Međimurski Posavec: međimurski novi župan bode Jožek Matek Posavec!!!

Pregled tisKAJna

Međimurske novine,
e-vundano 27.05.2013.

Premišlavanje Jožeka radnika

Naš novi župan bode Jožek Matek Posavec!!!

Škoda kaj je tej predizborni cirkus minul jerbo se je hajdig toga nudilo. Nejmeje kaj ste mogli dobiti bila je esdepe cedevita na glavnomo čakoskomo trgo, a malo dale so laburisti delili jabuke i to one vredneše, brez črvi. Na semo ste mogli pojesti klobase i poplajti si suhoga požiraka z mrzlim gemištecom pre Mitrici ili pak vam je Žiga mogel otpopevati pesmo po vašemo čefo ak ste obečali da bodete zaokružili broj štiri. Kaj je den izborov dohajal vse bliže ponuda je bila vse vekša i vekša: jedi so zdiguvali penzije, drugi so zabadav vozili po grado đake, študente i penzionere, tretji so nam nudili minuse na računima v banki, štrti so nam ukinuli pretplato na televizijo. Penzičima se nejveč toga nudilo jerbo ga jiv nejveč, a i oni vsi do jednoga dojdejo glase davat. Jim so kupuvali drva, vuglena, becikline, karte za toplice, izlete v Kumrovec, a na vse zadje i sprevode o stroško grada, opčine ili pak opčinskoga načelnika.

Prekpreveč toga je nudil moj imejak Jožek Posavcov, šteri je znova štel dojti v županovo foteljo. I to z oka ili pak z boka. No, tuliko vsega je nudil kaj si je biračko telo, a posebno žensko, šteromo je on posebno, i to znova, zapal za oko, pregruntalo da tuliko vsega nebrejo dati niti Bandić, a niti Kerum, šteri so čuda bole penežlivi od našega maloga Međimorja.

Ne bi se štel mešati, a i neje me brige, ali sam sam vam štel reči da so Jožek Posavcov i jegova životna pajdašica Dijana potrošili nejveč penez. Nej sam da so obečuvali nek so i trošili. Kuliko sam ja to mogel na brzino skubicerati, odišla je cela herbija. No, neje vrag tak črni kak zgledi, pak so se zato vsi za jiv spominali mesec dni. Neje niti to tak malo i nebre si to bilo što priskrbeti.

Kuliko sam mel za čuti, Žiga je malo pretiral vu svojemo kibiceranjo za Jožeka, pak je nešterne tak resrdil kaj so glase vtruc dali Mateko Posavco. Takši ga, brzčas, bilo hajdig jerbo je zbogradi toga i Matek prestigel Iveka. Mateko je to, za jempot, bilo dosti, ali vsi znamo da maratonci znova bežijo drugo nedelo, mam posle Urbanovoga, i unda bode bič počil. Najte me krivo razmeti, ali tu bode pak vse v rokama ženskoga biračkoga tela, a žene so kak žene, one znajo kaj očejo i navek so za mlajše i lepše.

V nedelo vjutro, dok sam išel z Urbanovoga, a pre čakoski gracki vuri so se spominali oni šteri vse nejbole znajo, da se naš novi župan bode znal več posle prvoga kruga. Malo sam jiv čudno gledal, ali unda so mi pošepetnuli da to bude Jožek Matek Posavec. Makar sam bil rahlo vinjeni, neje mi trelo tripot reči. Oni so mi pravzaprav šteli reči da bodo vu drugi krug odišli Jožek i Matek, šteri so si rodbina po prezimeno. No, ve vidimo da niti oni vse neznajo jerbo je Ivek stiral Jožeka i skupa z Matekom se prešpanceral v drugi krug.

