Ivajnske ladarke

Ladarke
(Emil Cossetto)

I. Ladarke ido v selo

Mi nosimo zelen venčec,
Daj nam lado lepi lado!
Zelen venčec z šipkovine,
Daj nam lado lepi lado!

Jaboke tri zlatne na njem,
Prvo dajmo v polje naše,
Daj nam lado lepi lado!

Da nam žito gore hodi,
Sako zrno da se zmnoži,
Pet vaganov žita dalo,
Daj nam lado lepi lado!

Da nam selo bo veselo,
Sakoj hiži nevestica,
Sakom momku devojčica,
Daj nam lado lepi lado!

II. Pred starim majkama

Dobro jutro stare majke
vašem domu vašem rodu
//(Došle so vam Ivančice),
Ivančice devojčice
(dajte) dajte stare majke,
probudite kčerke svoje. //

Da doneso ladne vode
iza gore Ivanove
//(Da češjajo žute kose)
Ivi kose do pojasa
(dajte) dajte stare majke
mi moramo dalje iti. //

Donesite stare majke
kaj ste snočka obečale
//(Kruha sira i pogačo)
I pogačo bazlamačoo
(dajte) dajte stare majke
kaj nemate to ne dajte. //

IV. Ivanjska igra pred starim majkama

Jel’ vam se hoče Lado kaj nas bude više,
nam se hoče lado, nam se hoče kaj nas bude više.

Jel’vam se hoče Lado mladega junaka,
nam se hoče lado, nam se hoče mladega junaka.

Jel’ vam se hoče junak ze lepim imenom,
nam se hoče junak, nam se hoče ze lepim imenom.

Zberite si junaka ze lepim imenom,
zberi moga lado, zberi moga ze lepim imenom.

Gledajte ga kak vam tanca
kak vam tanca lepi Ivo…

Jel’ vam se hoče Lado kaj nas bude više,
nam se hoče lado, nam se hoče kaj nas bude više.

Jel’ vam se hoče Lado i mladu devojku,
nam se hoče lado, nam se hoče i mladu devojku.

Jel’ vam se hoče mlada ze lepim imenom,
nam se hoče mlada, nam se hoče ze lepim imenom.

Zberite si devojku ze lepim imenom,
zberi moju lado, zberi moju ze lepim imenom.

Gledajte ju kak vam tanca kak vam tanca lepa Jana …

Zvir:
http://balkantunes.org/music/folklore2010/ladarke/ladarke_words.pdf

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ladarke LADO, 06:32