Jurjefski tjeden

Pregled tisKAJna

Zagorski list
br. 494 / leto 10. / 23.4.2013.

Za dušu, za spomenek

Jurjefski tjeden

Jurjefski tjeden je h življenju ljudi bil tak prielaz z zimske posle na ljietne. H Jurjefskem tjednu reklje se da je najbolje zasejati koruzu. Ona tera je hu tem tjednu zasiejana treba donesti zdravi i jahki rod. Sveti Jura pokazan je kak onie svetec teri se boril protif zmaja teri je rigal ogenj. Hrval se ž njim kaj bi oslobodil devičku. Njegva pobeda z tu zloču postala je tak kak primer pobede dobra nad zlem. Po naše kraje, za tie svetek vužigal se ogenj kre grunta.

Piše: Nevenka Gregurić

Polje su se fejst razelenile kak god da je duge bilje grde vrieme. Zelene tranike cinfraju sakojački cveteki. Još kakef tjeden dva i traniki buju za kositi. Zdej su pusti i prazni traniki cielu prtuljet. Radi toga je i mogla rasti fejst trava i „tepih” od rožic. Nigde h polju nemreš videti kravice, tere bi kak negda, pasle travicu. Negda, ščem se otopil snieg, a sunčeke poluknulje i zagrelje zemljicu, blage se stiralje na pašu. Čez cielu zimu hranilji su se z jasli, kaj je značilje da je blage jelje suhu hranu, koruznicu, siene i otavicu. Radi toga se jedva čakalje ljiepe vrieme kaj se blage otiralje h polje. Po starinska šega pasle se širem. Blage je unda moglje biti po lucke tranike i nišče nie radi toga mogel špotati. Site kravice išle bi unda k domu i vime pune mljika bi se bambalje. Na same Jurjeve takve pašnje bil je konec. Pastiri bi nabralji cveteke i od njih spleli venčece. Venčeci od rožic delji bi se blagu na roge. Tak nacinfrane blage išlje je k domu. Bil je te kraj slobodene paše. Več drugi dan blage je dobilje na roge štrike i paslje se same po putu, kre tranike po graba ilji na menjike. Od Jurjevoga se tak gajbala trava za košnju siena, a poklje i otave.

Jurjefski tjeden je h življenju ljudi bil tak prielaz z zimske posle na ljietne. H Jurjefskem tjednu reklje se da je najbolje zasejati koruzu. Ona tera je hu tem tjednu zasiejana treba donesti zdravi i jahki rod. Sveti Jura pokazan je kak onie svetec teri se boril protif zmaja teri je rigal ogenj. Hrval se ž njim kaj bi oslobodil devičku. Njegva pobeda z tu zloču postala je tak kak primer pobede dobra nad zlem. Po naše kraje, za tie svetek vužigal se ogenj kre grunta. Z Jurjevskem ognjem se od grunta, semenja tere se čez ljete sejale stiral ves kumer teri bi mu mogel naškoditi. Kre Jurjefske kriese skupljalji su se ljudi, spominalji se i šaljilji med sobu. Dečki su se pravilji važni i preskakalji su prek ognja. H večerku pred Jurjeve naši su breščeci bilji pocinfrani z Jurjefske kriese. Z sakuga breščeca iskre su frcele prema nebu, a kries je svietil ljudem teri su si opuščalji duše. Jurjeve ilji Đurđef dan slavilji su rigani. Bil je te njihof svetek jer su od toga dana z svojami kolami krenulji na put od sela do sela. Hodilji su po sela krpat kotle, popravljat imbriele, skupljat krpljinja, a i srdit ljudi jer su sega petljalji. Za nje moreme reči da su bilji prvi turisti. Same niesu bilji po hotelje nek pod šatri kre moste. Oni su i prvi peklji roštilje. Sičam se kak denes kak je znalje z njihove šatre dišati dok srne mi deca bilji na paše, a h želučeke nam je skruljilje.

Denes od sega toga nič. Ostala je same zapisana stara pesma, negde h nadra ljudi o zelenom Jure. Sama pesma pune nam toga velji o svetku. Ja sem ju prepisala za vas pak vam ju šenkam da se spomenete svetka.

„Prešel je prešel pisani Vuzem,
došel je došel zeleni Jura,
z visoke gore vu to ravno pole.
Darujte ga, darujte, Juru zelenoga.
Ne Jura saki dan, več h letu jedendan,
darujte ga darujte, Juru zelenog.
Darujte Juri soli, da se Bogu moli,
darujte ga, darujte, Juru zelenog.
Darujte Juri hrži da se doma drži,
darujte Juri sira, da vam lepo svira, darujte ga.
Darujte Juri putra da ga nebu zutra,
dajte Juri gibanice, da ga najdu ciganice.
Ne Juro svaki dan, več h letu jedan dan
darujte ga, darujte, Juru zelenog!

http://www.zagorje.com/kolumne/autor/nevenka-greguric

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Jurjevo srečanje FS 2012 FS KUD “KLARUŠ” Maruševac, 07:55

Jurjevski pučki obredi / narodni običaji maršovskoga (maruševskoga) kraja
http://marusevec.hr/kultura-2/narodni-obicaji/

KUD «Klaruš» Maruševec
http://marusevec.hr/kultura-2/kud-klarus/

Dvorec Maruševec
http://www.dvorac-marusevec.hr/
http://marusevec.hr/povijest/dvorac-marusevec/