Došel bu Prvi maj, nemamo slaviti kaj…

Pregled tisKAJna

Varaždinske vesti, br. 3566, 07.05. 2013.

Piše Barica Pahič

KAJ je naše pitanje i naš odgovor

Došel bu Prvi maj, nemamo slaviti kaj…

Tomu smo se datumu negdar jake veselili. I v nove deržave su se te navike nastavile dek se niesu tak rastegnule da je za fnoge ostal same praznik, bez rada. Rad, bolj reči posel, se negde na putu izgradnje buoljega i pravednijega društva zagubil pa i pravi smisel njegvega  slavljenja. Još se nekaj sindikalisti špinče i zahtevaju, ali od te melje niega kruha. Oni na vlasti jih brzo poklope ili na njih same otpuhnu. Ili potegnu jake argumente; svecka kriza i oni „bivši“ šteri su se pokrali, tak da su v naši mediji največ koriščene rieči krađa, krasti, kradljivci. Je, a najbrojnejša naša klasa su pokradeni. Ali nema konkretizacije pa se ide vu veter.

Duge ščekavane vuletje je ipak došle. Nagle su precveli i otcveli tulipani, narcisi, jorgovani i zlatni dež. Se se zazelenile. Milina! Seljaki su komaj dočakali liepe vrieme i mogučnost obdelavanja zemljice; sijanja i sadnje. Gracki pak ljudi, ak imaju posel, nemaju brige jel bu kaj na vrieme dospele v zemlju. Po povrtline ideju na plac ili v samoposlugu. Vesele se kaj svoje kavice moreju piti na otprtome i liepo se sprehajati po gradu. A se je to naviek tak za Prvi svibanj ili po negdašnjem, Prvi maj, praznik rada.

Tomu smo se datumu negdar jake veselili. Po školami i v kojkakvimi socijalistički organizacijami su održavane svečanosti, držali su se govori, dečica su popevala i recitierala, a pokle se išlo f prirodu; gracki ljudi na kakev izlet ili na more, a seljaki kak i denes, na polje. Kak god su se Prvemu maju veselili, kak i sakemu slobodnemu dnevu, zmišljali su kojkakve šalne ili pak menj šalne pesmice kak npr:

„Došel bu Prvi maj,
dajte nam dva-tri dneva fraj,
kaj pemo doma, kopat i sejat vu zavičaj“.

Tak je bilo na začetku industrijalizacije, a pokle su zadnji stih premenili v:

„…kaj bumo znali kaj je radnički raj.“

Je, i kuhal se besplatni grah s klobasicami i točila piva. Ljudi su popevali, a ponegdi i zatancali. Ak se mogle, preskočile se i šteri radni dien, a prazniki se natezali i produžavali. I v nove deržave su se te navike nastavile dek se niesu tak rastegnule da je za fnoge ostal same praznik, bez rada. Rad, bolj reči posel, se negde na putu izgradnje buoljega i pravednijega društva zagubil pa i pravi smisel njegvega  slavljenja. Još se nekaj sindikalisti špinče i zahtevaju, ali od te melje niega kruha. Oni na vlasti jih brzo poklope ili na njih same otpuhnu. Ili potegnu jake argumente; svecka kriza i oni „bivši“ šteri su se pokrali, tak da su v naši mediji največ koriščene rieči krađa, krasti, kradljivci. Je, a najbrojnejša naša klasa su pokradeni. Ali nema konkretizacije pa se ide vu veter. I zate se vezda popeva drukčeša pesmica:

„Došel bu Prvi maj,
nemamo slaviti kaj
ne treba nam nikakef fraj.
Treba nam posel i plača
pa polek graha, bu i kolača.“

Kaj ti je narodno stvaralaštvo! Naviek f pravi živec pehne. Ali se je to još dobrodušne i nikaj stoga. Jedni su kričali i protestierali, a oni drugi buju delali po svojem. Fnogi z gornje klase su svoju bliskost z radnim narodom demonstrierali tak da su, demokratski, z narodom pojeli grah z klobasicami. I tak se, z leta v leto, se ponavlja i vrti. A kak i nebu gda je Zemlja okrugla.

Zvir:
str. 23 sim
http://varazdinske-vijesti.hr/pdf/3566.pdf     
Aktuelni broj VV:
http://varazdinske-vijesti.hr/online/Main.php?MagID=1&MagNo=1   

Ak sě v mesecu maju (svibnu) nosě majicě, kě sě nosi v lipnu (junu)?
Junicě.

Nâziv “junica” prihâja od nem. réči jung(ica): mlâd(a krava).

http://www.forumgorica.com/zabava/aforizmi-zebrane-misli-izreke-citati/msg44289/#msg44289

Poleg Navrh jene vel(i)ke gor(ic)e
Ivanščica kaj se zove….

Prvomajski “Dečki z bregov” na Ivanščice (01.05.2008.)
decki z bregov – kam pa ides micika, 01:45