Pred nami so izbori, kaj ne bodete glasa pofratili…

Pregled tisKAJna

ZVONA, Mesečni list čakovečke žup, TRAVEN 2013.

NEKAJ ZA ČAS KRATITI

Pred nami so izbori, kaj ne bodete glasa pofratili…

Znate kaj, nebrem nikak razmeti kak mi šteri hodamo k meši, molimo se našemo dragomo Božeko, a posle meše idemo glase davat, kak je to red. No, nej znati kaj se znami pripeti na tomo kratkomo poto od cirkve do birališta, jerbo nejvečpot glasa damo onima šteri ne delajo stisko v cirkvi, šteri se cirkve vugiblejo i šteri ne verjejo da Božek postoji, ali zato imajo črlene knjigice?

    Naš i vaš brat po Božeko, pajdaš, prijatel, gvardjan,župnik, dekan, glavni i odgovorni za ova naša i vaša Zvona, fra-pater Stanko je odišel v penzijo. Najme kaj, v tjedno mam posle Vuzma i vuzmene šunke je pater Stanko preslavil svoj 65-ti  rođendan, 65-ti imendan i četrdeset let kak je velečasni, očem reči, otkak se dal Božeko vu roke i z obedva uvjeta (leta i radni staž) se preselil na grbačo ministra za peneze Slaveka Liniča. Odišel je v penzijo, ali ne i vu mirovinu, jerbo je još dosti posla vu Božekovaj goricaj, a vsi znamo da se naš dragi Božek tak lefko ne rešavle dobrih težakov jerbo je žetva velika, a težakov premalo, tak da nam ne preostaja nikaj drugo nek da zaprosimo našega nebeskoga Japeka kaj mo podari zdravja, mira, dobre vole (vse drugo zna i more, to je več pokazal za prvih 40 let) kak bi mogel još dugo, dugo hrmbati po goricaj vu štere ga je Božek pozval pred četrdeset let. A kaj mo nek ja, kak potepuh šteri se, z Božekovom dobrom voljom, klatarim po ovomo sveto? Kaj? Samo jedno bi mo štel reči: Nek nam Božek da kaj bodemo još dugo skup živeli na sveto i kaj bodemo to željo obnavljali vsako leto. I to skupa!

      Pred nami so novi izbori. Znova bodemo, vu majušo, hodali glase davat i zbirali one šteri nas bodejo vodili i z nami gospodarili vu ove štiri leti kaj so pred nami. I to tu prinas doma, očem reči, zbiramo župana i gradonačelnika. Neje nam to prvipot, pak znamo kaj nas čaka. Moram vam to reči jerbo mi of moj črvek ne da mira. Znate kaj, nebrem nikak razmeti kak mi šteri hodamo k meši, molimo se našemo dragomo Božeko, a posle meše idemo glase davat, kak je to red. No, nej znati kaj se znami pripeti na tomo kratkomo poto od cirkve do birališta, jerbo nejvečpot glasa damo onima šteri ne delajo stisko v cirkvi, šteri se cirkve vugiblejo i šteri ne verjejo da Božek postoji, ali zato imajo črlene knjigice? Nej znati je li hodamo k meši z figom v žepo, a na izboraj zbogradi toga našega međimorskoga jala nedamo glase našemo pajdašo, sosedo ili pak onomo šteri stoji (ili pak sedi v klecali) polek nas v cirkvi. Kulikopot sam vam govoril, dejte se Božeko v roke predi nek idete glase davat i unda bodete znali i veruvali kak oni šteri z vami pajdašijo, šteri z vami delijo Božjega blagoslova, da so to pravi ljudi i sam oni morejo donesti reda i v politiko, a z tem i bolše zutra za vse nas, kak vu grado, tak i vu ovomo našemo malomo Međimorjo. Najte biti neverovani Tomaši, nebret vse napre videti i sprobati, treba našaj pajdašaj dati priliko kaj pokažejo vse ono kaj znajo. Kaj mi ne bodete posle gombali kak sam vam nej rekel! Lepo dejte svojega glasa onima štere nejbole poznate i onima šterima verjete, a nej onima šteri so i do ve trošili naše peneze, a za cirkvu so nikaj ne davali. Ak mi šteri hodamo v cirkvo punimo gracko ili pak županisko kaso unda nas nekaj z te kase pripada. Nebrejo sam dobavlati oni šteri se shajajo vu vatrogasnim i zadružnim domima ili pak v labodoritaškim klubima, treba dati nekaj i nam šteri hodamo v cirkvo. Vsakomo svoje jerbo vsaki si nekaj zaslužil. Verjem da ste me razmeli i da bodemo vsi zadovoljni posle izborov.

Vaš Tonček

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zvir:
ZVONA, Mesečni list čakovečke žup,
Leto XVI, br.4, traven 2013. l.
Nakladnik: ŽUPA SV. NIKOLE BISKUPA, ČAKOVEC,
http://www.ofm.hr/zupa_cakovec/  , http://www.ofm.hr/zupa_cakovec_jug/
Naklada 750 primerkov

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kajkavski v cirkvam
Velečâsni Ivan Hrâstovičov, župnik v Loboru v Hrvackomu zâgorju, sě z svemi meštani spomina(l) kajkavski i, ke jě posebno vâžno, na mešami propovéda(l) na kajkavskomu jeziku.
http://www.zagorje.com/articles/2340/show.aspx

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

KAJKAVSKA VEČERNICA I MEŠA
a) pdf oblik (zvirni oblik, z ilustrâcijam):
http://www.esnips.com/r/hmfl/doc/e5f32fb6-9f50-4fc3-8c7b- 4629d332d4a2/KAJKAVSKA_VECERNICA_I_MESA
b) editérajuči oblik (ně baš lépo posložen, bez ilustrâcij)
http://www.forumgorica.com/kajkavski/p-oltar-portal-nas-svagdasni-pobozni-i-vragolasti-bogoslavija/msg4294/#msg4294

c) Video:
Kajkavska večernica z mešum: KAJ v Zeline 2008. i 2009.

http://www.forumgorica.com/kajkavski/p-oltar-portal-nas-svagdasni-pobozni-i-vragolasti-bogoslavija/msg21820/#msg21820

Na priliku z leta 2008. (1/5):

Citat:

Kajkavska večernica KAJ v Zelini 2008. 01, 15:00

http://www.youtube.com/watch?v=rImSspAN8xk 

 
Citat:

DA  MI  DAJU  DEČKE  IZBIRATI
(SAMOBORCI  PIJU  VINO  Z  LONCI)

Da mi daju dečke izbirati,
da mi daju dečke izbirati.

ref.:  Traj laj lajla, lajla, lajla, lajla,
         traj laj lajla, lajla, lajla, laj.

Ne bih znala koga bi izbrala,
ne bih znala koga bih izbrala.

Nastavek:
http://www.forumgorica.com/kajkavski/popevke-sem-slagal-i-recice-bral-kaj-danke-i-kaj-nocke/msg30705/#msg30705

SAMOBORCI PIJU VINO Z LONCI by Grupa Samoborski Maestral, 02:21