Čak-ovčanci so i dale na čak-anjo

Pregled tisKAJna

Čakajne po čako(v)ski
(Čakovec je dobil ime po vugerskemu grofu Čaku
 Dimitrije ili Dmitar Čak (vugerski Demeter Csák))

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Međimurske novine,
e-vundano 29.07.2013.

Premišlavanje Jožeka radnika

Čakovčanci so i dale na čekanjo

Minuli petek sam čul na radio da se v Čakovco otpira fabrika štera bode delala šolce i da so joj gazdi v Osterajho. I to je još ne vse, rekli so još da bode v toj fabriki delalo cirka okoli dvestopedeset težakov. Fala dragomo Božeko kaj so i Čakovčanci doživeli kaj se otpre jedna fabrika, a ne kaj se sam zapirajo, gruntal sam si v sebi i počastil sam se z gemištecom. Kakšo srečo je mel Štef Kovačov, stopram se je sel v gradonačelničko foteljo i več otpira fabriko, gruntal sam si dale.Znate da sam mo malo i jalen bil. Morete si misliti kak sam zgledal poparjeni dok sam navečer videl na televiziji da so to fabriko otprli Priločanci. Za jif je to ne nikaj novoga jerbo se tam skorom vsako leto otpre nejmeje jedna fabrika, a Čakovčanci bodo i dale čakali, čakali, čakali.

I policaji kradejo. I to krim policaji. Da čovek ne poverje. On šteri je moral odvračati nas obične smrtnike od toga kaj nej ljucko jemali je sam to napravil. I kaj se unda pripetilo? Kam bo suza nek na oko, pak so tak jegovi pajdaši nabasali na svojega. Mam je dobil otkaza, kak je i red, ali mi nikak nejde v glavo: zakaj je to napravil? Pak nebrem veruvati da so v policiji tak male plače kaj si je moral dopunjavati hižnoga buđeta? Mortik pak ima jako hmanjo ženo, pak je preveč trošil po krčmaj ili pak, nedaj Božek, po kladionicaj i premalo je dimo nosil. Najbrž bi to bilo, hajdigpot je dobavljal pak ga je to poteglo, a ve pak ga je sreča ostajla i moral je negdi namiriti to kaj je zahuzal. Neje zel v pamet da ga je sreča ostajla, pak zato so ga i pajdaši našli z “rokom v pekmezo”. Kak smo zazvedili čovek je več bil stareši, mortik je kak policaj bil več i blizo penzije, pak je još ne zazvedil da ne postoji kladionica gde vsi dobavljajo, a i gazda. Takši perpetum mobile je još ne zmišleni.

Došla je na red i državna matura za naše sredjoškolce i sredjoškoljke i tu se mam vidlo što je kuliko delal vu zadje štiri leti, a što pak je lenguzal. Kak i navek jedni so bili bolši, drugi so bili slabeši, a tretji so niti ne prešli na maturi. No, i mi Međimorci smo pokazali kuliko vredimo jerbo je naš Luka Cigler rešil maturu z matematike brez greške. Mogli bi reči još jeden novi Ajnštajn na falačko zemle med dvemi vodami. Vsaka čast Luki, ali ve se doma svadijo jegovi japa i mama na koga je dete? Verjem da se oni bodo dospomenuli, a Luka si je otprl širom vrata Matematičkoga fakulteta i brzčas je to ne zadjipot kaj smo za jega čuli i kaj se je minister za škole štel žnjim upoznati.

Fiskalizacija je sprovedena prinas v Međimorjo vseposot gde je to minister Linič rekel, pak je osvojila i čakoskoga pijaca. Kam god idete i gde god bilo kaj kupuvlete vseposot vam davlejo račune. Vse tak i nikak drugač kak je Slavek rekel. Znal je on da to bode nejpredi v Međimorjo napravleno jerbo smo mi Međimorci bogoboječi ljudi i navek smo bili vekši katoliki od pape. Vse si nekaj gruntam kak bode to prešlo pre našaj Dalmošaj šteri so odnavek jeli kruha brez motike i zobačili penez do šterih so porezniki ne mogli dojti. Najgerek sam kak bodemo mi kak turisti sprehajali i kuliko bodemo računi dobili na debeloj vodi? Još me nekaj gvinta: Je li bodo i ribiči prodavali ribe na brodicaj z računaj? Ili pak bode teh dvesto – tristo kil vsaki den prešlo isto kak i štiri – pet pušlov grincajga na čakoskomo pijaco? Ak več Dalmoši ne sadijo ribe, ne hranijo jif unda bi bar morali nekaj platiti v državno kaso zato kaj hasnujejo naše državno dobro. Brzčas bode Slavek nekaj i za jif zmislil. A mortik je več i je.

