Audio zapis „Humske popeifki“ v radijske emisije “Jezek i predrasude” (2) / Božidar Brezinščak Bagola: Pod brajdami

Audio-zapis emisije “Jezek i predrasude” emiterane na Prvomu programu Hrvatskoga radija 11.06.2013.

“V emisije se pripoveda o govoru Huma na Sutle teroga je leta 2007. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske vuvrstilo na popis zaštičene nematerijalne kulturne baščine. Gost emisije bil je kniževnik Božidar Brezinščak Bagola, a vurednica emisije je Irena Plejić Premec“.

V emisije se prezentera i kniga „Humske popeifke“gosta (il domačina) Božidara Brezinščaka Bagole.

Vezilo na audio-zapis
(1. program HR-a / “Jezek i predrasude”):
http://rod.carnet.hr/index.php?q=categories&id=18#

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Božidar Brezinščak Bagola

POD BRAJDAMI

od izborov mi nebu velke vajde       
zato rajši rujno vince pijem
poštenjak se denes teško najde                               
poštenje z žlahtinom zalijem           
     pod brajdami je moja vlast
     peharček moj mi je na čast
     tuj me nišče nemre kleti
     nit mi more stolec vzeti 

v politiku se saki rad porivle         
saki štel bi v zagreb na proščenje     
al se bogme puno njih zazible
v korupciju i nepoštenje
     pod brajdami je moja vlast
     peharček moj mi je na čast
     tuj me nišče nemre kleti
     nit mi more stolec vzeti 

kampanja prejde kakti lepe senje
tak je bilo pak i vezda bude
vino je za dobrohotne ljude
politikant ga nek ne pije
     pod brajdami je moja vlast
     peharček moj mi je na čast
     tuj me nišče nemre kleti
     nit mi more stolec vzeti

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Pod brajde – TV Spot, 03:16
(Rajko Suhodolčan)