Anketa pre gracki vuri: Matek 60, a Ivek 40

Pregled tisKAJna

Međimurske novine,
e-vundano 04.06.2013.

Premišlavanje Jožeka radnika

Anketa pre gracki vuri: Matek 60, a Ivek 40

Piše: Jožek radnik

Ostali so sam dva: Matek Posavec i Ivek Perhočov. Nudijo nam se oni, nudijo nam se i jivi zamjeniki. Vsaki od jiv ima jednoga gospona i jedno gospođo. Jedna fajneša od druge. Nebrem nikak razmeti to muško biračko telo, pak se oni sam spominajo za Mateka i Iveka, a za gospe so čistam pozabili. Pak kaj so si strahoninska Sanja ili pak belička Sandra ne zaslužile kaj bi se, bar malo, spominali za jiv. Bar mi moški. Ali te izbori so nas čistam pokvarili. I mi smo hapili moške gledati. Do fčera nam je to bilo dopuščeno po kurikulumu, ali je ve to Ustavni sod poništil, tak da ve to ne bi smeli delati.

Brzčas zato i nikaj Zoki Milanović ne dohaja k nam vu Međimorje kaj bi podržal svojega liblinga Iveka. Kak ja to malo bole zdaleč gledim nekak mi se zdi da ga se je Zoki odrekel jerbo je ne pobedil v prvomo krugo. A poglednite gospu Vesno Pusičovo, ona je došla k nam, posadila lipo i rekla nam je vsima kak je jeni Matek nejbolši za našega župana. I to je još ne vse, dohajajo ministri i ministrice i kažejo peneze, štere bodo potrošili na Međimorje naše malo dok bode Matek župan. I unda bode nešči rekel kak je nam lefko zebrati: ovi Matekovi obečuvlejo hajdig toga i kažejo peneze z šterima to kanijo naprajti, a Ivekovi niti ne dohajajo, a ne kaj bi nekaj i obečali. Kak da so Iveka ostajli samoga. Neje to lepo od jiv!

Vsi so, očem reči, vse stranke so, predi prvoga kruga, delale ankete kaj zazvedijo kaj jif čaka posle izborov, pak sam i ja nej mogel zdržati i napravil sam svojo anketo o temo što bode, itak, novi župan? A gde drugdi nek pre čakoski gracki vuri. Vsi znamo da je jutro, još navek, spametneše od večeri, pak sam vam tak i ja došel vjutro zaron, pred sedmom vurom i spituval sam vse one šteri so se stali predi nek je kokot tripot zakukurikal. Morem vam reči da je 60 procentov bilo za Mateka, a 40 za Iveka. Ispital sam deset ljudi, več sam nej mel čas jerbo sam moral na osem vur iti na posel. Ak so vse ankete do ve bile točne, unda je brzčas i moja nikaj ne hujša. Ak ne predi, v nedelo bodemo zazvedili kuliko anketama moremo veruvati.

V nedelo navečer bode i Prilok dobil gradonačelnika. Kuliko sam mel za čuti v Priloko na špici, Ljubek si je dal zašiti novoga ancuga, a to vam mam govori da si je dobro pregruntal jerbo on nigdar peneze ne hiče fkrej. Brzčas on dobro pozna priločko biračko telo ili pak je, kak so to i priločke ankete govorile, još navek v cukor piksi Priločancov. I v Priloko ga več ženi tak da bodo one rešile što bode štiri leti prvi mož Priloka. Imam sam jedno dilemo: je li se bodo odlučile za iskustvo ili pak mladost? Vsi znamo kaj bi Fata naprajla, ali Priločanke so navek bile kunštne i nejso vum dale što jim je pravzaprav na pameti.

Najte me krivo razmeti, ali napeto bode i v Sobotici. Tam bodo se za načelnikovo foteljo borili dofčerašji načelnik Vladek Domjaničov, šteri je nezavisni, protiv hadezeovca Jožeka Šegoviča. Vladek je bil bolši v prvomo krugo, ali je hajdig spomenkov i zestankov bilo v ove minule dva tjedne. Jako sam najgerek što bode, itak, vejč glasačov k sebi privlekel. Isto tak knap bode i v Doljnjemo Kraljevco. Vladek Ivkovičov (HDZ) i tam vodi, ali mo „seljak“ Miljenko Horvatov fest puše za hrptom. Zazvedili smo da so i tam napravlene nekše nove koalicije, pak je teško reči što bode, v nedelo, večerjal na stolo, a što pod stolom?

Več tri tjedne so vse oči bile vprte vu Štrigovo jerbo tak dugo traje Urbanovo i tak dugo so se nešterni ne niti streznili. V drugomo krugo bodo se za načelnikovo foteljo borili dva bivši i dva denešji: z jedne strane bode bivši ravnatel škole i načelnik opčine, haenesovac Branko Resman i denešji ravnatel škole i načelnik opčine, esdepeovac Stanko Rebernik. Neje lefko niti Štrigovčancima, jedva so k sebi došli od fešti, pretakanja i sprobavanja vina, a ve mam morajo iti zbirat načelnika. Lefko je v pelnici gde so vsa vina dobra, nebreš fulati, a moreš i ponavlati, a tu moraš zebrati sam jednoga i to bolšega i nejga popravnoga. Kuliko poznam Štrigovčance najbrž bodo išli črez pelnico glase davat. Pak si tre malo kuraža zeti z lagva, a i moj japica so još negda govorili kak se po dobromo vini pamet dobi. A nebreš iti glasa davat brez pameti!

Hrast je ne ušel v drugi krug. Oni so vse rešili i osvojili vlast v prvom krugo. Dobili so po jednoga večnika v Čakovco, Strahoninco i Svetomo Martino, a v Gorčano imajo zamjenika načelnika i dva večnike. Ak bodo v Gorčano pak sklopili pakt z esdepeom, kak i pred dve leti, a ve bode zamjenik to zrihtal, unda bode Robi Katancov i dale precednik vječa. Kuliko vidimo Hrastači z nikim ne koalerajo predi izborov nek sam posle. Nejsam si mogel pregruntati v čemo je razlika, ali mi se je, na vse zadje, presvetila žarulica; pak posle je sigurneše, nebreš fulati. A vlast je odnavek bila slast, pak je niti denes ne drugač.

To kaj so več dva – tri mesece popevali vrapci po drevjo to se je i pripetilo. Najme kaj, Feniks z Slavonskoga Broda šteri je zidal dvorano i dograđival školo pre Svetomo Đurđo na Brego je odišel po riti k meši. Dugo se je hrval, boril se je, ali penezi so sfalili. Skorom leto dni je to vse zavlekel. Još lani je to vse moralo biti gotovo, ali dok jempot poduzeče počne kihati i kašljati, a pravi inekciji ga ne, unda fletno skrahera. Vse kaj je Feniks napravil dobil je plačeno, ali negdi drugdi so penezi luknjo našli, pak ga jif ne bilo dosti. Kak bilo da bilo, dok jednomo padne mrak na oči drugi dobi posla, tak bode i tu. Brzčas bode nešči z Međimorja toga posla zbavil, tak da bodo naša brežna deca mogla več na jesen iti v novo i obnovleno školo, a drkati i labodo ritati v novi šporcki dvorani.

Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=20285:anketa-pre-gracki-vuri-matek-60-a-ivek-40&catid=301:joek-radnik&Itemid=575 
i(l) str. 56. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine924i?mode=embed&layout=grey             
i(l) str. 56. sim:
http://www.mnovine.biz/images/pdf/924/mnovine924i.pdf

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Davor Nemec Švabo R.I.P. –Stara vura, Varaždinski purgari, 03:29