Domovine sin (Doma i vina grej)

Domovine sin (Doma i vina grej)
(po angliški: sin = gre(j), greota)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 Ja sem Varaždinec, Varaždinec, domovine sin

Ja sem Varaždinec, Varaždinec,
Domovine sin.

Imal jesem sto jezer, pa mi ih nekdo ‘zel!
Ja sem Varaždinec, Varaždinec,
Domovine sin.

Ja sem Varaždinec, Varaždinec,
Domovine sin.

Imal jesem jen škrlak, puhnul veter, ‘zel ga vrag!
Ja sem Varaždinec, Varaždinec,
Domovine sin.

Ja sem Varaždinec, Varaždinec,
Domovine sin.

Imal jesem jen kaput, krpal sem ga tristo put!
Ja sem Varaždinec, Varaždinec,
Domovine sin.

Ja sem Varaždinec, Varaždinec,
Domovine sin.

Imal jesem jen štacun, pak sem ‘z njega zletel vun!
Ja sem Varaždinec, Varaždinec,
Domovine sin.

http://hr.wikisource.org/wiki/Ja_sem_Vara%C5%BEdinec

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ja sem Varaždinec ( 7. gardijska brigada “Pume” ), 01:53