DUVU SVETOMU

G)  DUHU SVETOM

Hodi Duv Sveti

1.

1.
Hodi Duv Sveti pamet rasveti
Reč Božju nam dej razmeti
Dej stvorejnu Bože svomu
Po putu oditi pravomu
K Tebe Bogu dojti svomu.

2.
Mudrost razum, svetovajne
Dej pobožnost, jakost, znajne
Strav nam sake dej gre ‘ote
I tak z dare Tve dobrote
Razveseli nas sirote.

3.
Ravnaj sveto govorejne
Krepi srca i čuvejne
Dej nam živo veruvati
Vu te trdo dej vufati
Dej nam život vekuvati

4.
Hodi o Duv da spoznamo
Krepost Tvoju i pevamo
Z Ocem, Sinum prevelika
Od sakoga naj jezika
Bude Tebe na vek dika.

2.
Dika Tebe Višni Bog na čuvšem podevčejnu
Saki od nas znati more pravi put k zveličejnu
Pojnem nam je hoditi i nigdar ne bluditi.
Na svetu je prava mudrost po krščajnski živeti
Čast, bogatstvo saka radost mam oče preleteti
Samo navuk Jezušev ostal bude vek vekov.

3.
Denes nebo se otpira denes Jezuš nam pošila
Od dvora nebeskoga dara Duva Svetoga.
On se zove veselitel naroda krščajnskoga
Sedem darov nadelitel od stola nebeskoga.

4.
Falemo Duva SvetogaKi Ljubav je vu Trojstvu
Dika mu budi v nebuI Ocu Bogu i Sinu skupa velika.

5.

1.
Čujte čujte krščeniki vezda lep veseli glas
Poslušajte skupa zbrani mili Jezuš zove nas
Znami oče govoriti od blaženstva nebeskog
Po namesniku vučiti kak se mora lubit Bog.

2.
Sveti Duv Tebe prosimo pamet našu resveti
Reč Božu znati želimo dej nam dobro razmeti
Geni srca se nas ludi naj počuju Boži glas
Z nami Ti navekaj budi anda Jezuš bu pri nas.

Zvir:
Plemeniti puti” Vojka Miklaušičovoga

http://www.forumgorica.com/kajkavski/%27plemeniti-puti%27-vojka-miklausicovoga/msg45116/#msg45116

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

fra Zvjezdan Linić govori o darovima Duha Svetoga, 07:53

https://www.youtube.com/watch?v=6gkwMnXMxSo