I šekutori si zbirajo….

Pregled tisKAJna

Međimurske novine,
e-vundano 29.04.2013.

Premišlavanje Jožeka radnika

I šekutori si zbirajo….
 
Priločki policaji so dobili pecikline za laufanje po varoši, a kaj jiv ne bodo noge bolele. Vu zadje vreme se vseposot, pak tak i v Priloko čuda krade, pak bodo peciklini dobro došli kaj ne bodo tati navek naprej pred policajima. Kaj god vi rekli, ali z peciklinom je navek muoči brže i dale dojti nek pešice.

Piše: Jožek radnik

Hadezeovec Darko Horvat je brzčas pravi političar. Napisal sam vu zadjemo brojo novin kak se je sam još on nej prijavil za župana i predi nek so novine došle na svetlo dneva on je to več napravil. Nej znati koga to on ima kaj mo čita novine naprej i tak zna kaj bode pisalo v novinaj za dva dni. Pomalem se popunjavle lista onih šteri kanijo biti župani, tak da ve imamo, kak sam rekel, hadezeovca Darkija Horvata, esdepeovca Iveka Perhočovoga, narodnjaka Mateka Posavca, laburista Marjana Belčića i slobodnoga strelca, Jožeka Posavca. Tuliko za ve, jerbo je do izborov još dosta cajta, pak se more pojaviti još nešterni. Ali ak tak ostane unda ne bode preveč velika stiska, pak si bode moči lefko zbrati.

Za prvi maj naš međimorski sindikalista Francek Veble pela v Zagreb naše težake šteri so jako srditi na „Kukurikače“ šteri držijo v rokaj cugle državne vlasti. Nikaj so ne naprajli od onoga kaj so obečali predi nek so bili zebrani. I nej sam to, mesto kaj bi nam vsima bilo bole, vsima nam je vsakoga dneva vse huje i huje. Vse vejč ljudi je brez posla, vse vejč ljudi je po burzaj, več jiv je skorom 4oo jezer, a to je 10 procentlinov vsih Hrvatov šteri ne delajo, ne dobavlajo plače i nemajo od čega živeti. Ak k temaj šteri ne delajo denemo kcoj i one šteri delajo, a ne dobavlajo plačo, unda dojdemo do brojke od 500 jezer težakov šteri nemajo od čega živeti, a unda si morete misliti od čega živijo jiva deca i jive familije. Zato i trebajo težaki iti, i to čim vejč, kak se na Jelačić placo pospominaju s Zokijom i jegovim ministrima kaj jim ovi pokažejo svetlo na kraju tunela vu šteri so zašli. I nej sam to, nek napravijo vse ono kaj so obečali i kaj bodo vsi meli posla, a oni šteri delajo kaj bodo mogli od toga svojega dela i živeti. Nigdar so naši težaki nej preveč iskali, pak je tak i denes, ali nikak da se toga fčekajo.

Čakovčanci kanijo modernizerati i preširiti smetlišče v Totovco, a tej novi pogon bi trebal koštati cirka 39 milijonov kuni. Čim so to ljudi zazvedili mam so se počeli spominati kuliko bodo morali vejč plačati za smetje kaj se tua nova fabrika splati. Na vse zadje se je zazvedilo da bode država platila 32 milijone, a ostalo bodo gracki oci dali z svoje kase. Znate kakši so naši ljudi i zato se ne tre nikaj čuditi da so tak pitali jerbo jim je nišči do ve nikaj nej dal, nej napravil, a kaj ne bi porinul roko v žepe građana. Tak je bilo i v decembro čim, so gracki večniki zglasali kaj se bode delala kanalizacija v Novi Seli, Totovco, Kuršanco, i Šandorovco mam je i voda podražila.

Ivek Perhočov je kompleteral svojo ekipo za utakmico z biračima za novi mandat, za još štiri leti, hercuvanja s županijom. Ivek si je, kak vodeči esdepeovec i Zokijov poverenik za Međimorje, za sebe zadržal županovo foteljo, a Dejano Hunjadijo i Sanji Krištofić je dal štokrline na šterima bodo sedeli jegovi zamjeniki. Najte me krivo razmeti, ali Sanja je nejlepša od vsih esdepeovcov, očem reči, esdepeovki štere nam se nudijo, nam kak biračkomo telo, kaj jiv zberemo kaj bodo, skupa s županom, držale cugle vlasti v rokaj. Nej znati kak jo je Ivek uspel nagovoriti? Brzčas jo je jako dugo nagovarjal i zato smo stopram ve zazvedili što bode leva, a što desna Ivekova roka. Nek se Matek ne srdi, ali Sanja mi je čuda lepša!

