(ML)ODA RADOSTI: Dočakali smo Evropo kak nejlepšo i nejbolšo mladenko

Pregled tisKAJna

Međimurske novine,
e-vundano 08.07.2013.

Premišlavanje Jožeka radnika

Dočakali smo Evropo kak nejlepšo i nejbolšo mladenko

Jože zna kaj nas čaka, a čkomel je da smo se mi z rokami i nogami borili kaj dojdemo nutri. Dok si bole pregruntam to je kak v brako, oni kaj so nutri silijo vum, a ovi vuni se rivlejo nutri. Vsaka sličnost je čistam slučajna.

Evropa je došla k nam točno na vreme, a mi smo jo čakali i nesmo vupali oditi spat kaj nas ne bi našla krmežlive i v posteli. Štela nam je pokazati, več od prve minote, kak je tam vse na vreme, a ne kak prinas gde još navek cugi i autobusi kesnijo. No, i mi Međimorci, a kak čujemo i ovi vu Hrvaškoj so jo čakali dva dni predi sam kaj ne bi došla dok ga ne nikoga doma, pak bi se,  mortik, obrnula nazaj. A tak smo jo dugo čakali. Ne smo mi niti znali da Evropa tuliko vredi, ali so jo naši političari, kak međimorski tak i hrvaški, tuliko nafalili kak da je to mlada žena, nejlepši komad kaj ga dragi Božek mogel naprajti, jako fajna, frčna i prepravlena na vse kaj bi mi mogli od je iskati. Nebre čovek veruvati da nekaj takšega postoji na sveto i to vse radi nas Hrvatov.

Morem vam reči da sam ne veruval da smo mi Hrvati, a posebno Međimorci, vu Božekovoj cukor-piksi, pak je on za nas ostavil nekaj nejbolšega kaj nam more dati. Brzčas bi to moglo biti jerbo so prinas na vlasti “kukurikači”, očem reči, nezerenoši šteri ne delajo stisko v cirkvi i nejvečpot verjejo da Božek ne postoji.

Kak bilo da bilo mi smo to Staro Frajlo čakali i dočakali vseposot od Štrigove prek Svetoga Martina, Središča na Muri, Poturna, Dekanovca, Gorčana, Kotoribe, Priloka, Čakovca, Šenkovca, Nedelišča do Gornjega Mihaljevca. Kuliko sam mel za čuti naši vinari vu Železni Gori i Svetomo Urbano so se skrili v pelnice kak jif Evropa ne bi našla, ali jim je to nikaj ne pomoglo. Evropa zna za vse nas (kak Božje oko) i vsaki od nas je zapisani v jene debele knige i oni znajo kuliko se hasna (čitaj: penez i poreza) očekuvle od vsakoga od nas. Nejbole svetešje je bilo v pondelek v Priloko gde so mladi umjetniki popevali nejlepše kaj so znali, tak da je Evropa mam zazvedila kak je došla na falaček zemle gde se jako lepo popevle. V Priloko so otprli i Sema i to v pondelek makar je v Priloko sejam, več duže od dvjesto let, v tork. Kak bilo da bilo več smo pet dni v Evropi i pet dni dišemo evropskoga zraka šteroga nam, bar za ve, nikaj ne računajo. Ne znati kak bode to dugo trajalo, ali ve smo tu i z te kože nebremo pobeči. Vseposot smo popevali, plesali i fešte delali dok smo jo čakali, a meni vam furt po glavi rovari ona pesma sosedovoga pesnika Brankija Miljkovića, šteri je napisal: Je li bode sloboda (čitaj: Evropa) znala tak lepo popevati kak smo mi dok smo jo čakali?

Mam v pondelek i to rano vjutro sam dobil emajla od pajdaša Jožeta z Dežele šteri mi je čestital kaj smo itak, na vse zadje, uspeli dojti v Evropo, a na krajo mi je još napisal: A ve još nekaj jako važno, nek vam dragi Božek bode na pomoči. Valjda Jože zna kaj nas čaka, a čkomel je da smo se mi z rokami i nogami borili kaj dojdemo nutri. Dok si bole pregruntam to je kak v brako, oni kaj so nutri silijo vum, a ovi vuni se rivlejo nutri. Vsaka sličnost je čistam slučajna.

