NAŠPRAJNILI (NAŠ)PRANJIČA: Čuvli me Božek od prijatelov

Pregled tisKAJna

NAŠPRAJNILI (NAŠ)PRANJIČA

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Međimurske novine,
e-vundano 01.07.2013.

Premišlavanje Jožeka radnika

Čuvli me Božek od prijatelov

Vse je bilo stiha i vse je bilo vredo dok je ne došlo nepotpisano pismo vu šteromo je pisalo kak je profesor Ivo pravzaprav čovek z falingom šteri ima rad žensko deco i to ne sam da jiv ima rad nek jiv ima prekpreveč rad. Kuliko sam mel za čuti pre čakoski gracki vuri (i to vam se tam pripoveda dostik na glas) da je to došlo vum zbog radi politike.
Verjem da je Ivo dober profesor i da je čuda vsega dobroga nafčil našo deco, kak muško tak i žensko, sam nebrem razmeti zakaj je ne veruval v ono staro izreko, štero je još vu pučkoj školi čul: Pazi me Božek od prijatelov, a od neprijatelov se bodem sam!

Piše: Jožek radnik

Ve najempot se zazvedilo kak profesor i to ne bilo kakši profesor nego gimnaziski, Ivo Pranjičov gledi i špota deco. I to bi bilo čistam vredo jerbo je on profesor, ali počelo se pripovedati da to dela nejvečpot z ženskom decom i da jiv, tu i tam, i trlocka. Nej znati kak i zakaj se to zazvedilo ruon ve, par dni predi nek bode Lejpa naša stala prek evropskoga poceka? Najme kaj, istina je da je profesor Ivo dotepenec (kak to naši stareši velijo za vsakoga čoveka šteri se je ne rodil na falačko zemle med dvemi vodami) vu ovo lejpo i naše Međimorje malo. A došel je (ili se dotepel) predi tridesti let, tak da več ima i naše međimorsko državljanstvo, jerbo i on je odnod otkod mo je žena, tak to velijo oni isti naši stareši. Nebrem razmeti kak je uspel tridesti let skrivati to svojo falingo, makar so se minice i dekoltei furt nosili, ili pak so naše međimorske dekle vse te jegove huncvutarije magadile dok je bil mlajši i nejso štele ili pak vupale to vum dati jerbo kaj ne bi dobile drugoga reda, oliti količa, z materinjega jezika. Ili so se bojale da jim to ne bi nišči veruval? A kak bo jim veruval ak je to ne istina. Vse je bilo stiha i vse je bilo vredo dok je ne došlo nepotpisano pismo vu šteromo je pisalo kak je profesor Ivo pravzaprav čovek z falingom šteri ima rad žensko deco i to ne sam da jiv ima rad nek jiv ima prekpreveč rad. Kuliko sam mel za čuti pre čakoski gracki vuri (i to vam se tam pripoveda dostik na glas) da je to došlo vum zbog radi politike. I da so ga to na listo za odstrel deli jegovi pajdaši šteri igrajo vu istaj političkaj dresaj. Ne znati komo je, itak, profesor Ivo mogel stati na žulj vu svojoj stranjki?. Kak bilo da bilo, trač je zmišleni, trač je napisani i došel je na svetlo dneva. Puce štere je Ivo napastuval, nagovarjal i trlockal so se ne našle, ali so zato policaji i državni fiškali zeli stvari vu svoje roke i našli so Ivija. “Puce” so ga prijavile i oprale roke, fiškali so ga zeli vu svoje šake, a hadeze je zdigel roke, vse kak je nešči to splaneral. Vreme bode rešilo i toga problema: fiškali nebodo nikaj našli i deli bodo vse na stran, hadeze bode mel jednoga prekdvajstiletnoga člana meje, a Ivijo bode ostala globoka rana na srco štero so mo skopali jegovi dofčerašji pajdaši. Vse bode, črez par meseci, isto kak je bilo i pred dva tjedne jedino profesor Ivo več ne bode nigdar isti. Verjem da je Ivo dober profesor i da je čuda vsega dobroga nafčil našo deco, kak muško tak i žensko, sam nebrem razmeti zakaj je ne veruval v ono staro izreko, štero je još vu pučkoj školi čul: Pazi me Božek od prijatelov, a od neprijatelov se bodem sam! Ili pak je on mislil da se nekaj tak hudoga jemo nebre pripetiti, jerbo to se pripeti sam drugima. Ali, kuliko vidimo, nigdar je ne smeti reči, nigdar.

