Vsi se brigajo za Iveka, brzčas je on dober čovek

Pregled tisKAJna

Međimurske novine,
e-vundano 17.06.2013.

Premišlavanje Jožeka radnika

Vsi se brigajo za Iveka, brzčas je on dober čovek

Ivek je izbore zgubil, neče več biti glavni oliti vodeči međimorski esdepeovec i ve smo vsi najgerek kaj bode žnjim? Jedni ga ravnajo za glavnoga međimorskoga vodovodača, dok je nejveč onih šteri ga vidijo v Čakomo. Ak sam ga dobro razmel, oče nekšega mirnoga posla i čim dale od politike i političarov. Najte me krivo razmeti, od političarov bode se, mortik, bode mogel vugnuti, ali od politike teško. Dok to jempot čoveko dojde v krv te vuteske se nej muoči sam tak rešiti. No, mortik pak ona ima receptlina i za to.

V zadnje vreme štacunarima slabo ide šeft, pak vsaki den morete nabasati na nekše rasprodaje i velike popuste. Kak nam to veli pučka misel: vidla žaba kak konjo mečejo potkove, pak je i ona zdigla nogo, tak bi se to moglo reči i za našo vlado. Vidla ona kak to delajo štacunari, pak so i policaji počeli davati 50 procentov popusta na gotovino. Na vse se morete dospomenuti sam ak imate peneze. Morala je nekaj i vlada zmisliti kaj ljudima z žepa zvleče i zadnje peneze. Kak so teška vremena teško je i najti čoveka šteri je brez greha, a stopram je to teško na cesti….i unda dok se pela dimo zastavi ga ona plavuša, policajka štera niti japi ne oprašča, ali ve se i žnjom morete ospomenuti.

Piše: Jožek radnik

Kak je to lepo da posle izborov zazvedimo da so vsi pobedili, očem reči, da so vsi pobjedniki. Kuliko se ja razmem vu te stvari unda je čistam isto ak so vsi pobedili kak da so i vsi zgubili sam je ovo prvo čuda lepše čuti. Z tem se muoči i faliti. Idemo po redo: pobedili so hadezeovci, pobedili so esdepeovci, pobedili so “seljaki”, pobedili so liberali, pobedili so haenesovci, pobedili so laburisti, hrastači, a i vsi oni šteri so sami ili pak z pajdašima i pajdašicama išli na izbore. Kulikša leta je več Lejpa naša v krizi i, kak to političari velijo kaj ne bi nišči razmel, recesiji, a naše ljude, očem reči, političare ne napušča vedri duh i dobro raspoložeje. Da so vsi pobedili to se je pripovedalo sam par dni, a unda se je zazvedilo da je Jožek Posavcov zgubil. Brzčas je več takših kaj so zgubili, ali je jedino Jožek mel kuraža kaj je to prizna. No, neje tua Jožekova spoved sam tak prešla. Najme kaj, on je zgubil, ali so vsi drugi za to krivi. Tak je bar Jožek rekel!

Jožek Posavcov se toži na Mateka, isto, Posavcovoga da je igral grubleše nek je dopuščeno, a Matek se toži na Žigija da mo je pošiljal poruke po kurikulumo šteroga je Ustavni sod poništil. Isto tak bi i Jožek mogel tožiti Žigija jerbo mo je of obečal da bode znova međimorski župan, a od toga se je ni Ž nej spunilo. Dok se vse te tužbe denejo na kup unda bodem pozval vse te tužibabe kaj se zidemo pre čakoski vuri i vse to skompenzeramo. Kaj reči: što zgubi more se srditi, ali nej na one šteri so pobedili nek na one štero so hodali glase davat ili pak još bole na one šteri so lenguzali i nejso niti došli glase davat. Matek je pobedil jerbo je bil nejbolši i ve bode on jen čashercuval kak župan, a ak se znova dopadne svoji precednici Vesni Pusić mortik ga pozove v beli Zagreb grad za kakšega ministra ili pak zamjenika. Dok bode prvipot putuval prek Drave kak državni dužnosnik bodo ga ga pratili Žigini bandisti tak gda se zakopa tua ratna sekirka štero so ovi minuli izbori otkopali. Neje lejpo kaj nas te izbori posvadijo jerbo fčasi bodo drugi.

Dok se Jožek srdi na Mateka kaj ga je pobedil i zavlekel se v županovo foteljo štero si je of splaneral, v isto vreme se i naš državni labodoritaški izbornik Igor Štimcov srdi na Škote šteri so nas pobedili v Maksimiro.  Štimac je te tri bode protiv Škotov nam več zapisal v Međugorjo, ali je vsa sreč kaj so Škoti škrti pak so nam zabili sam jednoga gola, a mogli smo fasovati još nešternoga. V isto vreme so naši Olići, Mandžukići, Eduardiji… sam jempot vritnuli prema golo. Mi smo štrta nejbolša labodoritaška reprezentacija na sveto i nas Škoti vupajo pobediti v Zagrebo. Nejso za drugo kaj bi jif tožili evropskomo sodo v Štrazburo jerbo se ne držijo reda.

