Mlada medvedica Berna(rdica) z Berna srečno stigla v zemlu Stare Planine iliti “Bal”-‘kan’-a / “Med”(ek) i ‘krv’ (1):

po turski: bal = med, kan = krv

 

Bern / Dobrič, 24.07.2013

Mlada medvedica Berna(rdica) srečno stigla v Bugarsku

Mlada medvedica Berna(rdica) z bernskoga (medvedgradskoga) medvedparka srečno je stigla v Bugarsku. Najpre se v štale medvedšume v Dobriču privikavle na svoj novi dom. Brzo potlam bu Berna(rdica) mogla obiti prvi del vajnskoga kompleksa.

        Gda bu tri- i-pol-letna medvedica mogla ziti ze štale, još, medtem, ne jasno, vundal je v sredu medvedpark Bern. O tomu na licu mesta v Bugarske odlučuje čuvar z (bernskoga) zverijnaka. On dobro pozna Bern(ardic)u i točno ju prematra.
        Vukupno su tri osobe ze zoološkoga vrčaka Dählhölzli, odnosno z medvedparka Bern otputuvale v Dobrič. Oni prate aktivnosti vu veze Bern(ardič)inoga preselejna i  novem vlasnikem životijne stoje na raspolagajnu i z rečmi i z delom.

Fit i znatiželna

        Berna(rdica) je svu novu štalu znatiželno preispitala, piše bernski medvedpark. Mlada medvedica je z Berna v Bugarsku dopelana v klimatizeranomu kombiju. Prevoz je prešel glatko. I granične formalnosti obavlene su v najkrajšomu vremenu.
        Bernardica je putuvala z vodum i z svojum omilenum (h)ranum – povrtelom i vočem. Medvedica je stalno dobro jela i pri dolasku v svoj novi dom bila je fit i znatiželna. To je najbolši znak dobrobiti životijne, tumači (bernski) medvedpark.

Opasni napadi

        Berna(rdica) je (v) pondelek morala otiti z (bernskoga) medvedparka, kajti se pregusto svadila z „matičnum” (materum) medvedicum Björk.
        Napadi su v zajne nekuliko mesec vučestali i postali opasni.
        I Bern(ardič)ina sestra Ursina, Uršul(ink)a sudeluvala je v temi napadi na Björk. No, glavna agresorica je bila Berna(rdica). K-tomu ona slovi kak samostalneša od dve mlade medvedic, tere su na svet došle v (bernskomu) medvedparku v prosincu leta 2009.
        Za dobrobit životijni, šefi  (bernskoga) medvedparka su zato odlučili Bern(ardic)u dati v jen novi medvedpak v Bugarsku. Nova domovina medvedice je 6000 četvorne metrov velika medvedšuma, tera je financerana z sredstvi Europske unije.
        Jel se v Bernu preostali člani družine vubuduče buju dobro slagalio, bu se tek videlo. Mam posle Bern(ardič)inoga otajajna zgledalo je harmonično. Medtem odgovorni v parku naglašavaju da su medvedi nepredvidlivi. Situacija se, daklem, saku dobu more spremejniti. (SDA)

Zvir:
http://www.suedostschweiz.ch/vermischtes/jungbaerin-berna-gut-bulgarien-angekommen

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dobrič (Bugarska)
http://hr.wikipedia.org/wiki/Dobri%C4%8D

* * * * * * *

Bärenpark (Medvedpark) Bern
http://www.baerenpark-bern.ch/index.php?id=info&L=1

* * * * * * *

Bärengraben (Medvedgrobi, tal bernskoga medvedparka)
http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%A4rengraben

* * * * * * *

Tierpark (zverijnak) Dählhölzli Bern
 

http://www.tierpark-bern.ch/

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Medvedpark Bern – sestre Berna(rdica) i Ursina (Uršul(ink)a), ter mati(ca) im Björk se popinaju na drevo
Bärenpark Bern – Berna, Ursina & Björk am klettern im Baum
, 02:14