Ode »An die Freude« – Odo radosti – Oda radosti

Friedrich Schiller

Ode »An die Freude«
Odo radosti
Oda radosti
Oda radosti

Nemački original
Slovenskokajkavski prevod
I. STAndarden delomični prevod (rablen pri svečanosti kak europska himna)
II. STAndarden delomični prevod

O Freunde, nicht diese Töne!
O, bratje, nikar teh zvokov,
Sondern laßt uns angenehmere
temveč vse bolj milo pesmico zapojmo
anstimmen und freudenvollere.
In vse bolj radostno!
Freude!
Radost!

Freude, schöner Götterfunken
Radost, od Boga nam dana,
Radost divni dar božanstva,
Radost, krasi sve ljepote,
Tochter aus Elysium,
Hčerka ti Elizijska,
Dijete polja nebeskih,
Kćeri iz Elizija,
Wir betreten feuertrunken,
V tempelj, kjer si nam prižgana,
Tvojim žarom opijeni,
Opojna ti moć krasote,
Himmlische, dein Heiligtum!
Stopamo, božanstvena!
Stupamo do praga tvog.
Uzvišena ti misija
Deine Zauber binden wieder
Združil čar nam tvoj bogat je,
Kad nas tvoja moć izmiri
Tvoje snove vežu niti
Was die Mode streng geteilt;
Kar razbil je kruti čas;
Nestat mora razdor sav.
Što rastavi zao običaj,
Alle Menschen werden Brüder,
Vsi ljudje ljudem so bratje,
Svaki čovjek brat je drugom
Svi će ljudi braća biti,
Wo dein sanfter Flügel weilt.
Če jim ti zvedriš obraz.
Tvoj kad divni slijedi put.
Krilo tvoje spajat’ zna.

Wem der große Wurf gelungen,
Komur je naključje dalo,
Svaki čovjek koji sreću
Komu bješe sklona sreća
Eines Freundes Freund zu sein;
Da ima prijatelja,
Vjernog prijateljstva zna
Biti drugu vjeran drug,
Wer ein holdes Weib errungen,
Kdor dobil je ženko zalo,
Svaki koji zna za ljubav
Tomu sreća još je veća
Mische seinen Jubel ein!
Naj veselju duška da!
Nek nam svoj pridruži glas.
Primit’ u svoj topli krug
Ja, wer auch nur eine Seele
Srečen, kdor ima na zemlji
Sve što može jedno biće
Ma, i samo jedno biće
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Eno samo dušico!
Na toj zemlji svojim zvat
Koje svojim smije zvat’,
Und wer’s nie gekonnt, der stehle
Kdor pa sam trpiš, ne jemlji
Kom to nije dano, bijednik,
A tko nema takvo biće,
Weinend sich aus diesem Bund!
Naše sreče nam za zlo!
Plačuć’ skrit’ se mora znat’.
Taj za radost neće znat.

Freude trinken alle Wesen
Radost pije vsako bitje
An den Brüsten der Natur;
Z grudi, ki jih zemlja da;
Alle Guten, alle Bösen
Vsak, kdor dober in odkrit je,
Folgen ihrer Rosenspur.
Radosti sladkost pozna.
Küsse gab sie uns und Reben,
Radost daje vinsko trto,
Einen Freund, geprüft im Tod;
Daje nam prijatelja;
Wollust ward dem Wurm gegeben,
Črv ima k nji pot odprto
Und der Cherub steht vor Gott.
Kakor kerub do Boga!

Froh, wie seine Sonnen fliegen
Z njo kot božje sonce smelo
Durch des Himmels prächt’gen Plan,
Hodi čez nebesni svod,
Laufet, Brüder, eure Bahn,
Pojdi, človek, svojo pot
Freudig, wie ein Held zum Siegen.
K zmagi kot junak veselo!

Seid umschlungen, Millionen!
Naj objamem milijone!
Diesen Kuß der ganzen Welt!
Naj poljubim božji svet!
Brüder, über’m Sternenzelt
Bratje, čez nebo razpet
Muß ein lieber Vater wohnen.
Bog, naš oče, ne zatone!
Ihr stürzt nieder, Millionen?
Mar se treseš, zemlja siva
Ahnest du den Schöpfer, Welt?
Slutiš, kaj je stvarnik, svet?
Such’ ihn über’m Sternenzelt!
Išči med svetovi sled:
Über Sternen muß er wohnen.
Nad zvezdami on prebiva!

Zviri:
http://sl.wikipedia.org/wiki/Oda_radosti
http://hr.wikisource.org/wiki/Oda_radosti

 

Zviri:
http://sl.wikipedia.org/wiki/Oda_radosti
http://hr.wikisource.org/wiki/Oda_radosti

Oda radosti, 03:18
“Oda radosti” (L. v. Beethoven) v izvedbe Dečjoga zbora grada Siska “Crescendo”.

http://www.youtube.com/watch?v=p2CoD48YRM4

Istra(u)živajne
L.van Beethoven: ODE TO JOY in Istrian scale (Croatia); ODA RADOSTI u istarskoj ljestvici, 02:01