Brzčas bodemo vu ovoj Lepoj našoj naprajli nekšega reda ili pak je to mortik sam prinas v Međimorjo. Najme kaj, pomalem vsaka rit dojde na šekret, pak je tak došla i Katica Zamuda z Štrigove štera je pobirala peneze od ljudi kaj jiv bode obračala i drugima posojavala, a ljudima bo platila lejpe kamate. I vse je bilo vredo tak dugo dok so ljudi nej došli po peneze. Jeden cajt ga bilo vsega, i penez i kamata, unda so kamati sfalili, pak ste mogli dobiti sam svoje peneze, ali na vse zadje se je vse vruhnulo, celi projektlin je opal v tibro. a ljudi so ostali brez vsega. Kuliko vidimo nej smeti veruvati ženama, bar ne vsima. Ili kak je moj pajdaš Feri, šteri je isto nekaj malo šparal pre Katici, rekel,  nejso žene za peneze. Ali malo prekesno je to zazvedil. Tak je to navek!

Priločki policaji so dobili pecikline za laufanje po varoši, a kaj jiv ne bodo noge bolele. Vu zadje vreme se vseposot, pak tak i v Priloko čuda krade, pak bodo peciklini dobro došli kaj ne bodo tati navek naprej pred policajima. Kaj god vi rekli, ali z peciklinom je navek muoči brže i dale dojti nek pešice.

Mi prinas vu Međimorjo imamo hajdig dobrih načelnikov, ali je nejbolši šenkoski načelnik, Vladek Novakov, šteri je poplatil vse račune štere je dobil, a i ostavil je punu kaso penez. Rečite mi, prosim vas lejpo, de je još jeden takši je. Vladek je tak dober, očem reči, preveč dober kaj so ga jegovi nej niti kandiderali znova za načelnika kaj se ne bi pokvaril. Kuliko vidimo ne isplivajo navek nejbolši jerbo je politika  negda jako čudna ili pak mi, obični smrtniki, to ne razmemo!

Več ste si gruntali kak ne pratim športa i da sam ne zazvedil za naše gimnastičare Tijano Tkalčec i Filipa Udea šteri so se pokazali na Evropskomo prvenstvo v Moskvi. Pokazali so vsima v Evropi da se prinas vu Čakovco, očem reči, Nedeliščo dela dobro i nej sam dobro, nek jako dobro i da bodemo i dale meli naše puce i dečke vu vrho evropske i svecke gimnastike. Vsaka čast Tijani, vsaka čast Filipo, a i Stevici šteri to vse na kupo drži.

Nadzorni odbor Međimorskih vodi je dobil po ščepcima. I nej sam to nek so jim državni šekutori porinuli roke v žep i zvlekli vum par jezeri kuni. Makar župan Ivek ima nejmenše žepe, ali bode moral nejveč dati (5000 kn), a nedelski i svetomartinski načelniki isto kak i prislaska načelnica po 3000 kuni. Nej znati zakaj je kotoripski načelnik dobil nejmenšo kazno? Kuliko sam mel za čuti, gospon Grgec se bode žalil jerbo je on nej meje vreden od drugih. Pak je nej on nejhujši načelnik. Znate kaj, nebrem nikak razmeti zakaj so jiv državni šekutori štrofali ak se zna da so vsi do jednoga zabadav delali i sedeli v Međimorskaj vodaj! Niti med cvetjem ga nej pravice, pak je tak i med državnaj šekuturaj. Najme kaj, vsi znamo da je i čakoski načelnik sedel vu Međimorskaj vodaj, isto tak zabdaf  kak i vsi drugi, pak so jega nej štrofali. Mortik on ima strica med šekuturaj?? Ili pak kuma???

Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=19721:i-ekutori-si-zbirajo&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 72. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine919i?mode=embed&layout=grey         
i(l) str.72. sim:
http://www.mnovine.biz/images/pdf/919/mnovine919i.pdf     

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mladen Medak Gaga – Z beciklom.wmv, 02:49
Pesme Podravine i Podravja 2005.