Esdepeovci zafalili Z(ag)orčeco

Pregled tisKAJna

Međimurske novine,
e-vundano 24.06.2013.

Premišlavanje Jožeka radnika

Esdepeovci zafalili Zorčeco

Morem vam reči da je nikaj ne vleklo na to kaj bi mejali nejbolišega međimorskoga direktora šteri je tuliko dobra napravil za naše Međimorje malo, ali kak vidite partija nigdar ne pozabi na one ljude šteri so nam delali dobro i zbogradi toga so ga zmenili i dali smo dosti cajta kaj si počine predi nek odide vu zasluženo penzijo.

I posle Šalamona Šalamon. Tak bise moglo reči za čakosko gracko vlast. Branko Šalamon je več ne načelnik, ali je zato precednik Grackoga veča. SDP (stranka demokrackih promjena) je naprajla veliki korak i dala je cugle vlasti v roke mlajšima, a te mlajši so nekaj vrnuli nazaj starešima. To so vam te velike promene. Kak bi rekel moj pajdaš Pišta: stepali so se bregi, a skotil se je miš! Ak mene pitate tua promena vam dojde tak kak da se oženite, a unda se, črez kratek čas, i rezidete od žene. Unda vam je dosta samskoga živlenja, pak se znova oženite, ali za promjeno, s onom istom ženom od štere ste se restajli pred dve tri leti. To vam je tua velika promjena, novo živlenje z drugom ženom.

Piše: Jožek radnik

Dugo je trajalo zbiranje glavnoga međimorskoga vodovodača, očem reči, direktora Međimorskih vodi. Od kak so prijeli molbe do otpiranja zaprtih kovertlinov minuli so i dva krugi izborov, a dok so esdepeovci zgubili unda je bič počil i zmenili so Zorčeca. Morem vam reči da je nikaj ne vleklo na to kaj bi mejali nejbolišega međimorskoga direktora šteri je tuliko dobra napravil za naše Međimorje malo, ali kak vidite partija nigdar ne pozabi na one ljude šteri so nam delali dobro i zbogradi toga so ga zmenili i dali smo dosti cajta kaj si počine predi nek odide vu zasluženo penzijo.Ve je več minulo cirka jeno dva mesece gda so te nadzorni odborniki pregleduvali Zorčecovo poslovanje, očem reči, poslovanje Međimurskih vodi za krizno 2012. leto i vsi so ga tak jako falili kaj ga je malo bilo i sram. I da bi mo se nekak odužili respisali so natječaj, malo raneše, kaj ga nafradijo z još jednim mandatom. Posle toga bila je, kak je to i red, i Skupština v Međimurskaj vodaj i vsi skupštinari so čestitali Zokijo kak je uspel tak dobro posluvati v tem teškim vremenima. Zbiranje direktora je zbavljeno na fagaše. Nejpredi je večina bila za Zokija, ali so ne mam donesli odluko jerbo se morajo konzulterati z onima šteri so jiv zebrali za odbornike. Na vsakomo novomo zestanko politika (čitaj: partija) je jemala stvar vu svoje roke, a vse ono kaj je gospon Zorčec delal, kaj je napravil za nas Međimorce, vse je to več ne bilo važno. Kaj vas ne bodem dale muočil, dok so se zadjipot zišli nadzorni odborniki so dugo iskali zgovora kak bodo Zokijo rekli da več ne bode direktor i da je jegovo vreme minulo. I na krajo je precednik Ivek prebrojil roke v zrako: bilo je pet nula za Vladeka, jerbo so roke zdiguvali sam oni šteri so došli. Kuliko sam mel za čuti pre gracki vuri, pre vrati dok so išli vum, je odbornike čakal levur z vodom tak da so si mogli oprati roke kak Poncijuš Pilat dok je osudil Jezuša i to predi nek so podnesli ostavke kak odborniki. Vsima vama je poznato da celo naše Međimorje ima vodo z pipe, i to nejbolšo na sveto, i da je tu mel prste gospon Zorčec, isto tak vam je poznato da bodemo, črez par let, vsi meli i kanalizacijo tak da se grde duhe ne bodo širile vum z septičkih jami i tu je mel prste gospon Zorčec, oliti Zoki, kak smo ga z conom zvali. Zadjega velikoga posla je dopelal v Čakovec, tak da se več dela kanalizacija v Dravskomo bazeno. Z tem projektlinom je Zoki dobil izbore esdepeovcaj v tem bazeno, ali to jiv je ne nikaj gvintalo i gospon Šalamon je nej z okom trepnul, a niti je ne počrlenel dok je zdigel roko protiv. A vse posle z evropskom bankom i Hrvackaj vodaj je oddelal Zoki. Ali politika je navek naprej od vsih i dok ona zeme cugle vu svoje roke unda so ljudi ne važni, a nejmeje so važni oni šteri nemajo partiske knigice. To je knigica štera meja vse škole i fakultete i kak vidimo otpira vsa vrata, a i ona štera so najbole zaklejena. A što bode ve te vse projektline završil štere je Zoki započel’ I ja pitan gluposti. Što? Pak partija, a što bi drugi!