Dok nam z jedne strane dohaja Evropa z druge strane nam čakoski gracki načelnik, Štef Kovač, jemle pravico vu svoje roke i vedri i oblači i to onak kak on misli i kak bi on štel kaj bi bilo i nikaj ga ne sekera kaj zakoni demokracije govorijo drugač.Demokracija, a kaj je to demokracija? Kaj se imajo vječniki čakoskoga grackoga kotara zapad pitati kaj oni mislijo da se zna da je Štef glavni v Čakovco. Nej znati kaj bode Evropa rekla dok to zazvedi. Najme kaj, vječniki zapadnoga kotara so si zebrali za precednika nejbolšega med njimi, a to je Ivek Kirin, ali vam on ima jedno falingo kaj je v hadezejo. Dok je to gradonačelnik Štef zazvedil poništil je konstituirajuču sjednicu i sazval novo tak da so jegovi esdepeovci, na popravnom, glasali onak kak si je to Štef zamislil. Ne bodegte veruvali, ali Štef se pozivle na voljo birača, a volja vječnika je nej važna. Čistam drugač je bilo na čakoskomo Grackomo večo. Tam jegovi imajo 12 večnikov, a opozicija devet, ali tu je ne bila važna volja birača kaj bi i opozicija mela jednoga potprecednika veča, ne, tu so Štefovi se sebi zeli. Isto tak je trelo biti kaj i po odborima: od pet članova ovi na vlasti so trebalo meti tri, a opozicija dva, ali tu so ovi na vlasti zeli sebi štiri, a dali so opoziciji sam po jednoga. Nebrem nikak dojti do toga kak so oni to zračunali da 12 večnika od 21 davle štiri  odbornike, a devet večnika jednoga. Pital sam i v Evropi, ali oni ne poznajo to računico, a i v kotaro zapad je nekša druga. Kuliko vidimo vsaki den puše nekši drugi veter. Najgerek sam kak to bode itak dugo trajalo.

Bolnice štere ne znajo same gospodariti so došle v roke ministra i ve minister postavlja nove menađere. V čakosko, očem reči, međimorsko bolnico je došel Vilim Friščić šteri je ne doktor, ali je ekonomista. On bi trebal biti doktor za prazno kaso. Jedno smo pozabili, ekonomisti so ne coprjaki, očem reči, mađioničari i oni nebrejo z ničega naprajti nekaj. Vsi znamo, od portera čakoske bolnice do ministra, da dobavlamo premalo penez za vse ono kaj bolnica troši i da je zbog toga bolnica dužna i ak ne bodo dali vejč penez more nas spasiti samo Big Brader ili pak Čak Noris. Naši betežniki vse kaj se da donesejo z doma, ali nekaj mora i bolnica dati ak nas oče meti.

Ministrica graditelstva Anka Mrak Taritaš je pošpotala nas Međimorce kak smo dali nejmeje zahtjevi za legalizacijo hiži. Brzčas je ne vpučena da smo mi Međimorci odnegda vse zidali z paperima, a ono kaj nam je pobeglo brez paperov so koci, garaže, štale, kleti i vikendice, očem reči, to sam ono kaj smo mogli sami naprajti po odvečerkaj i vikendaj. Pak smo mi Međimorci odnevek bili bogoboječi i to tak dugo dok je ne esdepe došel na vlast. No, pak to i ne bode preveč dugo trajalo.

Na vse zadje sam uspel zazvediti zakaj so pravzaprav esdepeovci zmenili Jožeka Zorčeca kak direktora Međimorski vodi. Najme kaj, natječaj je bil respisani i dok so moljbe došle gospon Zorčec je odišel na hodočašče v Lurd skupa z čakoskom Zrinskom gardom i čakoskim, očem reči, međimorskim gvardjanom, patrom Stankom. Vu tem cajto so nadzorni odborniki šteli jega zbrati i dale za direktora, ali je ne bil doma. Nejso mogli glase davati za jega makar je on ne v Nadzornomo odboro. Posle znate kak je zišlo, ali je na svetlo dneva zišla i istina da bi ga bili zebrali da je mesto v Lurd odišel na hodočasšće v Kumrovec i to mam či bi bil genul z Čakovca. Ve vidite kak je zišel, em je več penez potrošil, em je ostal brez direktorske fotelje. Nejglavneše je ipak znati vu šteromo grmo leži zajec, očem reči, gde je pravzaprav te grm. Zoki je odišel grma iskat v Lurd, a ono grm v Kumrovco.

Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=20763:doakali-smo-evropo-kak-nejlepo-i-nejbolo-mladenko&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 56. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine929i?mode=embed&layout=grey                 
i(l) str. 56. sim:
http://www.mnovine.biz/images/pdf/929/mnovine929i.pdf 
   
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vlado Kreslin in Lidija Bajuk – Šetala se lepa Mara, 03:54

http://www.youtube.com/watch?v=X5LV4aHgWFs