Još nekaj neznam kaj se te fiskalizacije dotikavle. Najme kaj, ne bi vam znal reči je li i one fraj žene štere prodavlejo svojo robo, očem reči, ono kaj imajo, pre onim kandelaberima šteri svetijo, je li i one morajo dati račune? A bil bi red, tak da ve morejo i moški doma pokazati račune i kaj se zna gde so pofratili one peneze šteri falijo od plače. No, verjem da se i tu moči dospomenuti za ceno i da je ne za vse cena ista, jerbo tu se nam moškima navek vejč nudi nek moremo zeti. Još si nekaj gruntam, pak to bi morale nekše strašno male kasice kaj zidejo v ženske taškice i ak jiv mi nemamo Japanci so to več zmislili.

Nejsam ruon tak malo na ovomo našemo sveto, vu ovoj Lepoj našoj, ali sam još nigdar, do ve, ne doživel kaj bi struja išla doli. Do ve navek je išla gori. I ne bodete veruvali ve so najempot stručnjaki v državnoj Elektri zračunali da i struja more biti faleša. Kak da se i v jivim glavama vužgala nekša vekša žarulja, pak je računica drugač zišla. Kaj nek rečem na to? Sam to da dok je vrag v sili i muhe žere. Najme kaj, z Evropom so došli i evropski strujači šteri nam nudijo falešo strujo. No, neje to nikša uvozna struja, to je ova ista štera i ve teče po našaj drotaj, ali ve bode faleša. Kuliko vidimo vse se more da se oče sam je i strujačaj nešči moral stati na žulj. Kak bilo da bilo, nam je važno da nam bode nekaj kunici v žepo ostalo.

Ve se pak moči voziti z peciklinom po Čakovco. Tak so rekli mladi čakoski gracki oci, tak so si oni pregruntali da je to jako dobro ili pak nejbolše za vse ljude šteri dojdo v Čakovec. No, ne se smeti voziti po celomo Čakovco samo po pedeset metrov v Štrosmajerovoj vulici, vulici Matice Hrvacke i Katice Zrinski. Skorom sam pozabil, smeti se voziti po parko i po glavnomo trgo. I to se nebrete voziti kak vi očete nego pomalem kaj nej smetali one ljude šteri hodajo pešice. Ve čakamo kaj zazvedimo kak se to tre voziti pomalem. Nej znati što bode dostigel one šteri letijo po glavnoj vulici med decom i starcima i šterima gracki redari morejo sam sol deti na rep, očem reči, zadji blatobran. Jako sam najgerek je li bodo i deca štera se igrajo i skačejo po parko, trgo i ovaj vulicaj po šteraj lečejo peciklini morali plačati kazno kaj smetajo peciklinaj. Doktori velijo da se je jako zdravo voziti z peciklinom, a doktorice da je još zdraveše hodati pešice, pak si vi zberite komo bodete veruvali.

Minuli petek sam čul na radio da se v Čakovco otpira fabrika štera bode delala šolce i da so joj gazdi v Osterajho. I to je još ne vse, rekli so još da bode v toj fabriki delalo cirka okoli dvestopedeset težakov. Fala dragomo Božeko kaj so i Čakovčanci doživeli kaj se otpre jedna fabrika, a ne kaj se sam zapirajo, gruntal sam si v sebi i počastil sam se z gemištecom. Kakšo srečo je mel Štef Kovačov, stopram se je sel v gradonačelničko foteljo i več otpira fabriko, gruntal sam si dale.Znate da sam mo malo i jalen bil. Morete si misliti kak sam zgledal poparjeni dok sam navečer videl na televiziji da so to fabriko otprli Priločanci. Za jif je to ne nikaj novoga jerbo se tam skorom vsako leto otpre nejmeje jedna fabrika, a Čakovčanci bodo i dale čakali, čakali, čakali.

Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=21068:akovanci-so-i-dale-na-ekanjo&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 56. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine932i?mode=embed&layout=grey                    i(l) str. 56. sim:
http://www.mnovine.hr/images/pdf/932/mnovine932i.pdf

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Čaukej me čaukej Baurico…

Kavaliri – Baurico – TV Spot, 02:41