Domek horvatski

Horvatski dom

Prijatel daj dojdi,
zlatna je cesta,
pod nebom neš našel
lepšega mesta.

Bregi kak zvezde
čisto se sjaje,
nigde na svetu
ni takve domaje.

Tu sunce kak nigde
navek se zlati,
domača gruda,
si sme tu brati.

Tu saki je čovek
i saka hiža
blagoslov sveti
zbog Božjega križa.

Dojdi prijatel
pod zagorske krove,
kajkavsko srce
z duše te zove.

Presvetlo ime je v narodu mom:
”Nek živi nam navek
naš hrvatski dom!”.

XXXXXX

Prijatel daj dojdi,
reč nam je zlata,
tu Hrvat bu otprl
dušu i vrata.

Srce kak kruhek
navek se daje,
istam je čovek
z horvatske domaje.

Tu sunce kak nigde
navek se zlati,
domača gruda,
si sme tu brati.

Tu saki je čovek
i saka hiža
blagoslov sveti
zbog Božjega križa

Dojdi prijatel
pod zagorske krove,
kajkavsko srce
z duše te zove.

Presvetlo ime je v narodu mom:
”Nek živi nam navek
naš hrvatski dom!
Nek živi nam navek
naš hrvatski dom!”.

Nikša Radovanović – Horvatski dom (Krapina 2010) Popevke zanavek HQ, 04:18
večer POPEVKE ZANAVEK (2010) (D.Paulik – M.Pašiček – S.Mihaljinec)