Kie bu (roditelj) jedan, a kie bu dva?

Pregled tisKAJna

Varaždinske vesti, br. 3573, 25.06. 2013.

Piše Barica Pahič

KAJ je naše pitanje i naš odgovor

Kie bu jedan, a kie bu dva?

Doteknuli smo se i parada i prajdov i male se šalili na račun tega da se buju ukinuli nazivi otec i mati, pa buju roditelj jedan i dva, pričem nikomu ni jasne kie bu jedan, a kie dva zate kaj roditeljica more biti samo ženska osoba buduči da samo ona more roditi. Pored  tega, postavlja se i pitanje zakaj bi muški bil na pervom mestu?  Rasprava na tu temu se nastavila i  drugi dien i z drugi sudioniki. Jeni misliju da denešnji otec ipak mora ostati kak pervi, a drugi da nie jer se s tiem dokraja ukida patrijarhat. Treči veliju da se  ukida i matrijarhat, a četrti da se ukida i roditeljstvo
Naviek se zasigurne znale kie je mati, ali naviek ne i kie je onie drugi za šteroga se nemreme složiti jel bi bil Jedan ili Dva. Pa i brate i sestre bi trebale nekak drukče označiti, npr. s A, B, C…

Protekli tjeden mi je bil pun uzbuđenja. Kak je počel, tak se i nastavil, a završil je s proslavom 25.oblietnice mature jenoga mojega razreda. Razveselili su me dečki (i dvie puce), denes več zreli ljudi, poženjeni, roditelji ( i s po četvero dece), ljudi z karijerami, s po dvie ili tri diplome, nekoji i doktori znanosti, direktori ili pak vlasniki uspešnih firmi. Nekoji su se probali afirmierati i f politike z menj ili več uspeha. Jeden je prilične ozbiljne zagrizel, a jen šaljivec nam je priznal da je njegev motiv za politiku bil da si kaj pospravi v žep, ali je odustal gda je videl da se više nema kaj fkrasti. Jeden z hobija i besplatno (kak i  ja) piše kolumne za novine. Preporuča knjige za čitanje i aktivne sudeluje v Klubu knjige Varaždin kaj je mene posebne znenadile i razveselile.

Pokle sme odišli na večeru gdi je bile kojkakvih spomenkov, pa i o haškimi presudami. O tem ja  nemam kaj misliti. Kakev sem ja faktor da mislim? Osečam same gorčinu i nepravdu. Doteknuli smo se i parada i prajdov i male se šalili na račun tega da se buju ukinuli nazivi otec i mati, pa buju roditelj jedan i dva, pričem nikomu ni jasne kie bu jedan, a kie dva zate kaj roditeljica more biti samo ženska osoba buduči da samo ona more roditi. Pored  tega, postavlja se i pitanje zakaj bi muški bil na pervom mestu?  Rasprava na tu temu se nastavila i  drugi dien i z drugi sudioniki. Jeni misliju da denešnji otec ipak mora ostati kak pervi, a drugi da nie jer se s tiem dokraja ukida patrijarhat. Treči veliju da se  ukida i matrijarhat, a četrti da se ukida i roditeljstvo, pak nebu več ni onie šteri bi z vučitelski glavi vdirali f ploču. Nebu trebale ni vučitelov. Se bu jena idila.

No, nekoji se pitaju kie bi opče štel decu imeti ak bu zdravstveni odgoj i onie Modul  4 takev kak se predlaže. Ak budu deca znala se o seksu, nikemu se več dete nebu pripetilo. A zakaj bi decu opče imieli? F te rasprave se tak se zvuzlale f teorijami da nie nađene nikakve rešenje.Vrapca mu strašnega, kaj ne bi najbolše bile da se ostane kak je? Naviek se zasigurne znale kie je mati, ali naviek ne i kie je onie drugi za šteroga se nemreme složiti jel bi bil Jedan ili Dva. Pa i brate i sestre bi trebale nekak drukče označiti, npr. s A, B, C…

Vište kam to vodi! V zmotanciju. Mogli bi se zgubiti nie same f terminologije neg i v življenju. Naše je duoba jake zanimljive. Stalne se imame okoli čega nadmudrivati. A ne stignemo ni pratiti se kaj se dogaja. A kak bu tek gda naskorem vleznemo v Europu?

Zvir:
http://varazdinske-vijesti.hr/kaj-je-nase-pitanje-i-nas-odgovor/kie-bu-jedan-a-kie-bu-dva.html
i(l)
(str. 25. sim
?? http://varazdinske-vijesti.hr/pdf/3573.pdf  ??)
Aktuelni broj VV:
http://varazdinske-vijesti.hr/online/Main.php?MagID=1&MagNo=1

Meryl Streep – Mamma Mia! Tribute, 03:38

http://www.youtube.com/watch?v=tPEH0a_ca5w

Jasna Zlokić – Uspavanka za mati (Krapina 2009) Popevke zanavek HQ, 03:10