Vsa je sreča kaj je nešči ne takše trače i takše huncvutarije zmislil predi izborov, pak bi unda mogel nešči, isto tak, napisati i ne potpisati se, kak je nešterni budući (grado)načelnik ili pak župan peder . A vsi znamo da se te hudi glasi fletno širijo, a mi ljudi kak ljudi nemamo cajta čakati da se zazvedi kaj je pravzapraf istina, a unda bi na izboraj zebrali nekoga drugoga, a ne onoga šteroga smo kanili i šteri nam je od prve vure bil na pameti. Nebrem veruvati na kaj smo došli mi vu temo našemo međimorskomo cvetnjako med dvemi vodami gde so navek živeli poštejaki i pošteje.

Župan Matek Posavcov reže plače i pročelnike, to je prepisal(?) od čakoskoga gradonačelnika Štefa Kovačovoga. Jako sam najgerek je li bodemo, črez dva tjedne, i pred Županijom vidli novoga auta, benđolo ili pak merđija,  kak se to pripetilo v grado Čakovco. Najte me krivo razmeti, kaj ne bo zgledalo da ja navijam za to, ne, sam pitam. Kaj velite, nekak vas ne razmem? Kaj več ne smem niti pitati? Pak stiha pitam, tak da me je župan nikak ne mogel čuti.

Hrast je znova v Gorčano podržaj esdepeja, ali kaj si mi ne bi mislili da so oni (Hrast i SDP) v koaliciji, ne, oni so nikaj ne potpisali jerbo so se dospomenuli da vse delajo na časno reč, isto onak kak so to i do ve delali. Hrast podržavle, očem reči, zdiguvle roke za vse kaj načelniko Moharičo paše, a zbogradi toga, i dok je tak, bode Robi Katancov precednik opčinskoga veča. Kaj vi mislite da bi bilo nekak drugač da so to na paper napisali. Nejglavneše je to kaj je hadeze, več drugoč, odišel po riti k meši, a tak je to i gospon Moharič splaneral. Najme kaj, nebre Hrast rasti dve – tri leti vu levo stranjko i kaj bi se unda mogel naglo nagnuti na desno. Pak je hrast odnavek bil trdo drevo. Dok se jempot krivo posadi unda krivo i raste. Ak se oče tu nekaj spremeniti brzčas bode tre to vum skopati i posaditi novoga, a za to pak tre meti viziperte od Šumarije. A vsi znamo da Šumarijo vu rokaj držijo “kukurikači”, očem reči, esdepeovci, tak da bode do toga teško dojti.

Vsima nam je poznato da Hlapičina, selo v Središčo na Muri, ima dva vodovode. Prvoga so naprajli još zdavnja i to sam za svoje selo, a of gracki je spelani pred par leti. Jako se malo ljudi štelo preključiti na gracko vodo jerbo jim je ova selska bolša, a i dostik je te priključek koštal. Ve se pak vam je kolo sreče obrnulo, pak se priključek na gracki vodovod več ne plača tak da ve meštani Hlapičine gruntajo o temo kaj bi uveli plačanje priključka za jiv selski vodovod. Pak mora biti nekša razlika, ak je razlika i vu vodi. Najme kaj, tak bar domaći ljudi velijo, da je voda z selskoga vodovoda bolša. A kaj je bolše to mora i koštati.

Naš župan Matek Posavcov nam furt pripoveda kak je kriza, oliti recesija, još ne minula, kak se teško živi i da tre na vsakom korako šparati. Kak on, jegovi kompiči, tak i vsi mi. On to vsima nama pripoveda, a on živi na velikoj nogi. Najme kaj, dok bodete negdi blizo jega poglednite ga od glave do pete pak bodete vidli da ima veliko nogo (i šolce) i to broj 47.

Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=20685:uvli-me-boek-od-prijatelov&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 72. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine928i?mode=embed&layout=grey                 
i(l) str. 72. sim:
http://www.mnovine.biz/images/pdf/928/mnovine928i.pdf
   
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kavaliri – Vužgi prijatelj (Krapina 2012) Nove popevke HQ, 03:14