KAJ v Zeline 2013.

POZIVNICA

Veleštuvane kajkavke i kajkavci
i si vi terem je draga
materinska kajkavska rieč!

Z osobitem zadovolstvom
pozivlemo Vas
za manifestaciju

„KAJ v Zeline 2013.“

posvečenu
32. Recitalu suvremenoga
kajkavskoga pesništva
„Dragutin Domjanič“
– Sv. Ivan Zelina 2013. 

Programski sadržaj trodnevnoga događajna
( 30. svibna – 1. lipna )

PROGRAM

četrtek, 30. svibna

19.00 vur »Kajkavska sveta meša i večernica«
– poleg stare navade slavne Nadbiškupije zagrebečke v starem horvatskem
kajkavskem jeziku znovič spravljena po mešniku dr. Zvonimiru Kurečiću
– pevani del zvode cirkveni pevači z Križevcov, dirigent Ozren
Bogdanovič
Mini koncert: Dubravko Češnjak, mandolina
/ cirkva Sv. Tri krala v Kominu

petek, 31. svibna

20.00 vur »Licitarska bebica«, kazališna predstava
– KUD »Danica«, Bedenica – dramska grupa
/ Pučko oprto vučilišče Sv. Ivan Zelina

sobota, 1. lipna

17.00 vur Promocija nove kajkavske vundajn:
F. Šatovič: »Prigorske stare navade«
– promotori: dr. sc. I. Kalinski i avutor
I. Kutnjak: »Nečastivi u snu ponoćne Hrvatske«
– promotori: dr. sc. E. Kovač, dr. sc. I. Kalinski i avutor
»Sen je, a pesma ne« – zbirka pesmi 32. Recitala
– promotori: dr. sc. B. Pažur, prof. dr. sc. J. Skok, dr. sc. I. Kalinski
Tekste čita: Dubravko Sidor, dramski umetnik
Glazbeni program: Toni Ivekovič, gitara
/ Gradska večnica grada Sv. Ivana Zeline

19.00 vur  32. Recital suvremenoga kajkavskoga pesništva
»Dragutin Domjanič« – Sv. Ivan Zelina 2013.

/ Pučko oprto vučilišče Sv. Ivan Zelina

ZEBRANE PESME

Na natečaj se odazvalo 114 autorov z vukupno 451-nom pesmum. Ocenivačko poverenstvo tero čine: dr. sc. Ivo Kalinski, prof. dr. sc. Joža Skok i dr. sc. Božica Pažur, zebraloo je 59 pesmi za vundavajne v zbirke pesmi Recitala, a 30 ojdni bu javno zvedeno na završne večere Recitala, 1. lipna 2013., v programu Festivala “KAJ v Zeline ’13”.

Zebrane pesme:
http://www.pou-zelina.hr/recitali/32-recital/222.html

Više informacij poiščete na
www.pou-zelina.hr

Odbor za organizaciju
Recitala „Dragutin Domjanič“
Sv. Ivan Zelina

Pučko oprto vučilišče Sv. Ivan Zelina
Ognogasna (Vatrogasna) 3, 10380 Sv. Ivan Zelina
OIB:  58646701408
www.pou-zelina.hr
uciliste@zelina.hr

Nastavek na sledečomu listu