Minuli tjeden je novi čakoski gracki načelnik, gospon Štef Kovač vsima pokazal kak bode šparal gracke peneze i vsima v gracki upravi je zel vse ono kaj jim ne pripada, očem reči, vse ono kaj jim je gospon Šalamon dal ober plače. Vsima je pokazal da se gracki penezi ne bodo sam tak trošili i da se bode vsaka kuna bar tripot obrnula predi nek bode napustila gracko kaso. Dok sam si malo pregruntal i dok sam spreračunal vse te uštede štere je gospon Štef napravil nikak sam nej mogel dojti do onih penez štere je potrošil za novi auto Pasat šteri, od minuloga tjedna, blešči na čakoskom grackom sunco i šteroga greje gracko sunce, oliti gracka kasa. Pak se ne bode valjda novi gracki načelnik vozil v staromo auto, a pobedil je na izboraj v prvom krugo.

Vsi znamo kak je malo čakosko gracko dvorišče i da ga tu ne mesta za vse one šteri bi šteli tu ostavlati svoje aute, tak dok je došel novi Pasat zginul je ne preveč stari Ford šteroga je vozil gospon Šalamon. Pak se ne bode valjda mladi i novi gradonačelnik vozil v staromo Fordo vu šteromo je duha po staromo gradonačelniko. Pak velijo oni šteri se vu vse razmejo da je i dragi Božek prvo sebi brado napravil, pak unda nej znati kaj se ja čudim kaj  je novi auto na dvoro makar je gracka kasa prazna. Jako sam najgerek je li so se Mario i Romano z tem složili i kaj so rekli koaliciski partneri?

I posle Šalamona Šalamon. Tak bise moglo reči za čakosko gracko vlast. Branko Šalamon je več ne načelnik, ali je zato precednik Grackoga veča, očem reči, pak je čistam blizo gradonačelnikove fotelje, blizo je gracke kase, a i gracko sunce ga i dale greje. SDP (stranka demokrackih promjena) je naprajla veliki korak i dala je cugle vlasti v roke mlajšima, a te mlajši so nekaj vrnuli nazaj starešima. To so vam te velike promene. Kak bi rekel moj pajdaš Pišta: stepali so se bregi, a skotil se je miš! Ak mene pitate tua promena vam dojde tak kak da se oženite, a unda se, črez kratek čas, i rezidete od žene. Unda vam je dosta samskoga živlenja, pak se znova oženite, ali za promjeno, s onom istom ženom od štere ste se restajli pred dve tri leti. To vam je tua velika promjena, novo živlenje z drugom ženom.

Fala dragomo Božeko kaj so te izbori minuli. Najme kaj, tuliko vsega sam se naposlušal, tuliko vsega prečital kaj sam skorom skraheral. Poslušal sam vse one šteri so šteli nekaj biti i pobediti na izboraj, poslušal sam unda one šteri so pravzaprav pobedili, a poslušal sam i one šteri so zgubili, kak one šteri so se temo nadjali, a i one štere je biračko telo prevarilo. Dok sam vse to zarival vu to svojo, ne preveč, spametno glavo skorom mi se reskolila. A i bila bi se da me je pajdaš Tonča ne otpelal k bačvaro kaj mi je obroče premenil. Nejso več niti glave kaj so negda bile, a i obroči se vletneše zdojdejo

http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=20608:esdepeovci-zafalili-zoreco&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 72. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine927i?mode=embed&layout=grey
i(l) str. 72. sim:
http://www.mnovine.biz/images/pdf/927/mnovine927i.pdf

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

(od 01:16: Da mi daju dečke izbirati)
zagorski veseljaki da mi daju, 04:00