Ni med cvetjem ni pravice (1)

Ba-ladni Fric

Balade Petrice Kerempuva

Ni med cvetjem ni pravice

“Ni med cvetjem ni pravice”,
rekel to je fijolice
smardlivi terputec,
jalnuš, tvardogutec.

“Lepe ti je, lepe ti je
fijolice dišeče,
kad se pava po stezice
prek gartlica šeče.”
“Teške je nam, teške je nam
na kokošjoj paši,
s prepunčecom, z grintom, s ternom,
žalosnimi pajdaši.
Sunčanice, rožmarin,
leha puna georgin.
Mačuhica, franciškan
dišiju kak marcipan.”

“Glavobolka, bogi cvet,
glava zna od nje bolet.
Kopriva grize, a lopuh
kak kačje mleko ima duh.

Žabnjak, osjak i peršin soldački,
se te plante nečeju ni mački.
Kak mozul imaju vonjhu,
kak smardlivi spuriš,
od njih nigdo nigdar je ne imel niš.”

“Dok v božje plahtice
kakti vu zipčice,
Isusek mali spi,
v cinduli i šašu,
v puhlivem jandrašu,
v kopitnjaku, v trubentice
niščega ni.”

Zajček, gumbek, bažulek i slak
čuli su terpuca kak punta se bedak.
Pak rekel je gumbek: “Ti si bedak,
to je tak vola božja, pak ima biti tak”!

“Ni ja nis roža ni fergismajniht
ni dijacint, ni holer, ni admiralov cvet!
Ja priklonit sem gumbek, a nis dišeča teja,
pak srečen sem kak gumbek, kad nis Galateja!”

A rekel je terputec: “Slatki vi gosponček,
naj daju mi jen preponizni pardonček,
kajti ja ne klimam sakom kakti zvonček!”

“Vi v gartlicu dišite, kakti mačuhice,
a nas pak zoblu vrapci i tice krilatice.
Po nama smrade krave i cigan se posce,
na kačino mleko, na zimolezine.
Vu plahticam vašim božje dete spi,
na piriku, terpuca ni vrag ne gledi.”

“Ak pak če bi tak, da na svetu biti ima tak
da na jenog krava i cigan se sce,
a drugi pak v gartlicu kak admiral diše,
če ima biti tak, naj onda bu tak,
a ja, kak jalnuš, gladnuš i bedak,
del si bum za škrilak goreči čerleni mak
pak nek dojde veter, sivi severnjak!”

“Severec, kozoderec, skunkačov strah i kač,
raznesel bu vre farbe s pisanih vaših gač,
a nami bu sejeno, mi tak sme polski drač,
bespuci, terpuci i kravji kolač!”

Miroslav Krleža

https://hr-hr.facebook.com/wwwvladahr/posts/368225663296503

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ZAČARANA MOČVARA – Ni med cvetjem ni pravice, 04:21

“Etno druženje z Dujnum Knebl”, 12.06.2012.
Gosti su zveli (med ostalem) NI MED CVETJEM NI PRAVICE z del
Miroslava Krleže: Balade Petrice Kerempuva
Veno Mušinovič (recitacija) vuz originalni glazbeni beglajt:
Nikola Švenda (djembe), Vedran Živkovič (tambura), Ivan Šaravanja (ramunika)
Snimleno jenum kamerum v “močvarnemi” uveti, no najgušče to nisu sjajne okolnosti tere daju sjajne rezultate, neg sjajni umetniki.
Video: OkoDUBOko (Dunja Knebl & Bojan Slevec)