Kaj vam nek rečem za prvi krug izborov? Kaj? Nejbole istino i samo istino! Konačno je hadeze došel na vlast v Grado, ali ne v Čakovco nek vu Središčo gde se bode v gradonačelnikovo foteljo sel Drašek Srpakov. I v Priloko se hadezejo smeje glavna gracka fotelja v štero bi se trebal sesti Ljubek Kolarekov, ak bode vse kak Božek zapoveda i kak bi Ljubo štel. No, ne tre prefletno ogja kuriti jerbo je zajec još v šumi, očem reči, Dragec Glavinov je još nej hitil puško v koprive. Esdepeovci so znova osvojili Čakovca sam kaj bode v fotelji sedel mladi Biševcov lav, Štef Kovačov, a dofčerašji gradonačelnik Šalamon bode sedel na šamleko kak precednik veča. Esdepe je odišel po riti k meši v Strahoninco i v Sveti Mariji. Čim je Sanja Krištofičova pete meknula z Strahoninca i sela se polek Iveka Perhoča kak zamjenica, mam je strahoninsko biračko telo zebralo drugoga i to “seljaka” Franceka Lehkecovoga.
Čistam isto se je pripetilo vu Sveti Mariji. Dejan Hunjadi je, isto tak, odišel za pobočnika Iveko i “seljaki” so mam dobili krila i izbore. Bolša od vsih je bila Đurđica Slamekova, tak da bode ve ona vedrila i oblačila po Sveti Mariji. Dok esdepeovci kombinerajo i premišlavlejo, “seljaki” delajo i pobeđivlejo. A v Nedeliščo je niti hadeze z Marjanom Novakom nej nikaj mogel partijcima, a niti, pak je fajna Dijana nej uspela načeti staro partisko tvrđavo. I Puščinčari so glasali za esdepe. Več so pozabili kaj so oni bili krivi za poplavo. Pak što bo to pamtil tak dugo, vode več dugo nega i vse se je posušilo.

Urbanovo je minulo, Urbanovo je pred nami. To je prava fešta od vina, pijače i jedače, štera sam traje i traje. Minuloga vikenda smo se zhajali v Štrigovi v dvorani gde smo sprobavali ta naša nejbolša vina, a of petek i soboto, očem reči, denes i zutra bodemo se klatarili od jedne do druge otprte pelnice. V Štrigovi smo sprobali vsa ona vina štera smo ftegnuli i kuliko nam je želodec, očem reči, glava mogla podnesti, a ve pak pemo kaj ponovimo gradivo i kaj vidimo kuliko smo toga ftegnuli zapamtiti. Morem vam reči da je šef parade, Matek Posavcov, vse to dobro posložil i da je vse štimalo kak vurica. Bar do ve i kak ga unda ne bodem pofalil. A kak bode v pelnicaj to vam bodem drugoč spripovedal, bar ono kuliko se bodem zmislil.

Verjem da znate o čemo se kalamperači i žene furt spominajo. Navek se štricajo što ima vekšega, deblešega i dukšega, a vinari i Matek se spominajo čistam nekaj drugo. Oni se spominajo što zna bole i ima finešega. Morem vam reči da sam v Štrigovi primetil kak se i žene bole rivlejo k onima šteri znajo bole. Što bi rekel da se naše žene tak fletno vučijo.

Nebrem veruvati, ali naša vlada je donesla zakona po šteromo se več ne bodo plačali priključki na vodo i kanalizacijo. Negda je to, jedno z drugim, koštalo cirka deset jezerač kuni, a do fčera nekaj meje. Ak sam dobro razmil precednika Zokija novi priključki se ne bodo plačali, a oni šteri so platili bodo vum dobili. Nej znati da to točno bode, ali je minister za peneze rekel da to bode, najbrž, malo zutra, a nejkesneše prekzutra.

Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=20169:na-novi-upan-bode-joek-matek-posavec&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 64. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine923i?mode=embed&layout=grey           
i(l) str. 64. sim:
http://www.mnovine.biz/images/pdf/923/mnovine923i.pdf

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Da mi daju dečke izbirati

SAMOBORCI PIJU VINO Z LONCI – EN SAMBOR BEBEN EL VINO EN JARRAS.mpg, 02:38

http://www.youtube.com/watch?v=TzLmtaz0EcM

 Anđelka Stankova I Božica Krčmar- Da Mi Dano Dečke Izbirati, 02:23