Novi je čakoski gradonačelnik prevzel gracke cugle vlasti vu svoje roke. A vsi znamo da vsaka nova metla drugač pomeče, pak je tak i Štef Kovačov genul oštro i na prvo lopto. Zmenšal je broj pročelnika, očem reči, spojil je upravne odjele, spobral je kartice kaj se ne bode brez reda trošilo, a i zrezal je dodatke na plače vsima onima šteri so jif dobili mimo reda. Štel je vsima reči da so cajti još navek teški, da ga penez malo i da tre šparati na vse strane. Brzčas bodo oporbenjaki z raspuščenoga  Grackoga veča zadovoljni jerbo so celi minule štiri leti pripovedali kak ga preveč težakov na plači v Grackoj upravi, da preveč trošijo i da imajo prevelike plače, ali je to nišči ne štel priznati. Ve je došel Štef i vsima je rekel da je tak i da so oporbenjaki meli praf. I to več dugo.

Ivek je izbore zgubil, neče več biti glavni oliti vodeči međimorski esdepeovec i ve smo vsi najgerek kaj bode žnjim? Jedni ga ravnajo za glavnoga međimorskoga vodovodača, dok je nejveč onih šteri ga vidijo v Čakomo. Ivek je vsima rekel da se ne ravna niti v jedno od ova dva poduzeča, ali morem vam reči da ovi pre čakoski vuri još obračajo ovo kombinacijo z komunalnim poduzečom. Neje niti čudno jerbo vsi znamo da je Ivek došel v nejvišešo međimorsko politiko z miholjanskoga brega, i to onoga desnoga, i da bi čistam vredo bilo da se i tua vrne. No, ne bi se štel mešati, pa ak si čovek more zbrati  de bode dale delal nek si zbere. Ak sam ga dobro razmel, oče nekšega mirnoga posla i čim dale od politike i političarov. Najte me krivo razmeti, od političarov bode se, mortik, bode mogel vugnuti, ali od politike teško. Dok to jempot čoveko dojde v krv te vuteske se nej muoči sam tak rešiti. No, mortik pak ona ima receptlina i za to.     

V zadnje vreme štacunarima slabo ide šeft, pak vsaki den morete nabasati na nekše rasprodaje i velike popuste. Kak nam to veli pučka misel: vidla žaba kak konjo mečejo potkove, pak je i ona zdigla nogo, tak bi se to moglo reči i za našo vlado. Vidla ona kak to delajo štacunari, pak so i policaji počeli davati 50 procentov popusta na gotovino. Na vse se morete dospomenuti sam ak imate peneze. Morala je nekaj i vlada zmisliti kaj ljudima z žepa zvleče i zadnje peneze. Kak so teška vremena teško je i najti čoveka šteri je brez greha, a stopram je to teško na cesti. Furt nekam letimo, pozabimo se svezati, spominamo se na mobitelom jerbo soseda Julika ima čas i oče se malo spominkovati, a nejteži je dok čovek odide, sam na kratek čas, v gorice kaj malo pozabi na vse ove nevole štere ga gazijo i unda dok se pela dimo zastavi ga ona plavuša, policajka štera niti japi ne oprašča, ali ve se i žnjom morete ospomenuti. Fala našoj vladi štera nam je pomogla kaj ve moremo dvapot biti v kvaro za jane peneze. Bilo bi lepo da bi čovek mogel i pre Juliki tak prejti kaj bi hasnuval dvapot za jedne peneze. Ali pre Juliki je još ne tak, ona se neče preveč pačati v to tržišno ekonomijo. Dvapot je dvapot, ali to i tuliko košta. Najte me krivo razmeti, ali ja sam na Julikinoj strani, ona navek nam moškima nudi vejč nek moremo zeti i unda je čistam vredo da to i košta. No, ve glejte, z čista mira sam z policajov na Juliko odišel. Ve vidite kak je čoveko malo tre kaj greha napravi. Da bi vi poznali Juliko unda mi nej to za greh zeli!

Zadnja vest: Hrvaški labodoritaški savez organizera tekmo vu šteroj bodo igrali Dinamovci kak prvaki i Hajdukovci kak pobedniki kupa za nejbolšega v minuloj sezoni. I Šuker bi štel kaj bi beli ftići bar jempot pobedili modre, tak da bodo na toj tekmi Dinamovci igrali v belaj dresaj, a Hajdukovci v plavaj. Onak za promjeno. Isto tak se najte nikaj čuditi ak bodete zišli esdepeovce v pomaranđastaj dresaj, hadezeovce v črlenaj, liberale v plavaj, Hrastači več na leta nosijo črlene drese v Gorčano, pak se tomo tam več nišči ne čudi. Najte se niti vi nikaj čuditi jerbo ak vsi očejo biti pobedniki unda si morajo obleče pobedničke majce. To je nejfaleše, jerbo je tekmo, očem reči, izbore čuda teži dobiti. Biračko telo je jako hajklik!

Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=20495:vsi-se-brigajo-za-iveka-brzas-je-on-dober-ovek&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 56. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine926i?mode=embed&layout=grey               
i(l) str. 56. sim:
http://www.mnovine.biz/images/pdf/926/mnovine926i.pdf   

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kavaliri Noš Ivek YouTube, 03:15