldat je Maru ljubija, ljubija,
čim joj je …. kupija.

http://www.youtube.com/watch?v=MglhXClSL3U

 
KUD”Sv.Juraj”,Draganić : SOLDAČIJA, 11:08
Godišnji koncert”DOBAR VEČER DRUŽINA”
Karlovac,april 2012.